Brak konkretnych planów na uruchomienie pociągów pasażerskich na trasie Ustrzyki Dolne – Krościenko w województwie podkarpackim

Podkarpacki samorząd nie przedstawia żadnych konkretnych inicjatyw dotyczących wprowadzenia pociągów dla pasażerów na odcinku między Ustrzyki Dolne a Krościenko. Mimo to, rozważy taką opcję po zakończeniu prac nad infrastrukturą. Z drugiej strony, nie ma obecnie żadnych planów przywrócenia połączeń z Chyrowem na Ukrainie.

Aktualnie na linii kolejowej nr 108, która biegnie z Stróża przez Krościenko do granicy państwa z Chyrowem, przeprowadzane są prace remontowe na odcinku od Uherzec do granicy. Zarządca odpowiedzialny za infrastrukturę podkreśla, że prace mają na celu utrzymanie możliwości przejazdu pomiędzy Sanokiem a Krościenkiem, co zostało zrealizowane również w 2023 roku i w mniejszym stopniu w latach poprzednich.

Tymczasem, lokalny samorząd finansuje regularne kursy z Sanoka do Ustrzyk Dolnych, podczas gdy odcinek między Ustrzykami a Krościenkiem pozostaje nieczynny dla ruchu pasażerskiego.