G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: (a) - Bezpiecze?stwo na MTB

Nie nale?y zapomina?, i? jazda po górach wi??e si? zawsze z pewnym niebezpiecze?stwem, znacznie wi?kszym ni? w przypadku turystyki pieszej, a 40 km/h po asfalcie to nie to samo co 40 km/h po kamieniach, na "pionowym" zje?dzie ?cie?k? w?ród drzew, mijanych na odleg?o?? równ? grubo?ci poliestrowej pokrywy na kasku. Równie? rzeczony zjazd znacznie si? ró?ni widziany z perspektywy turysty "truptacza" a rowerowego siod?a. Pami?tajmy, i? góry nie s? wy??cznie dla nas i naszej chorej ambicji. Lwia cz??? wypadków w górach wynika z beztroski, braku odpowiedzialno?ci i nieprzestrzegania pewnych powszechnie przyj?tych zasad. Nie znaczy to jednak, ?e nieszcz??cia zdarzaj? si? tylko osobom nierozwa?nym. Przytrafi? si? mog? ka?demu, a od naszych umiej?tno?ci i zdolno?ci zapobiegania, a nierzadko i zimnej krwi, zale?y o ile mo?na ograniczy? ich skutki.

Obowi?zkowym wyposa?eniem rowerzysty górskiego jest odpowiednio wyposa?ona apteczka. Turysta przemierzaj?cy góry na rowerze powinien j? wzbogaci? o nieco wi?cej ?rodków opatrunkowych, gdy? w?a?nie takie urazy zdarzaj? si? najcz??ciej.

Podstawow? rzecz?, o której nale?y pami?ta? je?d??c po górach na rowerze jest nie przekraczanie swoich mo?liwo?ci. Nie ufajmy zbytnio cho?by nawet najlepszym amortyzatorom, czy hamulcom. Pewnych praw fizyki po prostu nie da si? zmieni?. Pami?tajmy, i? np. jazda w b?ocie po przys?owiowe osie wi??e si? ze znacznym spadkiem sprawno?ci, cho?by najlepszych hamulców. Liczmy si? z tym, ?e na mokrej nawierzchni wydatnie spada przyczepno??, ?e za zakr?tem mo?e pojawi? si? - zupe?nie si? nas nie spodziewaj?cy - inny u?ytkownik górskich szlaków. W Stanach Zjednoczonych cz??? górskich szlaków jest wr?cz zamykana dla rowerzystów górskich, nie dopu??my, by by?o to konieczne tak?e na naszym podwórku. Bezmy?ln?, szale?cz? i niebezpieczn? jazd? dajemy jedynie argumenty zwolennikom zamkni?cia gór dla rowerzystów. IMBA - Mi?dzynarodowa Federacja Kolarstwa Górskiego przedstawi?a 6 zasad odpowiedzialnej jazdy po górach:

Je?d? tylko po otwartych szlakach.
Respektuj ograniczenia ruchu w parkach narodowych, rezerwatach i na terenach prywatnych. Je?li chcesz porusza? si? po terenie prywatnym, spytaj w?a?ciciela o zgod?. Przed wyjazdem zapoznaj si? z przepisami parków narodowych w sprawie uprawiania turystyki rowerowej.
Nie zostawiaj po sobie ?ladów.
Nigdy nie zostawiaj po sobie ?adnych ?mieci. Nie jest wysi?kiem wo?enie ze sob? pustych opakowa? po batonach, czekoladzie, itp. Nie nadu?ywaj hamowania po??czonego z blokowaniem ko?a - poza bie?nikiem niszczysz te? pod?o?e. O ile to mo?liwe, staraj si? nie je?dzi? po obszarach podmok?ych. Ka?u?y na szlaku nie omijaj szerokim ?ukiem, niszcz?c ?ció?k? wokó? drogi.
Kontroluj rower.
Zachowuj pe?n? kontrol? nad swoim rowerem. Nigdy nie przeceniaj swoich umiej?tno?ci. Swój jedno?lad utrzymuj w idealnym stanie technicznym.
Uwa?aj na innych.
Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadom o swojej obecno?ci. B?d? ?wiadom, ?e nie tylko ty znajdujesz si? na szlaku, w ka?dym momencie b?d? przygotowany na pojawienie si? innego turysty.
Nie p?osz zwierz?t.
Uwa?aj zarówno na zwierz?ta dzikie jak i gospodarskie.
Planuj wcze?niej.
Dok?adnie zaplanuj tras? wycieczki, nigdy nie jed? w ciemno. Orientuj si? w rozmieszczeniu schronisk, bacówek, dy?urek GOPR. Zostaw wiadomo?? gdzie si? wybierasz, z kim jedziesz, oraz kiedy planujesz powrót.

Autor: Pawe? Brzozowski - www.e-gory.pl Najwy?szy Poziom Górski

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs