G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: (f) - Pakowanie ekwipunku


Poni?szy dzia? powsta? dzi?ki pomocy firmy CROSSO - producenta sakw rowerowych. Ze szczegó?ami oferty firmy Crosso zapozna? si? mo?na na stronie: www.crosso.com.pl/produkty.htm Zapraszamy! 


Przyk?ad: (ekspedycja kilkunastodniowa)

Pakowanie sakw

1 - sakwy tylne: kuchenka i paliwo do niej, garnki, nó?, inne ?elastwo, puszki i pojemniki z ?ywno?ci?, narz?dzia i cz??ci zapasowe, laptop, ?adowarka do baterii, grubsze i ci??sze ubrania (dodatkowe zabezpieczenie elektroniki i puszek)
 Razem z workiem ok. 70% ci??aru ekwipunku

2 - wór transportowy: namiot, karimata, ?piwór, statyw, lina. Na wierzchu wora kanister na wod? i susz?ce si? ubrania :-)

3 - sakwy przednie: ubrania, zapasy lekkiego jedzenia (chleb, makaron, s?odycze), filmy do aparatu, leki. Pod klap? bluza lub kurtka przeciwdeszczowa.
ok. 30% ci??aru ekwipunku

4 - torebka na kierownicy: mapy, dokumenty, drobne pieni?dze, wizytówki, aparat fotograficzny, telefon.


Poni?ej kilka przydatnych porad.
Je?eli chcesz podzieli? si? w?asnymi do?wiadczeniami
napisz do nas

- Zasada ogólna: ?rodek ci??ko?ci musi by? jak najni?ej i pokrywa? si? z osi? symetrii roweru.

-  Ekwipunek najci??szy umieszczamy mo?liwie nisko i blisko wewn?trznej ?ciany sakwy.

- Na d?u?sze wyjazdy zalecamy montowanie sakw zarówno z ty?u, jak i z przodu, na baga?niku typu low-rider. Czyni to rower lepiej wywa?onym i znacznie stabilniejszym. Oko?o 70% ci??aru powinno si? znale?? na tylnym baga?niku. Zbyt ci??kie sakwy przednie b?d? mia?y du?? bezw?adno??, co utrudnia bardziej dynamiczne manewry rowerem. Wiele zale?y od geometrii Twojej maszyny roweru, wi?c sam musisz dobra? optymalne roz?o?enie ?adunku.

- Lewa i prawa sakwa, zw?aszcza z przodu, powinny wa?y? tyle samo- z?e wywa?enie powa?nie utrudnia jazd?.

- Kiedy ju? osi?gniesz w?a?ciwe wywa?enie ?adunku, zapami?taj lub zapisz, jakie rzeczy wk?ada si? do jakiej sakwy, dzi?ki czemu unikniesz niepotrzebnej pracy przy ponownym pakowaniu nast?pnego dnia lub rozpaczliwego przetrz?sania wszystkich sakw w poszukiwaniu jakiego? drobiazgu.

- Staraj si? pakowa? sakwy 'tematycznie' tzn. tak ?eby np. do przygotowania posi?ku nie by?o konieczne otwieranie wszystkich sakw... U?atwiaj?cym ?ycie rozwi?zaniem jest np. umieszczenie drobiazgów niezb?dnych na ka?dym noclegu w jednej sakwie, dzi?ki czemu unikniemy ba?aganu w ciasnym namiocie.

- Konserwy i inne rzeczy o ostrych kraw?dziach zabezpiecz np. mi?dzy ubraniami, ?eby nie przeciera?y sakwy.

- Upewnij si?, ?e wszelkie butelki (np. z olejem, szamponem, kremem do opalania) s? szczelne i dla bezpiecze?stwa zawsze wk?adaj je do plastkowych woreczków!

- Pojemniki z gazem do kuchenki umieszczaj zawsze daleko od zewn?trznej ?ciany sakwy, celem zabezpieczenia ich przed zgnieceniem np. podczas upadku i uderzenia sakwami o ziemi?. Ta sama zasada dotyczy delikatnego sprz?tu, np. laptopów, kamer, etc.

- Je?eli u?ywasz kucheni benzynowej, to kuchenk? i paliwo przechowuj oddzielnie od ?ywno?ci nie pakowanej hermetycznie (np. chleba), ?eby nie ryzykowa? zatrucia lub przykrych dozna? smakowych...

- Ubrania czyste i brudne rozdziel przez w?o?enie do worków foliowych, co chroni je dodatkowo przed wilgoci?. W paskudnych warunkach ?piwór zapakuj nawet do 2 worków- musi by? w 100% zabezpieczony przed wod?, bo jego wysuszenie w warunkach polowych oka?e si? zapewne bardzo trudne.

- Nie zapominaj, ?eby w sakwach na wierzchu znalaz?y si? rzeczy najbardziej potrzebne w danym dniu, np. p?aszcz przeciwdeszczowy, prowiant na kolejny posi?ek, etc.

- Na narz?dzia, apteczk? i inne awaryjnie akcesoria przeznacz osobn? kiesze?, ?eby by? do nich szybki dost?p.

- Przedmioty szczególnie cenne, sprz?t fotograficzny, dokumenty, pieni?dze, map?, itp. najlepiej umie?ci? w ma?ej, daj?cej si? zdejmowa? na postojach, sakwie mocowanej do kierownicy. Nie przechowuj wszystkich pieni?dzy w jednym miejscu! Jad?c za granic? wykonaj kserokopie paszportu i innych wa?nych dokumentów i przechowuj je oddzielenie od orygina?ów.

- Namiot, karimat? i pozosta?y ekwipunek, który nie znajdzie miejsca w sakwie zamocuj solidnie gumami transportowymi na wierzchu tylnego baga?nika . Polecamy korzystanie z produkowanych przez nas worków transportowych! Naprawd? upraszczaj? ?ycie!

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.013 secs