Błękitny San – nowy regionalny produkt turystyczny

„BŁĘKITNY SAN” to nowy produkt turystyczny, który zrodził się z inicjatywy Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego i Samorządu Województwa Podkarpackiego.
W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
– Opracowanie i wytyczenie szlaku wodnego „Błękitny San”
– Oznakowanie i wytyczenie szlaku rowerowego „Błękitny San”
– Oznakowanie, wytyczenie i udostępnienie „Szlaku Umocnień Nadsańskich”
– Budowa lub rozbudowa i modernizacja infrastruktury
turystycznej – np. przystani wodnych, infrastruktury noclegowo – gastronomicznej, informacyjnej, usługowej, itp.

Błękitny San – szlak wodny
I etap:
– opracowanie szlaku wodnego przez uprawnionych znakarzy,
– opisanie i wskazanie punktów oznakowania wodnego,
– wykonanie oznakowania wodnego,
– przygotowanie i wydanie mapy i przewodnika turystycznego

II Etap
– budowa przystani wodnych – pomostów,
– budowa punktów widokowych,
– budowa, ewentualnie remont zaplecza noclegowo-usługowego,
– przygotowanie ofert dla organizatorów turystyki przyjazdowej i turystów
– promocja nowego szlaku.

Błękitny San – szlak rowerowy
I Etap
– Weryfikacja istniejacych odcinków szlaków i koncepcji
powstania takich szlaków na terenie gmin i powiatów,
– Opracowanie koncepcji szlaków rowerowych wzdłuż Sanu w oparciu o już istniejące odcinki,
– Oznakowanie szlaku rowerowego wzdłuż Sanu

II Etap
– utwardzenie cześci odcinków szlaku
– opracowanie obiektów zaplecza szlaku,
– budowa, ewentulnie remont obiektów zaplecza szlaku: stanic, wypożyczalni rowerów.
– przygotowanie oferty dla organizatorów turystyki i turystów,
– promocja

Błękitny San – Szlak Fortyfikacji Nadsańskich
I etap
– opracowanie szlaku,
– oznakowanie obiektów
– przygotowanie map i przewodnika

II etap
– oczyszczenie obiektów
– zabezpieczenie obiektów
– udostepnienie obiektów
– zorganizowanie zwiedzania

Wdrażanie nowego produktu:
I etap w ciągu 1 roku
II etap w ciagu 3 lat