53 RAJD PRZYJAŹNI BIESZCZADZKICH

Początek sierpnia to od wielu lat tradycyjny termin w którym organizowana jest najstarsza turystyczna impreza na Podkarpaciu i jedna z najstarszych w Polsce. Rajd Przyjaźni Bieszczadzkich znacznie różni się od tych rajdów z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stylecia, gdy najważniejsze było krzewienie komunistycznego modelu turystyki i przyjaźni z „bratnimi” krajami socjalistycznymi a głównie ze Związkiem Radzieckim.

Obecnie spotykają się na nim turyści z całej Polski, by wspólnie wędrować, bawić się i odpoczywać w tym jednym z najpiękniejszych miejsc w naszym kraju i by podtrzymywać przyjaźń z piękną naturą i bracią turystyczną

Od ośmiu lat jedynym organizatorem tej akcji jest Mielecki Klub Górski „Carpatia” Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Mielcu. Wcześniej organizatorami Rajdu były Oddziały PTTK w Mielcu, Lesku, Rzeszowie oraz WRZZ, TPPR, LZS.

Po latach stagnacji (połowa lat dziewięćdziesiątych) znów nastąpiło zainteresowanie imprezą i obecnie każdego roku przyjeżdża ponad 100 osób.

Od kilku lat na imprezę przyjeżdżają także turyści ze Słowacji.

Ludzi na rajdzie łączą wspólne wędrówki, ogniska z piosenkami a także konkursy, zabawy i potańcówki. Organizatorzy mają nadzieję , że w roku 2006 nie będzie inaczej.

TRASY 53 RAJDU PRZYJAŹNI BIESZCZADZKICH

29 lipiec (sobota)
Przyjmowanie uczestników na campingu BdPN „Górna Wetlina” .
Camping „Górna Wetlina” – schr. „Chatka Puchatka” na Poł. Wetlińskiej(1228) – camping <1,45>
Godz. 2000 – ognisko na dobry początek
30 lipiec (niedziela)
Smerek – Smerek(1222) – Przełęcz Orłowicza – Połonina Wetlińska – Wetlina <5,00>
Godz. 2030 – wieczorek z muzyką i przeźroczami (jak ktoś przywiezie)
31 lipiec (poniedziałek)
Smerek – Okrąglik – Jasło – Przysłop
01 sierpień (wtorek)
Berehy Górne – Połonina Caryńska(1297) – Przełęcz Przysłup – Przysłup – Bereżki <5,00>
Naleśnikowy wieczór – konkurs na najwspanialszy naleśnik .
02 sierpień (środa)
Wetlina – Rabia Skała(1199) – Płasza – Smerek
Konkurs rzutu beretem (może nawet moherowym) i prezentacja filmu z 50 Rajdu Przyjaźni
03 sierpień (czwartek)
Wołosate – Rozsypaniec – Halicz – Siodło pod Tarnicą – Wołosate
Godz. 20 – „Vatros Veteranos” – czyli ognisko z weteranami Rajdu Przyjaźni
04 sierpień (piątek)
Wołosate – Tarnica(1346) – Szeroki Wierch – Ustrzyki Górne <4,45>
Godz. 2000 – potańcówka folkowa
05 sierpnia (sobota)
Przeł. Wyżniańska – Mała Rawka – Wielka Rawka(1307) – Kremenaros – Dział – Wetlina
Około godz. 20 – ognisko na koniec rajdu
06 sierpień (niedziela)
Zakończenie imprezy, powrót do domów

Uwaga ! Kolejność wycieczek lub ich przebieg mogą ulec zmianie .

UWAGA !!!
W dniach 02-05.VIII. odbędzie się także na terenie Campingu „Górna Wetlinka”
I Zlot Weteranów Rajdów Przyjaźni, którego organizatorem jest Henryk „Toporek” Kardyś z Mielca.
Uczestnicy Zlotu nie są wprawdzie uczestnikami Rajdu Przyjaźni, ale będą zaproszeni na wspólne ognisko w dniu 03 sierpnia (czwartek)

MIELECKI KLUB GÓRSKI „CARPATIA” ODDZIAŁ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO

53 OGÓLNOPOLSKI GÓRSKI RAJD
PRZYJAŹNI BIESZCZADZKICH
(Najstarsza impreza turystyczna w Województwie Podkarpackim )

WETLINA – 29.VII – 05 .08.2006

Regulamin
53 Ogólnopolskiego Rajdu Przyjaźni Bieszczadzkich

Organizator:
Mielecki Klub Górski „Carpatia” Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Komitet honorowy:
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Łukacijewska
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Krystyna Skowrońska
Prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Antoni Leon Dawidowicz

Kadra Rajdu:
Jerzy P.Krakowski – szef Rajdu, przewodnik BdPN
Zbigniew Dulniawka – kwatermistrz
Paweł Michno – przewodnik
Ireneusz Wołoszyn – przewodnik

Informacje medialne:
Tygodnik KORSO
Gazeta Codzienna NOWINY
Radio PULS FM
Podkarpacki Portal Turystyczny www.ePodkarpacie.com

Cel imprezy:
– aktywny wypoczynek i popularyzacja turystyki górskiej
– przyjacielskie spotkanie miłośników Bieszczadów
– poznanie piękna i promocja Województwa Podkarpackiego

Uczestnictwo:
W rajdzie mogą brać udział turyści indywidualni oraz zorganizowani w drużyny zgłoszone przez oddziały i koła PTT, organizacje, stowarzyszenia, szkoły, zakłady pracy itp. Grupy szkolne będą przyjmowane wyłącznie z opiekunem i za zgodą dyrekcji szkół. Kierownikami grup mogą być tylko osoby pełnoletnie z odpowiednimi kwalifikacjami.

Zgłoszenia :
Zgłoszenia wraz z wpisowym należy przesłać przekazem pocztowym w terminie do dnia 22 lipca 2006 roku na adres:
MKG „Carpatia” O/PTT 39-300 Mielec ul. Kpt. Hynka 8
Należy podać: imię i nazwisko, adres, rok urodzenia i numer telefonu kontaktowego.

Wpisowe:
1. Członkowie O/PTT MKG ”Carpatia” (z opłaconą składką za 2006 rok) – 55 zł
2. Członkowie innych Oddziałów PTT ( z opłaconą składką za 2006 rok) – 65 zł
3. Turyści nie zrzeszeni w PTT 75 zł
Uwaga ! Czas to pieniądz. Wpisowe wpłacone po terminie będzie wyższe o 5 zł. Wpłata po terminie może nie gwarantować wszystkich świadczeń. Uwaga ! W przypadku rezygnacji wpisowe nie będzie zwracane, a wpłacający traci prawo do świadczeń. Dowód wpłaty należy okazać kierownictwu rajdu w dniu przyjazdu na camping..

Organizator zapewnia:
– obsługę przewodnicką na trasie (wg . regulaminu rajdu)
– ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
– pamiątkową odznakę rajdową i odcisk pieczęci
– opłatę pola namiotowego
– potwierdzenie punktów do GOT
– ogniska i „folkową” potańcówkę

Dodatkowe informacje o rajdzie:
Informacji udzielą telefonicznie organizatorzy rajdu :
Zbigniew Dulniawka tel. nr (017) 583 4311 tel. kom. nr 692 137 709
Jerzy Piotr Krakowski tel. nr (017) 586 4359 tel. kom. nr 505 729 181 lub otrzymasz osobiście na zebraniach klubowych w każdy czwartek w godz. 1830 – 1930. oraz na stronie internetowej MKG „Carpatia” : www.carpatia-mielec.ptt.org.pl

INFORMACJE REGULAMINOWE
1. Każdy uczestnik rajdu powinien dokładnie zapoznać się z regulaminem rajdu.
2. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz wypadki spowodowane przez uczestników.
4. Kierownictwo ma prawo do zmiany przebiegu tras rajdu lub jego przerwania.
5. Rajd odbywa się bez względu na warunki pogodowe.
6. Środki transportu oraz koszty dojazdów na rajd i do miejsc wyjścia na trasy (oraz powrotów) zabezpieczają sobie i pokrywają uczestnicy.
7. Uczestnicy powinni posiadać własne namioty, śpiwory, turystyczny ubiór i ekwipunek (np. kompas, latarka, mapa), prowiant, apteczkę , paszport.
8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów p. pożarowych, ochrony przyrody, postanowień „Karty Turysty” i poleceń kierownictwa rajdu.
9. W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku uczestnicy powinni udzielić pomocy poszkodowanemu i powiadomić kierownictwo rajdu.
10. Uczestnicy mogą rozpocząć lub zakończyć udział w rajdzie w innym dniu niż mówi regulamin, jednak wpisowe w takim przypadku nie ulega zmianie.
11. Za nie przestrzeganie regulaminu kierownictwo ma prawo wykluczenia uczestników z rajdu.
12. Uczestnicy mogą sami organizować sobie wycieczki, lecz powinni o swej trasie poinformować kierownictwo rajdu.
13. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.

* * * * * *
Uwaga ! Camping BdPN „Górna Wetlina” oferuje uczestnikom rajdu posiłki.
Uwaga ! Turyści rowerowi znajdą w okolicy Wetliny wiele kilometrów górskich tras.