Główna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ciąża i Poród Dieta i Odchudzanie Wypożyczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualności BANERY REKLAMA Prywatność Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Gdzie spędzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mieście
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Powiat Łańcucki

Szanowni Państwo!
Z prawdziwą przyjemnością witam Państwa na Ziemi Łańcuckiej, gdzie kultura i przyroda przenikają się wzajemnie, stwarzając doskonałe warunki do wypoczynku. Bogactwo różnorodnych form zadowoli zarówno tych, którzy pragną odpocząć, zgłębiając historię i kulturę miejsc, do których się udają - jak i tych, którzy preferują aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.
Bogate wnętrza łańcuckiego pałacu, unikatowa kolekcja powozów, skansen w Markowej. gdzie można spotkać przykłady budownictwa przysłupowego, pozostałości ordynacji łańcuckiej rozsiane po terenie powiatu, stare kościółki i przydrożne kapliczki będą stanowiły prawdziwą ucztę dla koneserów. Od wiosny do jesieni odbywają się w naszym regionie liczne koncerty, niepowtarzalne jarmarki garncarskie i wiele innych wydarzeń kulturalnych.
Łagodny klimat, czyste stawy i rzeki, bogate w owoce, grzyby i dziką zwierzynę lasy zachęcą do wycieczek zarówno pieszych, jak i rowerowych. Miłośnicy koni będą mogli oddać się swemu hobby w pięknie położonym wśród lasów Julinie. Zimą na narciarzy czeka stok z wyciągiem orczykowym w Handzlówce.
Dużym atutem powiatu łańcuckiego jest piękne położenie, przechodzące od pagórków na południu w tereny nizinne na północy. Powiat przecina rzeka Wisłok, malowniczo wijąca się wśród pól.
Serdecznie Państwa zachęcam do odwiedzenia naszego regionu, gdzie spotkacie się Państwo z życzliwością mieszkańców, gdzie urokliwe zakątki na długo pozostaną w Waszej pamięci.
Szerszych informacji można zasięgnąć w biurze promocji Powiatu Łańcuckiego u pani Anny Świerk, tel. 17 225 70 24.

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w  Łańcucie za przekazane
materiały i informacje.
Zapraszamy na oficjalną stronę Powiatu Łańcuckiego 

  1. Położenie
  2. Historia
  3. Geografia
  4. Przyroda
  5. Walory turystyczne
  6. Kultura
  7. Turystyka i rekraacja - informacja turystyczna
1. Położenie

Powiat Łańcucki leży w centralnej części województwa podkarpackiego. ok. 17 km od stolicy Podkarpacia - Rzeszowa granicząc z powiatami rzeszowskim (od zachodu i południa), leżajskimi (od północy) i przeworskim  (od wschodu). Teren powiatu przecina międzynarodowa droga tranzytowa E 40 między Niemcami a Ukrainą z licznymi odgałęzieniami: na południowy wschód w kierunku Kańczugi E 881, na południowy zachód w kierunku Dynowa E 887, na północny wschód w kierunku Leżajska E 877, na północny zachód w kierunku Sokołowa Mołopolskiego E 876 oraz magistrala kolejowa z Wrocławia do Przemyśla, a dalej do Kijowa. Stolicą powiatu jest miasto Łańcut, siedziba władz powiatowych, gminnych i miejskich.
Powiat Łańcucki położony jest na skraju Pogórza Karpackiego i Niziny Sandomierskiej. Powoduje to zróżnicowane ukształtowanie terenu od równin w północnej jego części po górzyste tereny na południu. Przez teren powiatu przepływa rzeka Wisłok niewątpliwie podnosząc walory krajobrazowe okolic Łańcuta. Ponad 20% powierzchni pokryte jest lasami i gruntami leśnymi. Dominują tu bory mieszane, łęgi i olsy. Szata roślinna jest bardzo zróznicowana, można spotkać tu unikatowe rośliny ochronne, jak np. kłokoczka, kopytnik, śniezyczka - przebiśnieg, podkolan biały. W lasach powiatu można spotkać rzadkie gatunki zwierząt jak puchacz Bubo bubo, salamandra plamista, borsuk, gronostaj, łasica, myszołów i inne. Na terenach gmin Rakszawa i Żołynia znajdują sie bobrowe żeremie.
Łańcut położony na uczęszczanym trakcie handlowym posiadał dobre warunki rozwoju gospodarczego, zarówno handlu, jak i rzemiosła. Najstarsze wzmianki o tutejszych rękodzielnikach pochodzą z II poł. XIV w. W początkach XV w. powstał cech płócienników, co poświadcza statut czeladzi cechu tkackiego z 1406 r., stanowiący najstarszy dokument tego rodzaju zachowany w Polsce. Prócz tkactwa do najstarszych uprawianych tu zawodów należały: szewstwo, kowalstwo, krawiectwo i kuśnierstwo. Rozwijało się tu również piwowarstwo i gorzelnictwo.
Położenie Powiatu Łańcuckiego na skraju dwu krain geograficznych powoduje jego różnorodne ukształtowanie, a przez to bogatą i różnorodną szatę roślinną. W lasach i na łąkach żyje wiele gatunków zwierząt. Można tu spotkać dziki, jelenie, daniele, sarny, zające, lisy, borsuki, jenoty, bobry i wydry. Spośród ptactwa żyjącego na terenach powiatu łańcuckiego należy wymienić bociany czarne, krogulce, zimorodki, kanie, jarząbki, czaple siwe, łabędzie, wiele gatunków dzięciołów oraz bażanty. W rzekach i licznych potokach można napotkać raki, karpie, sandacze.
Na terenie powiatu wytyczone zostały Ekologiczne Ścieżki Edukacyjne. Jedna w miejscowości Cierpisz (gm. Łańcut) wiedzie po południowych terenach powiatu pośród licznych oczek wodnych i lasów mieszanych. Można tu spotkać stanowiska skrzypu olbrzymiego oraz sromotnika bezwstydnego. Inna warta polecenia wytyczona jest w lasach miejscowości Husów (gm. Markowa) i obejmuje swym zasięgiem rezerwat „Husówka”, gdzie spotkać można skupisko ponad 100 letnich modrzewi, rzadko występującą kłokoczkę oraz stanowisko muchomora czerwonego.
Powiat Łańcucki jest powiatem rolniczo – przemysłowym. Zdecydowaną większość obszaru powiatu stanowią użytki rolne. Zajmują one 30 948 ha, co stanowi 68,4% powierzchni powiatu. Lasy i grunty leśne zajmują ponad 20% obszaru. W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne, które zajmują powierzchnię 22 058 ha, tj. 48,7%; łąki - 5709 ha, tj. 12,6%; pastwiska - 2163 ha, tj. 4,9%. Największy odsetek użytków rolnych charakteryzuje gminę Łańcut, gdzie dość dobre gleby prawie w całości wykorzystywane są pod uprawy, w konsekwencji niski jest odsetek terenów lesistych. Procentowo najwięcej lasów jest w gminie Rakszawa, gdzie istnieją nie najlepsze warunki glebowe do rozwoju produkcji rolniczej. W rolnictwie dominuje sektor prywatny. Wszystkie gospodarstwa zajmowały 94,4% powierzchni użytków rolnych w powiecie. Niekorzystne było jednak to, że ponad 93% gospodarstw mieściło się w przedziale od 1-5 ha. W tych  małych i bardzo małych gospodarstwach trudno jest prowadzić opłacalną produkcję rolną. W ostatnich latach zauważa się dynamiczny rozwój gospodarstw agroturystycznych, które stają się alternatywą dla drogich hoteli i pensjonatów.
Diagnoza i waloryzacja terenów powiatu łańcuckiego wskazuje na możliwości rozwijania różnych form turystyki  w tym regionie. Turystyka stosowana (piesza, rowerowa, samochodowa) do miejsc o wyjątkowych walorach kulturowo-historycznych mogłaby być łączona z rozwojem agroturystyki w najbardziej malowniczych rejonach powiatu. Na podstawie wstępnej analizy struktury gospodarczej rolnictwa, stanu środowiska naturalnego zakłada się, iż rozwój agroturystyki jako dodatkowego źródła dochodów jest możliwy na ok. 50% powierzchni wiejskiej powiatu.2. Historia Powiatu Łańcuckiego

Historia
Początki osadnictwa na obecnych terenach Powiatu Łańcuckiego sięgają ok. 4000 lat p.n.e., czego dowodzą prace archeologiczne prowadzone głównie w południowej części powiatu. Początki powstania osady na terenie Łańcuta sięgają średniowiecza. Jak podaje tradycja znajdowała się tu osada i warowny gród, jednak nie jest to udokumentowane. W połowie XIV w. (według tradycji kościelnej w 1349 r.) Kazimierz Wielki nadał Łańcutowi prawa miejskie i oddał go w dowód zasług Ottonowi z Pilczy Pileckiemu herbu Topór – wojewodzie sandomierskiemu. Mniej więcej w tym samym czasie otrzymało lokalizację na prawie niemieckim szereg okolicznych wsi. Do najstarszych należą Krzemienica, Markowa, Kosina, Kraczkowa i Wysoka. W owym czasie w Łańcucie bawił dwukrotnie sam król Władysław Jagiełło: w 1410 r., przed bitwą pod Grunwaldem oraz w 1417 r., kiedy to przybył po córkę Pileckich, by ją zaślubić. Gościli tu także Zygmunt Stary oraz książę Witold. Łańcut położony na uczęszczanym trakcie handlowym posiadał dobre warunki rozwoju gospodarczego, zarówno handlu jak i rzemiosła. Najstarsze wzmianki o tutejszych rękodzielnikach pochodzą z II poł. XIV w. W początkach XV w. powstał cech płócienników, co poświadcza statut czeladzi cechu tkackiego z 1406 r., stanowiący najstarszy dokument tego rodzaju zachowany w Polsce. Prócz tkactwa do najdawniej uprawianych tu zawodów należały: szewstwo, kowalstwo, krawiectwo i kuśnierstwo. Rozwijało się tu również piwowarstwo i gorzelnictwo.
W 1629 r. Łańcut przeszedł w ręce Lubomirskich, którzy wznieśli tu nowocześnie ufortyfikowaną rezydencję. Podniosło to rangę i znaczenie miasta wraz z okolicznymi wsiami, pobudziło rozwój gospodarczy i zmieniło jego charakter. Z miasta o charakterze lokalnego rynku Łańcut stał się ośrodkiem rezydencjonalnym możnego i wpływowego rodu. W 1823 r. w wyniku podziału wielkiej fortuny Lubomirskich dobra Łańcuckie przeszły w ręce Alfreda Potockiego, człowieka wszechstronnie wykształconego, doskonałego i przedsiębiorczego gospodarza. Zasłynął z nowatorskich metod gospodarowania, wybudował cukrownię (przekształconą w rafinerię spirytusu), fabrykę likierów, browar. W rolnictwie wprowadził, jako pierwszy w Galicji, płodozmian. Za czasów Potockich gruntownie przebudowano zamek, przekształcając go w jedną z najpiękniejszych rezydencji magnackich w Polsce. W 1830 r. Potoccy utworzyli ordynację. W tym czasie nastąpił szybki rozwój miasta, wybudowano wiele gmachów użyteczności publicznej, a w 1859 r. doprowadzono tu linię kolejową. Prężnie rozwijało się szkolnictwo, założono Ochotniczą Straż Pożarną, Kasę Zaliczkową i Bank Ziemski, powstało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.
Po stagnacji i zniszczeniach spowodowanych wojną, Łańcut zaczął ponownie się rozwijać i rozbudowywać w latach 50-tych XX w. Wybudowano osiedla mieszkaniowe, na bazie istniejących powstały zakłady przemysłowe, wybudowano również nowe, miasto otrzymało niezbędną sieć urządzeń komunalnych. W 1996 r. oddano do użytku nowoczesną oczyszczalnię ścieków.3. Geografia

Powiat Łańcucki zajmuje powierzchnię 451,97 km2 i zamieszkały jest przez 77 875 mieszkańców. Powiat tworzą: miasto Łańcut oraz Gminy: Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa i Żołynia. Powiat Łańcucki leży w centralnej części województwa podkarpackiego, ok. 17 km od stolicy Podkarpacia – Rzeszowa, granicząc z powiatami rzeszowskim (od zachodu i południa), leżajskim (od północy) i przeworskim (od wschodu). Teren powiatu przecina międzynarodowa trasa tranzytowa E 40 między Niemcami a Ukrainą z licznymi odgałęzieniami: na południowy wschód w kierunku Kańczugi E 881, na południowy zachód w kierunku Dynowa E 887, na północny wschód w kierunku Leżajska E 877, na północny zachód w kierunku Sokołowa Małopolskiego E 876 oraz magistrala kolejowa z Wrocławia do Przemyśla, a dalej do Kijowa. Stolicą powiatu jest miasto Łańcut, siedziba władz powiatowych, gminnych i miejskich.
Powiat Łańcucki położony jest na skraju Pogórza Karpackiego i Niziny Sandomierskiej. Powoduje to zróżnicowane ukształtowanie terenu od równin w północnej jego części po górzyste tereny na południu. Przez teren powiatu przepływa rzeka Wisłok, niewątpliwie podnosząc walory krajobrazowe okolic Łańcuta. Ponad 20% powierzchni pokryte jest lasami i gruntami leśnymi. Dominują tu bory mieszane, łęgi i olsy. Szata roślinna jest bardzo zróżnicowana, można spotkać tu unikatowe rośliny chronione, jak np. kłokoczka, kopytnik, śnieżyczka-przebiśnieg, podkolan biały. W lasach powiatu można spotkać rzadkie gatunki zwierząt, jak puchacz Bubo bubo, salamandra plamista, borsuk, gronostaj, łasica, myszołów, i inne. Na terenach gmin Rakszawa i Żołynia znajdują się bobrowe żeremie. Na terenie powiatu występują zasoby kruszców budowlanych, udokumentowane duże zasoby gazu ziemnego oraz złoża wód termalnych.4. Przyroda

Powiat Łańcucki położony jest na skraju dwu krain geograficznych co powoduje jego różnorodne ukształtowanie, a przez to bogatą szatę roślinną. W lasach i na łąkach żyje wiele gatunków zwierząt. Można tu spotkać dziki, jelenie, daniele, sarny, zające, lisy, borsuki, jenoty, bobry i wydry. Spośród ptactwa żyjącego na terenach powiatu łańcuckiego należy wymienić bociany czarne, krogulce, zimorodki, kanie, jarząbki, czaple siwe, łabędzie, wiele gatunków dzięciołów oraz bażanty. W rzekach i licznych potokach można napotkać raki, karpie, sandacze. Tereny powiatu porośnięte są lasami mieszanymi na południu przechodzącymi w sosnowe na północy, pokrywającymi 22% powierzchni powiatu. Można tutaj napotkać skupiska modrzewi, starodrzewi dębowych, świerków i jodeł. W łańcuckim parku rośnie jedyny w powiecie mocno wiekowy miłorząb japoński, a przy drodze z Białobrzeg do Żołyni ponad 100 letnia sosna. Z pośród ciekawszych roślin porastających tereny powiatu należy wymienić: kłokoczkę, kalinę koralową, wawrzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi, zawilec, pierwiosnek, borówkę czernicę, borówkę brusznicę, konwalię majową i różne rodzaje grzybów.
Kilka wyznaczonych obszarów chronionego krajobrazu i rezerwatów przyrody „Wydrze” (gm. Rakszawa) oraz „Husówka” (gm. Markowa) obejmuje swym zasięgiem powiat łańcucki. Należą do nich: Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu (gm. Rakszawa), Hyżniańsko–Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu (gm. Łańcut i Markowa) oraz Zmysłowski Obszar Chronionego Krajobrazu (gm. Białobrzegi i Żołynia). Na terenie powiatu wytyczone zostały Ekologiczne Ścieżki Edukacyjne. Jedna w miejscowości Cierpisz (gm. Łańcut) wiedzie po południowych terenach powiatu pośród licznych oczek wodnych i lasów mieszanych. Można tu spotkać stanowiska skrzypu olbrzymiego oraz sromotnika bezwstydnego. Inna warta polecenia wytyczona jest w lasach miejscowości Husów (gm. Markowa) i obejmuje swym zasięgiem rezerwat „Husówka”, gdzie spotkać można skupisko ponad 100 letnich modrzewi, rzadko występującą kłokoczkę oraz stanowisko muchomora czerwonego.5. Walory turystyczne

Łańcut jest znaczącą atrakcją turystyczną w skali Europy dzięki obecności jednego z najpiękniejszych w kraju kompleksu parkowo – pałacowego.
Co roku miasto Łańcut odwiedzane jest przez ok. 200 tys. zorganizowanych grup turystycznych i turystów indywidualnych. Na ponad 30-hektarowej powierzchni znajdują się: rezydencja magnacka z autentycznymi wnętrzami, unikatowa kolekcja powozów, Stajnie Cugowe, w których umiejscowiono izbę pamięci 10 Pułku Strzelców Konnych, Oranżeria, Zameczek Romantyczny. W posiadaniu łańcuckiego muzeum znajduje się również największy w Polsce zbiór ikon z XV – XX w.
Innymi z atrakcji miasta godnymi odwiedzenia są: Łańcucka Fara z cudami słynącym obrazem Matki Bożej Szkaplerznej, dawny kościół i klasztor OO. Dominikanów, barokowa synagoga z autentyczną bimą, w której znajduje się obecnie muzeum judaików. Warto odwiedzić grób cadyka Horowitza oraz jedyne w Polsce Muzeum Gorzelnictwa. Po zwiedzeniu parku koniecznie trzeba zapuścić się w urokliwe uliczki najstarszej części Łańcuta. Można tu podziwiać piękne wille mieszczańskie, z XIX w., gdyż większość wcześniejszej zabudowy spłonęła w wielkim pożarze z 1820 r. oraz liczne budynki użyteczności publicznej powstałe w latach Ordynacji Potockich. Równie bogaty w zabytki kultury materialnej jest cały powiat łańcucki. Na terenie powiatu znajdują się pozostałości Ordynacji Łańcuckiej, bądź to w postaci budowli, bądź obszarów parkowych. Na terenie gminy Markowa godny zwiedzenia jest skansen. Znajduje się tutaj zabytkowa zagroda, będąca przykładem unikatowego budownictwa przysłupowego. W skład zagrody wchodzą : chałupa kmieca, chałupa biedniacka, stajnia przysłupowa, stodoła, sołek, wiatrak – wszystkie bogato wyposażone w eksponaty. Na terenie gminy stoi chałupa z XIX w., w której mieszkał poeta ludowy Jan Rak. W Husowie zwiedzić można zabytkowy park Oborskich.
Gmina Łańcut poszczycić się może licznymi kapliczkami przydrożnymi oraz pojedynczymi budynkami z przełomu XIX i XX w. Godne zwiedzenia są: kościół parafialny pw. św. Stanisława oraz drewniany kościół filialny pw. św. Sebastiana z XVII wiecznym wystrojem w Kosinie, a także XVI w. architektura i wystrój dawnego kościoła parafialnego pw. Jana Chrzciciela w Soninie. Większość zabytków w gminie Białobrzegi pochodzi z XIX i początku XX w. Są to głównie pozostałości zespołu dworskiego w Białobrzegach, usytuowane w zabytkowym parku. Można też spotkać stare zagrody kryte strzechą i kapliczki rozsiane na obszarze całej gminy.
Najstarszą osadą w gminie Czarna jest Krzemienica, o której wiadomo, że istniała już w XIV w. Znajduje się tu zabytkowy kościół pw. św. Jakuba Starszego z 1754 r., tworzący wraz z dzwonnicą unikatowy zespół drewnianego budownictwa sakralnego. We wsi Dąbrówki podziwiać można wiele zabytkowych obiektów pozostałych po Ordynacji Łańcuckiej. Należą do nich dworki z pięknymi portykami, zabytkowa suszarnia nasion, kapliczka i figura przydrożna św. Józefa. We wsi Medynia Głogowska znajduje się zagroda garncarska oraz Galeria Rzeźby Ceramicznej Władysławy Prucnal.
Niedaleko wsi Wydrze w gminie Rakszawa zlokalizowany jest modrzewiowy pałacyk myśliwski w Julinie. Pochodzi on z 1880 r. Do atrakcji należy też oryginalna karczma żydowska z pierwszej połowy XIX w. Natomiast we wsi Żołynia spotkać można budynki z przełomu XIX i XX w., warto odwiedzić kościół parafialny z pięknymi neogotyckimi ołtarzami, w których znajdują się relikwie patrona świątyni – św. Jana Kantego. Opodal rynku stoi opuszczony młyn wodny z 1880 r. Na terenie gminy można spotkać zabytkowe kapliczki, krzyże przydrożne i figury. We wsi Brzóza Stadnicka zachowały się jeszcze chałupy o budowie zrębowej powstałe w II poł. XIX w. oraz zabytkowy spichlerz będący pozostałością po Ordynacji Łańcuckiej.
Dla miłośników turystyki aktywnej Powiat Łańcucki posiada również atrakcyjną ofertę. Łagodny klimat, czyste stawy i rzeki, bogate w dziką zwierzynę, owoce i grzyby lasy stwarzają doskonałe warunki do wycieczek zarówno pieszych jak i rowerowych. W letnie upały można znaleźć ochłodę na jednym z wybranych kąpielisk w Łańcucie, Wysokiej, Głuchowie, Rakszawie czy Żołyni. Miłośnicy koni mogą oddać się swemu hobby w pięknie położonym wśród lasów Julinie, Zalesiu, Głuchowie lub Pogwizdowie. Wędkarze znajdą spokojne łowiska na stawach Korniaktowa, Czarnej i Tarnawki. Zimą na narciarzy czeka dobrze utrzymany 400 m stok z wyciągiem orczykowym w Handzlówce.
Na terenie powiatu wytyczono dwie oznakowane trasy rowerowe. Trasa północna zw. białobrzeską zatacza pętlę wśród lasów gmin Białobrzegi i Żołynia, mijając stawy i leśniczówkę w Budach Łańcuckich. Jest to trasa łatwa, równinna doskonała dla początkujących cyklistów bądź rodzin z małymi dziećmi. Trasa południowa biegnąca przez teren gm. Łańcut, jest trasą trudną, na której trzeba pokonywać liczne, czasem bardzo strome wzniesienia. Wiedzie głównie drogami polnymi, kamienistymi. Jednak walory widokowe tej trasy w pełni wynagradzają trudy podróży. Na południu powiatu warto wyruszyć na wycieczkę nieoznakowaną trasą tzw. markowską. Wiedzie ona wśród lasów Husowa i Tarnawki, by dać wytchnienie w czasie tzw. jurzyny w skansenie w Markowej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Na turystów pieszych czekają szlaki turystyczne, które po części przebiegają przez teren powiatu łańcuckiego. Należą do nich: szlak zielony Rzeszów - Łańcut - Nowa Sarzyna oraz szlak czerwony Rzeszów – Kosina im. płk Lisa Kuli (turystyczno-historyczny).6. Kultura

Od wielu lat Łańcut jest atrakcyjnym ośrodkiem kulturalnym znanym nie tylko w kraju ale i za granicą. W 1962 r. zapoczątkowano organizowane corocznie w unikatowych wnętrzach łańcuckiego pałacu „Dni Muzyki Kameralnej”, które w 1981 r. przekształcono w Festiwal Muzyczny. Koncerty festiwalowe ściągają z całego świata znakomitych wykonawców oraz tłumy melomanów. Ponadto w lipcu i sierpniu odbywają się tu Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego, w czasie których pogłębia swą wiedzę i umiejętności muzyczne młodzież nie tylko z Polski, ale z całego świata. Walory Łańcuta docenił Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej zapraszając do łańcuckiego zamku Prezydentów Grupy Wyszehradzkiej i bywając tu niejednokrotnie.
Od 1976 r. organizowana jest Łańcucka Jesień Kulturalna, podczas której prezentują się zespoły folklorystyczne z regionu i zagranicznych miast partnerskich. Do przedstawicieli łańcuckiego środowiska artystycznego zaliczyć należy muzykującą rodzinę pp. Magoniów, występujących pod nazwą Big Family Band, Zespół Tańca Nowoczesnego „Ekrol” i wiele innych działających przy Miejskim Domu Kultury w Łańcucie i Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
Prężnie działa również Miejska Biblioteka Publiczna, która prowadzi wśród dzieci i młodzieży szereg zajęć dydaktycznych rozwijających wiedzę, tolerancję i umiejętności plastyczne. W Łańcucie działa kino Gabinet przy MDK oraz Sokół.
Za sprawą Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Militarnych i Techniki Zabytkowej im. 10 Pułku Strzelców Konnych odbywają się zjazdy i rajdy Miłośników Zabytkowych Pojazdów Militarnych. Oprócz tego w każdej gminie działają Gminne Ośrodki Kultury, które aktywnie kultywują tradycję przez pielęgnowanie dawnych obrzędów i umiejętności poprzez istniejące w ich ramach Zespoły Obrzędowe, Zespoły Taneczne i Śpiewacze. Ważnym podkreślenia jest fakt, że już przedszkolaki, a później dzieci i młodzież czynnie działają w ramach grup folklorystycznych. I tak w gm. Czarna odbywają się Jarmarki Garncarskie, poprzedzone warsztatami dla chętnych. W gm. Markowa – Markowska Borynomania, w gm. Łańcut – Zwyczaje i Obrzędy Bożonarodzeniowe, Festiwal Kwiatów, Koncerty Pieśni Wielkanocnej, Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Łańcuckiego, Dni Kwitnących Sadów. Co roku w sierpniu odbywają się tradycyjne Dożynki, a we wrześniu Dni Powiatu Łańcuckiego.7. Turystyka i rekraacja - informacja turystyczna

Informacja Turystyczna

PTTK Łańcut
ul. Dominikańska 1
37-100 Łańcut
tel. 017 225 31 84, 017 225 20 52, 017 225 45 12

Koło Przewodników Miejskich i Terenowych
ul. Kościuszki 5 b
37-100 Łańcut
tel. 017 225 29 23

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Kościuszki 15
37-100 Łańcut
tel. 017 225 22 38, 0 608 102 766

Kasy Muzeum Zamku
/przy bramie głównej parku/
tel. 017 225 20 08

STADNINY KONI
Stadnina koni „Cisowiec”
Pogwizdów, gm. Czarna

Stadnina koni "Bask" w Albigowej
gm. Łańcut, Albigowa 300
tel.017 224 00 31
e-mail: stadnina@albigowa.com.pl

Zagroda koni w Zalesiu, gm. Czarna

Ośrodek Jeździecki w Głuchowie
tel. 017 224 11 76

Ośrodek Jeździectwa i Rehabilitacji w Julinie
tel. 017 226 17 58
 
 
KĄPIELISKA
Basen odkryty w Łańcucie
ul. Składowa
tel. 017 225 34 68

Basen odkryty na Wysokiej
Zespół Szkół w Wysokiej
tel. 017 225 32 11

Kąpieliska w Żołyni
„Rajszula”
„Tama”

Kąpielisko w Czarnej

KORTY TENISOWE
Korty Tenisowe w Łańcucie /park łańcucki/
tel. 017 225 25 69

Korty Tenisowe w Żołyni
ul. Mickiewicza
 
WYCIĄG NARCIARSKI
Wyciąg narciarski w Handzlówce /orczykowy/
tel. 017 225 45 12
 
TRASY ROWEROWE
Białobrzegi - Korniaktów - Budy Łańcuckie - Grodzisko Dolne - Zmysłówka - Opaleniska - Żołynia - Białobrzegi. Trasa nizinna, oznakowana, łatwa, pośród lasów i stawów.
Handzlówka - Albigowa - Cierpisz - Kraczkowa - Albigowa - Handzlówka. Trasa górzysta, naznaczona pewnym stopniem trudności, wiedzie wśród pól i przez wsie, charakteryzuje się piękną panoramą.
Markowa - Husów - Tarnawka - Markowa. Trasa górzysta, o znacznym stopniu trudności, posiadająca duże walory widokowe. Wiedzie wśród lasów Husowa i Tarnawki, zahaczając o stawy w Tarnawce.
 
SZLAKI TURYSTYCZNE
Szlak zielony: Rzeszów - Łańcut - Nowa Sarzyna. Wiedzie z Rzeszowa przez Słocinę, Malawę, Albigową do Łańcuta. Stąd prowadzi przez Dąbrówki, Rakszawę, Żołynię, Julin do Nowej Sarzyny.
Szlak czerwony: Kosina - Rzeszów im. płk. Lisa Kuli. Wiedzie z Kosiny, gdzie urodził się Leopold Lis Kula, przez Markową, Husów, Handzlówkę, Albigową, Malawę do Rzeszowa, gdzie kończy się na grobie płk Lisa Kuli. 
 
ŚCIEŻKI EKOLOGICZNE
W Cierpiszu (gm. Łańcut) wiedzie po południowych terenach powiatu pośród licznych oczek wodnych i lasów mieszanych. Można tu spotkać stanowiska skrzypu olbrzymiego oraz sromotnika bezwstydnego. 
W Husowie (gm. Markowa) wytyczona jest w lasach miejscowości Husów i obejmuje swym zasięgiem rezerwat „Husówka”, gdzie spotkać można skupisko ponad 100 letnich modrzewi, rzadko występującą kłokoczkę oraz stanowisko muchomora czerwonego.

Muzea
Muzeum - Zamek
ul. Zamkowa 1
37-100 Łańcut
tel. 017 225 20 08
fax. 017 225 20 12
e-mail: biuro@zamek-lancut.pl

Muzeum Gorzelnictwa
ul. Kolejowa 1
37-100 Łańcut
tel. 017 22542 61
fax. 017 225 40 15
e-mail: mrachwal@polmoslancut.com.pl

Zagroda – Muzeum Wsi Markowa
Towarzystwo Przyjaciół Markowej
37-120 Markowa
tel. 017 226 53 46 ( Centrum Kultury)
tel. 017 226 57 99 ( gospodarz)
tel. 017 226 53 52 ( Urząd Gminy)
1.IV – 30.XI wtorki – soboty 800 - 1500
                  niedziele 1300 - 1800
w innych terminach po tel. uzgodnieniu
kompleks budynków wchodzących w skład jednego gospodarstwa chłopskiego z XIX w. bogato wyposażony w autentyczne sprzęty
kuźnia zrębowa bogato wyposażona w sprzet i narzędzia

Galeria Rzeźby Ceramicznej Władysławy Prucnal
37-126 Medynia Głogowska,
gm. Czarna
tel. 017 226 14 10
możliwość zwiedzenia po tel. uzgodnieniu

Zagroda Garncarska
Medynia Głogowska
Gminny Ośrodek Kultury
37-125 Czarna
tel. 017 226 23 23
e-mail: gok_czarna@wp.pl
czynna: poniedziałki 1200 - 1800 środy 1000 - 1600
w innych terminach - po uzgodnieniu
w ofercie: pokazy pracy na kole garncarskim, lepienie w glinie, uczestniczenie przy wypalaniu ceramiki w tradycyjnym piecu (po wcześniejszym uzgodnieniu)

Muzeum w Starej Plebani w Handzlówce
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka
tel. 017 226 41 14
czynne: w każdą I niedzielę miesiąca po mszach św..: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki wąskotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemyśl
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zgłoś/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie słów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyciągi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w Łańcucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Ogłoszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | Ośrodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Gościnne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | Pływalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | Wędkarstwo | Wyciągi narciarskie | Wypożyczalnie i inne usługi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.010 secs