G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Pod Wysokim Dzia?em

Baligród - ?ubne- Ko?onice-Rabe - Sukowate - Kalnica - Mchawa - Baligród

Wycieczka nale?y do niezbyt trudnych. Trasa wiedzie kr?tymi bocznymi drogami asfaltowymi i bitymi, wzd?u? dzikiego i mrocznego masywu Chryszczatej. Jest rzadko ucz?szczana, trudna pod wzgl?dem orientacyjnym. W znacznej cz??ci prowadzi przez las. Po drodze rezerwat przyrody "Go?oborze" w rabem i baza studencka "Rabe"

D?ugo?? trasy: 37km
Czas jazdy: 2:30
Trasy: asfalt 50% drogi bite 50%
Stopie? trudno?ci:
- ?atwo - 30.5km ( 82%)
- Nieco trudno - 7.0km (19%)
- Trudno - 4,5km (12%)
Dojazd: do Baligrodu samochodem, autobusem.
Najbli?sza stacja PKP: w Zagórzu.

Etap I. Baligród - Rabe (525 m n.p.m.) 19 km t-1:20 (1:20)
0,00 km 0:00h Baligród. Rozpoczynamy wycieczk? w parku, przy pomniku. Jedziemy w kierunku Bystrego i Jab?onek. Mijamy w?skie gard?o pomi?dzy Kiczer? a Kropiwnym opisane przez Aleksandra Fredr? w pami?tniku "Trzy po trzy".
2,00km 0:15h Po prawej stronie droga le?na prowadz?ca obok o?rodka wczasowego "Zelmer" do Rabego i na prze??cz ?ebraka. Jedziemy dalej drog? asfaltow?. Po 4km doje?d?amy do Bystrego. We wsi znajduje si? schronisko studenckie, ale my poruszamy si? dolej w gór? potoku Jab?onka.
6,50km 0:25h ?ubne. Niewielka osada le?na na stokach góry Jawor (po lewej stronie drogi) rezerwat przyrody "Cisy na górze Jawor". Doje?d?amy do czarnego szlaku, wraz z którym skr?camy w prawo przy ma?ym ko?ciele, w drog? le?n? o nawierzchni szutrowo - asfaltowej. Wznosi si? ona pocz?tkowo ?agodnie, ale pó?niej staje si? bardziej stroma.
7,50km 0:40h Rozwidlenie dróg le?nych. Jedziemy w lewo, zgodnie z czarnym szlakiem. Mijamy pozosta?o?ci po wsi Ko?onice, wysiedlonej i zniszczonej po 1944r. Podjazd staje si? bardziej stromy i trudny. Musimy nieco mocniej naciska? na peda?a.
10,0km 0:55h Droga ponownie rozwidla si?. Skr?camy w prawo. Wspinamy si? serpentyn? na grzbiet góry. Na odcinku kilometra musimy pokona? 100 m ró?nicy poziomów. Jest to najtrudniejszy odcinek naszej trasy. Jeste?my u podnó?a Jawornego. Do drogi dochodzi znów czarny szlak.
11,2km 1:05h Koniec podjazdu jeste?my na wysoko?ci 800 m n.p.m. Na rozwidleniu skr?camy kolejny raz w prawo i opuszczamy szlak. Jedziemy le?n? drog? prowadz?c? równolegle do grzbietu Wysokiego Dzia?u. Nawierzchnia w dalszym ci?gu szutrowo smo?owa. Jazda na tym odcinku jest ?atwa i przyjemna.
16,5km 1:10h Droga znów si? rozwidla. W lewo odchodzi droga na prze??cz ?ebraka. My jedziemy jednak w prawo, w stron? studenckiej bazy namiotowej "Rabe" i kamienio?omu w Rabem. Zaczyna si? d?ugi zjazd po niezbyt kr?tej drodze.
19,0km 1:20h Baza studencka "Rabe" (575 m n.p.m). Mo?na tu chwil? odpocz??. Potem jedziemy w dó? Rabia?skiego Potoku, maj?cego ?ród?o na prze??czy ?ebraka. Nawierzchnia bez zmian. Przed nami, po prawej stronie, przy drodze widoczny ma?y kamienio?om. Tu? za nim skr?camy w lewo, w drog? zagrodzon? szlabanem.

Etap II. Rabe - Kalnica (480 m n.p.m.) 9,0km (t-0:35 0:45)
19,0km 1:20h Kamienio?om w Rabem. 100 m dalej, przy drodze prowadz?cej wzd?u? potoku, znajduje si? wej?cie do rezerwatu przyrody Go?oborze". Warto zboczy? z trasy kilkaset metrów. A chc?c skróci? tras?, jedziemy dalej oko?o 3 km i jeste?my na g?ównej szosie prowadz?cej do Baligrodu.
19,0km 1:20h Jedziemy w lewo, ko?o kamienio?omu. W dalszym ci?gu droga ma nawierzchni? szutrowan?. Prowadzi nad niewielkim potokiem. Nieznacznie si? wznosi, nie stanowi to jednak zbytniego utrudnienia. Jedziemy nadal prosto. Za polan? ogrodzon? p?otem skr?camy w lewo i podje?d?amy do?? ostro wznosz?c? si? drog?. Przed nami widoczny jest zalesiony masyw Chryszczatej.
Jeste?my na terenie nie istniej?cej ju? wsi Huczwice, po II wojnie ?wiatowej ca?kowicie wysiedlonej i zniszczonej wraz z drewnian? cerkwi? z 1850r. Dzi? jest tu tylko domek my?liwski i bacówka. Droga prowadzi pomi?dzy dwoma wzgórzami. Po trudnym podje?dzie mo?emy odpocz??. Po lewej stronie w niewielkim stawie mamy ostoj? bobrów.
22,5km 1:40h Zaczynamy zje?d?a?. Droga w dalszym ci?gu szutrowana, zalana smo??, prowadzi przez las mieszany bukowo-?wierkowy. Nale?y uwa?a?, gdy? cz?sto mimo ?adnej pogody mo?emy spotka? b?oto.
27,0km 1:50h Sukowate. Nast?pna wie? po której pozosta? jedynie cmentarz. jedziemy wci?? w dó? w dalszym ci?gu drog? o kiepskiej nawierzchni. doje?d?amy do Kalnicy.

Etap III. Kalnica - Baligród 10,0km t-0:35 0:35
28,0km 1:55h Kalnica. W XIXw. tutejszy maj?tek dzier?awi? Wincenty Pol. Wieczory sp?dzone z hrabi? Krasickim, przyje?d?aj?cym tu na polowania, sta?y si? osnow? poematu Pola "Mohart, czyli wieczory, kalnickie"
Na skrzy?owaniu we wsi skr?camy w prawo. Droga o znacznie lepszej nawierzchni zaczyna si? wznosi? serpentynami na prze??cz mi?dzy Gabrów Wierchem a Gawganiem. Podjazd jest nieco trudny, ale po asfalcie. Po ma?ym wysi?ku jeste?my na górze i teraz przed nami zjazd. Przeje?d?amy przez Kielczaw?. Na drodze pomimo, ?e jest asfaltowa to nale?y uwa?a? na liczne dziury i wyrwy w asfalcie.
32,0km 2:10h Na skrzy?owaniu w Roztokach jedziemy w lewo. Droga wiod?ca w prawo prowadzi do Bystrego. Kilometr dalej doje?d?amy do Mchawy. Na skrzy?owaniu na pocz?tku wsi jedziemy w lewo, w dó?.
34,5km 2:25h Jeste?my w pobli?u g?ównej drogi ??cz?cej Lesko z Baligrodem.Przy skrzy?owaniu stoi murowana kaplica odpustowa z pocz?tku XIXw. Wewn?trz znajduje si? o?tarzyk ze zniszczonej cerkwi. Skr?camy w prawo i g?ówn? drog? doje?d?amy do Baligrodu mijaj?c cmentarz wojskowy.
38,5km 2:30hBaligród. Ko?czymy tras? w parku obok czo?gu.
 
Modyfikacje trasy:
Rabe - Baligród. W Rabem nie skr?camy w lewo w kierunku Sukowarego, ale jedziemy prosto w kierunku Bystrego. Po oko?o 3 km dotrzemy do g?ównej szosy z Baligrodu do Cisnej, któr? jechali?my na pocz?tku wycieczki. Skr?camy w lewo i po chwili jeste?my w Baligrodzie.

Sklepy i bary:
Baligród (0.0km 38.5km)
Kalnica (27.0km)
Mchawa (33.0km)
Schroniska na trasie:
Sezonowe schronisko PTSM w Baligrodzie,
Studencka baza namiotowa Rabe (18.0km)

Materia?y pochodz? ze strony:
www.rowery.bieszczady.info.pl

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs