Drzwi do lasu otwarte

Europejski Tydzień Leśny, który pod hasłem „Las czeka na Was” ogłoszono w 46 krajach naszego kontynentu, będzie trwał od 20 do 24 października. Każda jednostka Lasów Państwowych zobowiązała się do zorganizowania Dnia Otwartego z tej okazji. Warto zajrzeć na ofertę nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Krośnie.
Leśnicy zapraszają do lasu, oferując m. in. zwiedzanie budynków nadleśnictw, udział w sadzeniu drzew i grzybobraniu, wizyty na ścieżkach przyrodniczych i w ośrodkach edukacyjnych, rajdy rowerowe, wycieczki do lasu, pogadanki, pokazy filmów i referaty tematyczne. Każde z nadleśnictw przygotowało swój szczegółowy program. (W załączeniu)
– Lasy w Polsce są otwarte dla ludzi zawsze, poza wyjątkami określonymi w ustawie, stąd zaproszenie do lasu jest całoroczne – zaprasza dyrektor Wojciech Szepieciński. – Dzień otwarty w nadleśnictwach stanowi jednak dobrą okazję do poznania różnych aspektów pracy leśników, do zwiedzenia pod ich przewodnictwem ciekawych miejsc, a także do odpoczynku.
Europejski Tydzień Leśny został ogłoszony przez ministrów odpowiedzialnych za lasy w 46 krajach europejskich, podczas V Konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie, która odbyła się 5-7 listopada 2007 r., w Warszawie.
Cele Europejskiego Tygodnia Leśnego to :
 Wspólne działania, mające na celu promocję trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej oraz prowadzące do włączenia innych sektorów do dialogu na temat międzysektorowych powiązań leśnictwa.
 Prezentacja możliwości wykorzystania potencjału lasów Europy w celu złagodzenia zmian klimatycznych, produkcji drewna i energii odnawialnej, ochrony zapasów czystej wody oraz przyrody.
 Inicjatywa organizacji serii spotkań z udziałem różnych grup uczestników, włącznie z reprezentantami państwowego i prywatnego sektora leśnego oraz całego społeczeństwa europejskiego.
Leśny Tydzień jest przygotowywany wspólnie przez Komisję Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), ministerialną konferencję nt. ochrony lasów w Europie (MCPFE)oraz Europejską Komisję Gospodarczą (UNCE).

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Leśnicy zapraszają do lasu

Nadleśnictwo Baligród zaprasza w dniach 20-21.10.2008 r. na wystawę zorganizowaną
w Gminnym Ośrodku Kultury w Baligrodzie.

Nadleśnictwo Bircza zaplanowało na dzień 23.10.2008 r. uroczyste otwarcie Ośrodka Edukacji Leśnej. W programie wręczenie klucza do lasu, prelekcja na temat działalności Ośrodka Edukacji Leśnej, zwiedzanie Ośrodka Edukacji Leśnej, inscenizacja ,,rola zwierząt w lesie” w wykonaniu dzieci
ze szkół birczańskich, piknik – zwiedzanie Zielonej Klasy.

Nadleśnictwo Brzozów w dniach 20-24.10.2008 r. planuje zorganizowanie wycieczki po ścieżkach dydaktycznych z przewodnikiem – leśnikiem, zwrócenie uwagi na rolę Lasów Państwowych
i wpływ na całokształt przemian w środowisku naturalnym, umożliwienie zwiedzenie budynku nadleśnictwa i przyjrzenia się pracy w LP, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej część administracyjno-biurową.

Nadleśnictwo Cisna w dniu 21.10.2008 r. planuje zorganizowanie wycieczki do lasu z grupą młodzieży szkolnej, spotkanie z leśniczym i pogadankę na temat specyfiki pracy leśnika, zwiedzanie leśnego mini zoo przy leśniczówce w Lisznej oraz podsumowanie dnia przy ognisku.

Nadleśnictwo Dukla zaprasza do Leśnego Ośrodka Nasiennego przy Nadleśnictwie Dukla
w Równem w dniu 23.10.2008 r. O godz.10.00 nastąpi przywitanie zaproszonych gości, następnie
zwiedzanie Leśnego Ośrodka Nasiennego – zapoznanie uczestników z technologią wyłuszczania szyszek
i metodami przechowywania nasion.

W Nadleśnictwie Dynów w dniach 20-22 października odbywać się będą wycieczki terenowe dla uczniów szkół. Dnia 23.10. nadleśnictwo zorganizuje dzień otwarty, natomiast 24.10. nastąpi uroczyste zakończenie Europejskiego Tygodnia Leśnego połączone z wystawą oraz uroczystym apelem szkolnym.

Nadleśnictwo Głogów w dniu 23.10.2008 r. zaprasza na spotkanie zorganizowane dla przedstawicieli lokalnych samorządów i szkół połączone z prelekcją, zwiedzaniem izby leśnej, prezentacją, zwiedzaniem ścieżki edukacyjnej, szkółki leśnej i ogniskiem.

Nadleśnictwo Kańczuga zaprasza na rajdy rowerowe przez najciekawsze miejsca w lasach na terenie nadleśnictwa /rezerwaty, ścieżki przyrodnicze, szkółka leśna/ organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji Wypoczynku i Sportu w Gminie Kańczuga. Każda z rowerowych wypraw wzbogacona jest o ognisko.

Nadleśnictwo Kołaczyce w dniu 23.10.2008 r. umożliwi zwiedzanie swojej siedziby
i zapoznanie się z pracą leśników na poszczególnych stanowiskach, zaprasza na prelekcję, pokaz filmu i quiz.

Nadleśnictwo Lesko zaprasza w dniach 21-23.10.2008 r. Zorganizowana zostanie wycieczka dla uczniów Szkoły Podstawowej w Hoczwi po „Leśnej Klasie” na terenie Nadleśnictwa Lesko oraz szkółkach leśnych leśnictwa Kostryń. Podsumowanie wycieczki nastąpi podczas ogniska pod wiatą na szkółkach leśnych. W dniu 24.10. w Szkole Podstawowej w Sanoczku odbędzie się pogadanka oraz wycieczka podsumowująca do lasu.
Nadleśnictwo Lubaczów organizuje w dniu 21.10.2008 r. o godz. 10.00 spotkanie z nauczycielami
z okolicznych szkół, zaprasza na pokaz filmów (LP i okolice nadleśnictwa), referat dotyczący pracy leśnika, następnie zwiedzanie sali edukacyjnej oraz wycieczkę po ścieżce edukacyjnej „Jedlina”. Na zakończenie planowane jest wręczenie sadzonek.

Nadleśnictwo Lutowiska proponuje w dniu 23.10.2008 r. zwiedzanie nadleśnictwa i arboretum Żywy Zielnik, połączone z pogadanką na tematy ochrony przyrody i pracy leśników oraz przejście po ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej „Szkółki leśne w Smolniku”

Nadleśnictwo Mielec zorganizuje w dniu 21.10.2008 r. imprezę plenerową, w dniach 22-24.10. pogadanki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie wszystkich leśnictw, przy udziale miejscowych leśniczych i podleśniczych, w dniu 24.10.08 imprezę plenerową wraz z konkursami
i quizem ekologicznym.

Nadleśnictwo Narol zaprasza na pogadankę na temat funkcji lasu i pracy leśników. Zostaną omówione następujące zagadnienia: 1. Las – skarb przyrody, 2. Co nam daje las, 3. PGL LP, 4. Hodowla, ochrona i użytkowanie lasu.

Nadleśnictwo Oleszyce zaprasza na wycieczkę do lasu, w ramach której zostaną przeprowadzone zajęcia edukacyjne w leśnej klasie. Uczestnicy wycieczki zapoznani zostaną z produkcją sadzonek w szkółce kontenerowej, wezmą także udział w zajęciach na ścieżce przyrodniczej połączonych ze zbiorem nasion dębu i buka.

Nadleśnictwo Rymanów w dniu 22.10.2008 r. umożliwi zwiedzanie budynku, połączone z udzieleniem informacji na temat specyfiki pracy leśnika oraz projekcją filmu. W dniu 23.10.2008 r. do zwiedzania zostanie udostępniony Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Na jego terenie odbędzie się pogadanka oraz wycieczka po ścieżce przyrodniczej ” Hrendówka”. Spotkanie zostanie zwieńczone wspólnym ogniskiem.

Nadleśnictwo Sieniawa planuje zorganizować w ramach dni otwartych LP piknik leśny
w Leśnictwie Witoldówka na terenie „Zielonej Klasy”, w tym: grzybobranie, wycieczkę do rezerwatu „LUPA”, wycieczkę na ścieżkę edukacyjną „Radawa”. Piknik zakończy się ogniskiem i pogadanką na temat specyfiki pracy leśników. Ponadto w dniach otwartych Nadleśnictwo planuje udostępnić do zwiedzania obiekty tj. izbę edukacyjną, arboretum, szkółkę leśną, budynek nadleśnictwa oraz połączyć zwiedzanie z pokazem filmów przyrodniczych i zapoznaniem zwiedzających z aplikacjami leśnymi (SILP, LMN, SIP). W trakcie trwających dni otwartych rozdawane będą gadżety reklamowe z logo LP oraz broszury informacyjne.

Nadleśnictwo Strzyżów w dniu 24.10.2008 r. umożliwi zwiedzanie stałej ekspozycji przyrodniczej
w izbie leśnej, połączone z prezentacją filmów o tematyce leśnej oraz zwiedzanie budynku nadleśnictwa połączone z udzielaniem informacji na temat specyfiki pracy w lesie.

Nadleśnictwo Tuszyma proponuje w dniu w dniu 21.10.08 r. zwiedzanie budynku nadleśnictwa
w godzinach od 9.00 do 17.00. W dniach 20.10, 22.10 – 24.10. odbędą się spotkania z młodzieżą ponadgimnazjalną na powierzchniach dydaktycznych.

Nadleśnictwo Wetlina zaprasza w dniu 23.10.2008 r. na grzybobranie połączone z rozpoznawaniem grzybów jadalnych i trujących, pogadankę na temat pracy leśnika i wykonywania prac leśnych, a także zwiedzanie budynku nadleśnictwa.

Zestawiła Małgorzata Zając