Główna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ciąża i Poród Dieta i Odchudzanie Wypożyczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualności BANERY REKLAMA Prywatność Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Gdzie spędzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mieście
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Powiat Ropczycko-Sędziszowski

Powiat Ropczycko-Sędziszowski posiada wiele atrakcji krajobrazowych i turystycznych, można tu odpocząć obcując jednocześnie z przyrodą. W miejscowościach Kamionka i Ruda, na styku dwóch gmin znajduje się wykorzystywany do celów rekreacyjno - wypoczynkowych zbiornik retencyjny. Powstał na rzece Tuszymce, a jego powierzchnia wynosi 7,3 ha. Zalew ten stanowi niewątpliwą atrakcję turystyczną wraz z umieszczonymi wokół niego ośrodkami wypoczynkowymi, polem namiotowym oraz wypożyczalnią kajaków i rowerków wodnych. Tradycja wypoczywania nad tym pięknie położonym wśród lasów jeziorem sięga lat 50-tych. Podobny zbiornik wodny zlokalizowano na rzece Tuszymce w miejscowości Cierpisz. Rzeka Tuszymka jest jedną z najczystszych rzek na Podkarpaciu. W jej wodach żyją szlachetne ryby łososiowate - pstrąg i lipień, które występują tylko w wodach o pierwszej klasie czystości.

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Ropczycach za przekazane materiały i informacje.
Zapraszamy na oficjalną stronę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

 1. Położenie
 2. Warto zobaczyć
 3. Walory krajobrazowe
 4. Szlaki turystyczne piesze i rowerowe
 5. Kalendarium
 6. Informacja turystyczna
1. Położenie

Powiat ropczycko - sędziszowski położony jest w południowo - wschodniej Polsce w woj. podkarpackim na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych biegnących z zachodu na wschód (droga międzynarodowa E 40) jak również przez jego teren przebiega magistrala kolejowa wschód - zachód wiodąca do Medyki. Stanowią one istotny element infrastruktury tranzytowej kraju. Co więcej na północnych obrzeżach powiatu lub w ich pobliżu planowany jest przebieg autostrady A4 (wschód - zachód). Korzystne położenie powiatu znajduje potwierdzenie w bliskości sąsiedztwa przejść międzynarodowych z Ukrainą i Słowacją, jak również lotniskiem w Jasionce. Bliskość dużych ośrodków przemysłowych (Rzeszów, Mielec, Dębica) wraz z bogactwem terenów wypoczynkowych powoduje, iż powiat stanowi naturalną bazę dla większych aglomeracji miejskich. Ponadto usytuowanie na pograniczu dwóch, odmiennych pod względem budowy geologicznej i ukształtowania krain wpływa na bogactwo krajobrazu powiatu, jego walory przyrodnicze oraz decyduje o zróżnicowaniu klimatu. Rejony północne - tereny nizinne, należą do klimatu podgórskich nizin i kotlin natomiast południowe do skraju pasa górskiego, znacznie surowszego. Główną rzeką regionu jest Wielopolka. Płynie ona szeroką doliną i wykazuje duże wahania przepływów. Najniższy, zanotowany stan wód Wielopolki wyniósł 44 cm, zaś najwyższy sięknął 624 cm. Przy tak ogromnych różnicach, dość często występują powodzie, dotykające głównie wsie leżące bezpośrednio w terenach zalewowych rzeki. Strukturę administracyjną powiatu tworzą dwa miasta Ropczyce i Sędziszów Małopolski oraz trzy gminy: Iwierzyce, Ostrów, Wielopole Skrzyńskie. Od północy graniczy z powiatami mieleckim i kolbuszowskim, od południa ze strzyżowskim, natomiast od zachodu z dębickim. Powiat ropczycko-sędziszowski zajmuje powierzchnię 549 km2, którą zamieszkuje około 72 tys. mieszkańców. Siedzibą powiatu jest miasto Ropczyce, stanowiące jedno z najstarszych miast południowo-wschodniej Polski.2. Warto zobaczyć

Na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego znajduję się wiele miejsc i zabytków wartych obejrzenia:

 • Kościół Parafialny Przemienienia Pańskiego w Ropczycach - wzniesiony ok. 1368 r., przebudowany po pożarze w 1873 r.
 • Sanktuarium NMP Królowej Rodzin w Ropczycach - zbudowane ok. 1730 r., wraz
  z bramą wejściową i ogrodzeniem z XIX w.
 • Dawny budynek Komunalnej Kasy Oszczędności w Ropczycach - XIX w., obecnie mieści się tu Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna
 • Dwór w Lubzinie-Sępnicy - zbudowany na przełomie XVIII i XIX w.
 • Zespół dworski z parkiem w Łopuchowej - XVIII.w., dwór drewniano-murowany, figura św. Jana Nepomucena z 1745 r., obecnie mieści się tam szkoła podstawowa
 • Kościół Św. Michała Archanioła w Małej - wzniesiony w latach 1593-1595, później rozbudowany
 • Kościół Św. Michała Archanioła w Witkowicach - powstał ok. 1760-1761 z fundacji Michała Sołtyka, kasztelna sandomierskiego, później odnowiony i rozbudowany
 • Zespół dworsko-parkowy w Witkowicach - powstał w latach 1797-1806 dla rodziny Lubienieckich, obecnie w rękach prywatnych
 • Kapliczka Św. Jana Nepomucena w Ropczycach - datowana na wiek XVIII
 • Dom przy ul. Najświętszej Marii Panny w Ropczycach - miejsce urodzenia Józefa Mehoffera, dom drewniany, XIX w.
 • Figura Chrystusa Króla w Małej - z 1937 r., wg projektu miejscowego artysty Wojciecha Durka
 • Kapliczki w Gnojnicy - XVIII/XIX w., przy drodze do Bystrzycy
 • Kapliczki przydrożne w Okoninie - z 1829 i 1880 r., murowane
 • Ratusz w Sędziszowie Małopolskim - XVII w., przebudowany w XIX w.
 • Kościół Narodzenia NMP w Sędziszowie Małopolskim - XVII w., wzniesiony wg projektu wybitnego architekta Tylmana z Gameren
 • Kościół Św. Antoniego w Sędziszowie Małopolskim - XVIII w., kościół wchodzi w skład zespołu klasztornego oo. Kapucynów
 • Klasztor oo. Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim - XVIII w.
 • Ruiny koszar w Sędziszowie Małopolskim - wzniesione z początkiem XVIII w. dla prywatnego wojska Michała Potockiego, od rozbiorów do ok. 1900 r. koszary wojsk austriackich
 • Pałac Lubinieckich i Michałowskich w Iwierzycach - XVIII w.
 • Dwór F.K. Preka w Sielcu - XIX w.
 • Kościół Św. Michala Archanioła w Nockowej - XIX w.
 • XVIII-wieczna ambona i XIX-wieczne organy kościelne w kościele MB Królowej Polski w Ostrowie
 • Dwór H. Mieleckiego w Skrzyszowie - XVI w.
 • Klasycystyczny dwór w Woli Ocieckiej - XIX w.
 • Fragmenty wyrzutni rakier V-2 i bunkry w Ociece - pozostałości hitlerowskiego poligonu doświadczalnego
 • Kościół Wniebowzięcia NMP w Wielopolu - XVII w.
 • Szpitał Ubogich w Wielopolu - XIX w.
 • Kościół Św. Mikołaja w Brzezinach - XV w., jeden z najcennieszych na Podkarpaciu, ołtarz główny z 1700, ołtarz boczny z płaskorzeźbą "Opłakiwanie Chrystusa" z początku XVI w.


3. Walory krajobrazowe

Teren powiatu ropczycko-sędziszowskiego należy do trzech jednostek geobotanicznych: Pogórza Fliszowego, Pogórza Lessowego, Puszczy Sandomierskiej. Około 10 % powierzchni zajmują lasy, głównie zespoły jodłowo-bukowe z domieszką dębu, brzozy, sosny. Większe kompleksy leśne zachowały się w rejonie Okonina, Gnojnicy, Ocieki i Brzezin. Zwarte lasy sosnowe występują na północ od środkowego biegu Tuszymki. Przedgórze, to tereny bezleśne, w większości użytki rolne. Fragment gminy Wielopole Skrzyńskie w części Nawsia i Brzezin leży w granicach strefy ochronnej - Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, zajmującego ponad 25 tys. hektarów najpiękniejszych i najcenniejszych pod względem przyrodniczym partii Pogórza. Pomiędzy Wielopolem i Sędziszowem rozpościera się Strzyżowsko-Sędziszowski Park Krajobrazowy. Cechuje go duża różnorodność ukształtowania terenu: wąwozy, jary, kotliny pokryte bujną roślinnością. Szczególnie malowniczym fragmentem Parku jest Płaskowyż Zagorzyc i Szkodnej. Północne rejony powiatu (gmina Ostrów) obejmuje Kielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu.
Charakterystyczną cechą Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego jest obecność pokrywy lessowej w północnej jego części oraz strefy przejściowej do pokryw fliszowych - w południowej. Spotyka się tu wilgotne łąki z ostrożeniem oraz rajgrasem wyniosłym. Wśród innych okazów flory są m.in. bluszcz pospolity, skrzyp olbrzymi, lilia złotogłów. Unikatem w lasach Czarna - Zabłocie jest czarny bocian objęty ścisłą ochroną. Z interesujących ptaków występuje tam m.in. jarząbek, dzięcioł średni, czarny i białogrzbietowy, słowik szary, kruk grubodziób i wiele innych. Spotkać można nawet orła przedniego i orzechówkę.
Na terenie powiatu około 70 drzew i krzewów oraz gatunków egzotycznych uznanych zostało za pomniki przyrody. Wśród pomnikowych drzew najwięcej jest dębów i lip. W parku podworskim w Lubzinie rośnie najgrubszy w Polsce tulipanowiec, którego obwód wynosi 5,53 m. Pomnikami przyrody są też m.in. dorodny okaz lipy drobnolistnej o obwodzie 6,2 m w parku podworskim w Witkowicach. Do tego parku, będącego jednym z trzech w powiecie parków podniesionych do rangi zabytku, prowadzi aleja lipowa składająca się z 59 drzew o grubości od 1,6 do 3,98 m. W Broniszowie podziwiać można wspaniały okaz lipy - 7,76 m obwodu. Planuje się objęcie ochroną dalszych 100 drzew i krzewów. Atrakcję krajobrazową powiatu stanowi też "Szwajcaria Ropczycka", unikatowy w skali kraju rezerwat przyrody, leżący w centrum miasta Ropczyce. Ten uroczy zakątek tworzy wąwóz lessowy o powierzchni 2.59 ha o znacznych różnicach poziomów wysokości bezwzględnej, wahającej się od kilku do kilkunastu metrów. Część ścian ma nachylenie 80-90 %. Rośnie tu około 150 dorodnych dębów, okazy brzozy brodawkowej, sosny zwyczajnej, buka i grabu. Osobliwość przyrodniczą stanowi zrośnięty dąb szypułkowy z brzozą brodawkową osiągający obwód 2,65 m. Występuje wiele roślin będących pod ochroną oraz liczne gatunki rzadkich ptaków. Podobnych wąwozów, ale mniejszych, które warto zobaczyć, jest na terenie powiatu kilka.4. Szlaki turystyczne piesze i rowerowe

Szlaki turystyki rowerowej

Ropczyce - Mała - Ropczyce
Całodniowa efektowna wycieczka rowerowa długości 37,5 km. Trasa górska - trudna i wyczerpująca z uwagi na dużą liczbę stromych podjazdów i zjazdów, za to piękna widokowo. Wartym obejrzenia jest podworski park w Broniszowie, w którym znajduje się największa i najstarsza lipa w naszym województwie, której obwód wynosi 8,10 m. Przejeżdżając przez miejscowość Mała nie sposób nie zauważyć wzniesiony w 1937 r. pomnik Chrystusa Króla, u którego stóp roztacza się przepiękna panorama na leżące w dole zabudowania oraz zalesione wzgórza.
Wycieczka rowerowa tą trasą wiedzie również drogami polnymi wzdłuż szczytów Pogórza Karpackiego. Polecana dla wytrawnych miłośników górskiej turystyki rowerowej.

Ropczyce - Gnojnica - Ropczyce
Kilkugodzinna, ciekawa trasa rowerowa długości 28,5 km. Tras górska - miejscami trudna i wyczerpująca z uwagi na strome podjazdy i zjazdy, bogata w piękne widoki i krajobrazy. Polecana dla bardziej wprawionych miłośników górskiej turystyki rowerowej.

Ropczyce - Kamionka - Ropczyce
Najdłuższa trasa rowerowa o długości 40,2 km. Prowadzi przez tereny nizinne częściowo zalesione o gruncie piaszczystym. Przejeżdżając ta trasą warto zobaczyć zalew na rzece Tuszymce, wzdłuż którego znajdują się liczne ośrodki wczasowe, pola namiotowe oraz przystań wodna. Warto również zatrzymać się na polanie ks. Romana Śitki, na której umieszczony jest drewniany krzyż poświęcony pamięci księdza Śitki. Są to tylko niektóre atrakcje znajdujące się na trasie rowerowej, której wytyczony szlak zadowoli wszystkich miłośników turystyki rowerowej, niezależnie od wieku i kondycji fizycznej.

Szlaki turystyki pieszej

Przełęcz Bardo - Brzeziny - Ropczyce
Długość szlaku wynosi 33 km, przechodząc nim pokonuje się 280 - metrową różnicę wzniesień. Przeciętny czas przejścia tym szlakiem to dziewięć godzin. Trasa szlaku obfituje w interesujące przejścia, stromizny, tereny zalesione, często wiedzie wierzchołkami okolicznych wzniesień. Idąc tym szlakiem można podziwiać bogactwo fauny i flory występujące na tym terenie.

Ropczyce - Ocieka - Niwiska
Szlak ma charakter nizinny i rozciąga się na długości 45 km. Na jego trasie znajduje się interesujący punkt widokowy, z którego można zobaczyć panoramę okolic Ropczyc. Przemierzając szlak przechodzi się często zarówno przez otwarte, polne przestrzenie, jak i urozmaicone wieloma gatunkami rosnących tutaj drzew tereny leśne. Przy trasie szlaku można obejrzeć pozostałości niemieckich umocnień z czasów II wojny światowej.5. Kalendarium

Najstarsze ślady osadnictwa w powiecie sięgają epoki kamienia (500-1800 p.n.e.) Z tego okresu pochodzą znaleziska kamiennych siekierek z Będziemyśla, Broniszowa i Sielca oraz fragmenty narzędzi krzemiennych z Kamionki, Kozodrzy i Skrzyszowa. Z epoki brązu (1800 - 1700 p.n.e.) pochodzą znaleziska związane z wielką kulturą łużycką. Są to m.in. brązowy grot oszczepu z terenu Sędziszowa i liczne fragmenty ceramiki z kamionki, znalezione w okolicach Rudy i Skrzyszowa.

 • 1362 r. - Lokacja miasta Ropczyce.
 • 1498 r. - Utworzenie w Ropczycach dóbr dzierżawnych tzw. tenuty królewskiej.
 • 1614 r. - Utworzono niegrodowe starostwo ropczyckie. Pierwszym starostą został Mikołaj Spytek Ligęza. Po jego śmierci w 1637 r. wdowa Zofia wyszła za mąż za Krzysztofa Ossolińskiego i godność starosty przeszła w jego ręce.
 • 1772 r. - Na skutek rozbioru Polski w 1772 roku region dostał się pod panowanie austriackie.
 • 1773 - 1775 r. - Na zagarniętych ziemiach zaborcy utworzyli 6 cyrkułów (Kreise) i 59 okręgów (Kreisdistrikten). Ropczyce i okolica weszły do cyrkułu pilzneńskiego, a później jasielskiego.
 • XIX - Austriacy zbudowali tzw. Trakt Cesarski prowadzący przez Ropczyce.
 • 1850 r. - W ramach cyrkułów utworzono "powiaty sądowe" (Bezirke). W cyrkule jasielskim utworzono powiaty w Dębicy, Kolbuszowej, Mielcu, Pilźnie, Ropczycach i Rzeszowie.
 • 1855 r. - Utworzono powiat sądowy w Ropczycach wchodzący w skład cyrkułu tarnowskiego. W mieście powstał sąd rejonowy, urząd pocztowy i skarbowy.
 • 1865 - 1867 r. - Zlikwidowano cyrkuły tworząc powiaty administracyjne. Powstał wówczas powiat m.in. w Ropczycach - obejmujący Dębicę z przyległymi terenami.
 • 1866 r. - W wyniku reformy administracji, Ropczyce zostały siedzibą Starostwa Powiatowego, a pierwszym starostą mianowano Wilhelma Mehoffera.
 • 1873 r. - Pożar strawił zabudowę wokół rynku, ratusz, sąd, urząd skarbowy i budynek starostwa w Ropczycach.
 • 1883 - 1884 r. - Dwa kolejne pożary uzmysłowiły potrzebę powołania straży pożarnej.
 • 1887 r. - Pierwszym Komendantem straży został Alojzy Rachwał.
 • 1894 r. - Powstało w Ropczycach Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół".
 • 4.09.1914 r. - Do Ropczyc wkroczyły oddziały rosyjskie, dopuszczając się licznych gwałtów i rabunków.
 • 1937 r. - Ropczyce zostały pozbawione praw powiatu na rzecz Dębicy.
 • 12 listopada 1955 r. - Ropczyce ponownie stały się powiatem w skład którego weszły tereny pięciu gmin: Iwierzyce, Ostrów, Sędziszów Młp., Ropczyce i Wielopole Skrz.
 • 11 października 1998 r. - Odbyły się wybory do samorządu powiatowego I kadencji.
 • 9 listopada 1998 r. - Odbyła się pierwsza sesja pierwszej Kadencji Rady Powiatu i uroczyste ślubowanie Radnych.
 • 1 stycznia 1999 r. - Utworzenie powiatu ropczycko - sędziszowskiego z siedzibą w Ropczycach.
 • 1 lipca 1999 r. - Powołano Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności działający przy Centrum Pomocy Rodzinie.
 • 30 sierpnia 1999 r. - Uroczystość poświęcenia siedziby Starostwa.
 • 27 sierpnia 2000 r. - Prezydent Aleksander Kwaśniewski w roli kandydata na głowę państwa odwiedził Ropczyce.
 • 17 września 2000 r. - Wizyta Jolanty Kwaśniewskiej w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie.
 • 2 kwietnia 2001 r. - W Sędziszowie Młp. dokonano otwarcia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Zakład wyposażony jest w bardzo nowoczesny sprzęt medyczny.
 • 28 kwietnia 2001 r. - Rozpoczęto budowę hali widowiskowo - sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp.
 • 19 listopada 2001 r. - Przekazano do użytkowania nowo wybudowaną część obiektu Domu Pomocy Społecznej w Rudzie.
 • 5 września 2002 r. - Oddano do użytku w Sędziszowie Młp. nowoczesną halę sportowo-widowiskową o wymiarach 44m x 24m.
 • 1 października 2002 r. - Nastąpiło otwarcie oddziału operacyjnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Asklepios, w którym wykonywane będą zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i dziecięcej, ginekologii, otolaryngologii, ortopedii. Oddział znajduje się w pomieszczeniach szpitalnych należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.
 • 27 października 2002 r. - W przeprowadzonych wyborach samorządowych została wybrana Rada Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego drugiej kadencji. Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym zaowocowały zmniejszeniem liczby radnych z 30 w poprzedniej kadencji do 19 w obecnej.
 • 14 maja 2003 r. - 45-lecie Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie.


6. Informacja turystyczna

Ropczyce:
Dworzec autobusowy tel. (0-17) 22 18 644
Dworzec kolejowy tel. (0-17) 22 18 200
Postój taksówek tel. (0-17) 22 18 600

Sędziszów Młp.:
Dworzec autobusowy: tel. (0-17) 22 16 214
Dworzec kolejowy: tel. (0-17) 22 16 211
Postój taksówek: tel. (0-17) 22 16 877

Gospodarstwa Agroturystyczne
Podkarpackie Stowarzyszenie Agroturystyczne
Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej
Brzeziny, tel. (0-17) 22 33 213

Pani Marzena Gąsior
Brzeziny 326,
tel. (0-17) 22 39 651, 0600604705

Pan Jan Susz, Brzeziny 535
tel. (0-17) 22 33 324, 0603514529

Pan Jerzy Skura
Brzeziny 617
tel. (0-17) 22 33 205

Pan Janusz Cabaj
Brzeziny 300 Nowa Wieś
tel. (017) 22 33 301, 0603591358

Pan Marek Misiak
Brzeziny 303 Nowa Wieś
tel. (0-17) 22 33 303, 0603591358

Pan Tadeusz Birówka
Brzeziny 404 Berdechów
tel. (0-17) 22 30 381, 0602887793

Baza noclegowa
Motel "Super 6"
39-100 Ropczyce
ul. Witosa 10
tel. (0-17) 22 18 243

Zajazd "Pod Słońce"
39 - 100 Ropczyce
ul. Grunwaldzka 763
tel. (0-17) 22 17 101

Pokoje, noclegi
39 - 100 Ropczyce
ul. Witosa 1 a
tel. (0-17) 22 18 155

Zajazd "Pod Górą", Góra Ropczycka 196 b
tel. (0-17) 22 16 906

FHU "JARTEL" s.c. - noclegi
39-120 Sędziszów Młp.
ul. 3-go Maja 47

Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy w Rudzie przy DPS Ruda
39-122 Kamionka
Ruda 102
tel. (0-17) 22 33 151
Domki wypoczynkowe - 72 miejsca noclegowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 39-122 Kamionka 206
tel. (0-17) 22 33 116

Baza gastronomiczna
Restauracja "Słoneczna"
39 - 100 Ropczyce
ul. Rynek 1
tel. (0-17) 22 18 210

Restauracja "Arkadia"
39 - 100 Ropczyce
ul. Rynek 7
tel. (0-17) 22 17 999

Restauracja "Jubileuszowa"
39 - 102 Sędziszów Małopolski ul. Rynek 12
tel.(0-17) 22 16 509

Restauracja Zajazd "Pod Górą"
Góra Ropczycka, 196 b
tel.(0-17) 22 16 906

Bary
Bar "U Janusza"
39 - 100 Ropczyce
ul. Grunwaldzka 78
tel.(0-17) 22 17 093

Bar "Smakosz"
39 - 100 Ropczyce
ul.Grunwaldzka 6
tel.(0-17) 22 18 719

Bar "Malaga"
39 - 120 Sędziszów Młp.
ul. Węgrowskiego 6
tel.(0-17) 22 20 097

Pizzerie
Pizzeria "Avanti"
39 - 100 Ropczyce
ul. Rynek 7
tel.(0-17) 22 28 855

Pizzeria
39 - 100 Ropczyce
ul.Grunwaldzka 2
tel.(0-17) 22 27 310

Pizzeria "Fantazja"
39 - 120 Sędziszów Młp.
ul. 3 - go Maja 47/8
tel.(0-17) 22 26 442

Pizzeria "Bingo" 39 - 120 Sędziszów Młp.
ul. Osiedle Młodych 1
tel.(0-17) 22 16 956

Pizzeria "Americana"
39 - 120 Sędziszów Młp.
ul. Rynek 2
tel.(0-17) 22 26 920

Kina
Kino "Przyjaźń"
Ropczyce, ul. Bursztyna 1
tel. (0-17) 221 82 28

Kino "Jedność"
Sędziszów Młp., ul. 3 - go Maja 36
tel.(0-17) 22 16 583.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki wąskotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemyśl
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zgłoś/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie słów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyciągi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w Łańcucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Ogłoszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | Ośrodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Gościnne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | Pływalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | Wędkarstwo | Wyciągi narciarskie | Wypożyczalnie i inne usługi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs