Dęby Papieskie w Dukli

W piątek 9 czerwca, w Dukli, dokładnie w 9 rocznicę pobytu Jana Pawła II w tym mieście odbyła się uroczystość sadzenia dwóch Dębów Papieskich. Pierwszy z nich rośnie już na placu przy kościele farnym w Dukli. Posadzono go przy udziale duchowieństwa, w obecności zgromadzonych parafian i leśników z Nadleśnictwa Dukla i Rymanów. Uroczystościom przewodniczył ks. infułat Stanisław Zygarowicz, który 50 lat temu był wikarym w Dukli. Wśród honorowych gości znaleźli się senator Stanisław Piotrowicz, burmistrz Marek Górak, ks. dr. Jan Cebulak, duszpasterz leśników, ks. archiprezbiter Kazimierz Kaczor, ks. kanonik Edward Feruś. .
W imieniu leśników wystąpił Jan Kraczek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, który przypomniał historię Dębów Papieskich i odczytał treść certyfikatów stwierdzających autentyczność sadzonek. Młode drzewka przynieśli leśnicy z Nadleśnictwa Dukla, oni też nadzorowali samo sadzenie. Spod kościoła farnego udano się w kierunku klasztoru bernardynów, obok którego, na przygotowanym przez Urząd Miasta miejscu posadzono drugiego dęba. Tu gospodarzami byli oo. bernardyni. Przypomniano szczegóły z wizyty Ojca Świętego, zaś same uroczystości zakończyły się mszą św. w kościele oo. bernardynów.
Z kolei w dniu 10 czerwca posadzono dwa dęby przy pomniku Jana Pawła II w Krośnie. Uroczystościom rocznicowym przewodniczył ks. arcybiskup Józef Michalik, ordynariusz Diecezji Przemyskiej.
Dziś – 12 czerwca o godzinie 10.00– Dąb Papieski będzie posadzony w Pastwiskach k. Rymanowa. To miejsce szczególnie polubił Karol Wojtyła, który jako kardynał wielokrotnie przyjeżdżał na wypoczynek w dolinie Wisłoka.
Łącznie w naszym regionie będzie 29 Dębów Papieskich, zaś w całej Polsce 500. Ich sadzenie jest każdorazowo elementem uroczystości religijnych. Będą one stanowić żywy pomnik Jana Pawła II.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Pomysł na Dęby Papieskie zrodził się przed trzema laty. Jesienią 2003 roku leśnicy z Dolnego Śląska zebrali żołędzie z najstarszego polskiego dębu – Chrobry. Żołędzie, te zostały poświęcone przez Jana Pawła II w dniu 28 kwietnia 2004 roku, podczas pielgrzymki leśników polskich do Watykanu. W szkółce kontenerowej w Rudach Raciborskich (RDLP Katowice) wyhodowano z nich 500 sadzonek, które obecnie mają już po 2 lata i mogą być użyte do sadzenia. Każda z nich posiada stosowny certyfikat z nadanym kolejnym numerem. Zamierzeniem leśników polskich jest, aby dęby te rosły w całym kraju, w miejscach szczególnie związanych z działalnością Jana Pawła II i żeby były żywym i długowiecznym – jak dąb Chrobry – pomnikiem czasów, gdy po ziemi chodził Papież-Polak.
Dąb Chrobry – najstarszy dąb szypułkowy w Polsce. Rośnie w Piotrowicach (województwo dolnośląskie). Za pomnik przyrody uznany 24 marca 1967. Jego wiek ocenia się na ok. 750 lat. „Chrobry” ma silnie rozwiniętą koronę i grube konary przechodzące w gałęzie o bujnym ulistnieniu. Pień i niektóre konary są w środku puste. Rozpiętość korony wynosi ok. 16 m, wysokość 28 m, a obwód pnia 9,92 m, pierśnica 315,5 cm (trzeci dąb pod względem objętości drewna znajdujący się w środkowej Europie). Objętość drzewa to około 90 m³ – i jest największa wśród dębów polskich. Nawet olbrzymie dęby z Puszczy Białowieskiej – Dąb Car czy Dąb Jagiełły nie osiągnęły takich rozmiarów objętości pnia. Mimo sędziwego wieku wciąż owocuje wydając zdrowe żołędzie. Imię „nadało” mu niegdyś dziecko, które patrząc na potęgę drzewa powiedziało, że jest wielki jak Chrobry.