G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Podnó?e Wysokiego Dzia?u

Jab?onki - Ko?onice - podnó?e Wysokiego Dzia?u - Jab?onki

Trasa przebiega drog? asfaltow?, stokow? utwardzon?, obfituje w strome podjazdy, ostre zjazdy z elementami "serpentyn". Z trasy rozci?gaj? si? pi?kne widoki, przebiega przez dziewiczy, mo?na powiedzie? nienaruszony w znacznym stopniu przez cywilizacj? teren. Cz??ciowo prowadzi przez teren ostoi zwierz?t typu wilki, nied?wied?. Trasa dla mi?o?ników przyrody, ludzi pasjonuj?cych si? robieniem zdj?? i filmów przyrodniczych. jest to trasa cicha i spokojna, tutaj mo?na poczu? dzie?o stworzenia.

D?ugo?? trasy: 11,5km
Czas jazdy: 0:55
Asfalt:  2.3km (20%)
Drogi bite: 9.2km  (80%)
Stopie? trudno?ci: ?atwa
Dojazd: Do Jab?onek samochodem lub  autobusem.
Najbli?sza stacja PKP: Zagórz.
 
0,00km 0:0h Wyruszamy z parkingu przy pomniku gen. K. ?wierczewskiego w Jab?onkach, genera?a, który si? kul? nie k?ania?, który obrós? legend? t? dobr? i ostatnio  t? z??, lecz do ko?ca nie wyja?nion? i nie ocenion?. Jedziemy drog? asfaltow? w kierunku p?n - wsch.
Jab?onki wie? na prawie w?oskim, istnia?a w 1498 roku by?a pierwsz? osad? za?o?on? przez Balów w górach. Wie? w r?kach Balów do XVIII w. Tutaj 27. 03. 1947 r. zgin?? genera? K. ?wierczewski.
Po prawej stronie schronisko PTSM w budynku by?ej szko?y, nieco dalej - osada le?na Ko?onice. Skr?camy w lewo z drogi g?ównej na drog? utwardzon?, obok Ko?ció?ka. Po kilometrze jazdy po prrawej stronie mijamy uj?cie wody pitnej dla miejscowo?ci Baligród i Jab?onki.
1,70km 0:5h Rozwidlenie dróg, w prawo przez ?enowate do Rabego, my skr?camy w lewo w kierunku po?udniowym. Po prawej stronie wytyczone miejsce biwakowe, ?aweczki. Dalej drog? wzd?u? potoku w?ród wi?kszych okazów jode? i smreków pniemy si? lekkim wzniesieniem do nie istniej?cej wsi Ko?onice, której ?lady s? widoczne po prawej stronie drogi, a s? to pozosta?o?ci fundamentów po dworze, sady zdzicza?e, zasypane studnie na odcinku 2,4 km - 3,8 km.
3,80km 0:15h Ko?onice. wie? lokowana na prawie w?oskim przed 1552 r., po 1944 r. uleg?a ca?kowitemu zniszczeniu i wysiedleniu. Nad wsi? na stokach Woronikówki "rezerwat cisów" o powierzchni 14,84 ha, drugi taki rezerwat na szczycie góry Jawor 826 m n.p.m. o powierzchni 3,02 ha Jedziemy dalej. W kierunku po?udniowo - zachodnim widoczny na wprost masyw tzw. Wysokiego Dzia?u, Jawornik (992 m n.p.m.) i Wo?osa? (1071 m n.p.m.), ciemny i cichy, tutaj przyroda panuje bezpowrotnie. 900 m dalej tablica informuj?ca o terenie ostoi nied?wiedzia brunatnego, na skórze pojawia si? g?sia skórka, pot sp?ywa z czo?a, tutaj nie nale?y zag??bia? si? w masywy le?ne, aby nie kusi? losu. W otoczeniu pi?knej dziewiczej przyrody pasmem kr?tej stokowej bieszczadzkiej drogi zje?d?amy stromymi i kr?tymi odcinkami w stron? pastwisk i ??k nad Jab?onkami. W prawo od drogi mo?liwo?? wyj?cia na szczyt Wo?osa?.
9,10km 0:40h Stajemy na pi?knym widokowym miejscu. Plecami opieramy si? o masyw Wysokiego Dzia?u, a przed nami panorama, która zapiera dech w piersiach, wokó? cisza zm?cona tylko cykaniem ?wierszczy. Po prawej stronie widoczna Jab?o?ska Góra 811 m n.p.m. przed nim na wprost ?opiennik 1069 m n.p.m. Na szczycie ?opiennika wychodnie skalne i tablica z wierszem Wincentego Pola. ?opiennik bywa? terenem wielu wycieczek go?ci fredrowskiego dworu w Cisnej. Panoram? z tego szczytu podziwiali m.in. Wincenty Pol, Seweryn Goszczy?ski, Ignacy Kaczkowski, Tadeusz Strzelecki. Tutaj te? broni? si? oddzia? partyzantów Miko?aja Kunickiego. Na wprost pi?kne sto?kowe szczyty z gór? Waltera na pó?nocnym - wschodzie i gór? Jawor po lewej w kierunku pó?nocnym. Zje?d?amy stromym kamienistym zjazdem.
10,0km 0:45h Skr?camy w lewo na drog? g?ówn?, relacji Cisna - Baligród, w kierunku pomnika genera?a K. ?wierczewskiego.
11,5km 0:55h Ko?czymy wycieczk? przed pomnikiem, w miejscu gdzie wyruszyli?my na tras?.
 
Sklepy i bary:
Jab?onki (0,0km;11,5km)
Schroniska:
W lecie schronisko PTSM w Jab?onkach
W lecie pole namiotowe w Ko?onicach na 1,7 km trasy.

Materia?y pochodz? ze strony:
www.rowery.bieszczady.info.pl

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs