Dwuzłotowy Przemyśl – Historyczne miasta w Polsce

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu kolejną monetę z serii Historyczne miasta w Polsce – tym razem upamiętniającą Przemyśl. Moneta o nominale 2 zł poświęcona naszemu miastu została wybita w stopie Nordic Gold, w nakładzie 1 100 000 sztuk. Rewers monety przedstawia wizerunek przemyskiej Bazyliki Archikatedralnej wraz z Wieżą Katedralną, natomiast na awersie zobaczymy godło RP oraz stylizowany fragment muru miejskiego z blankami i bramą o rozwartych wrotach.
Monetę można nabyć w oddziałach NBP, a od poniedziałku będzie dostępna także w przemyskich oddziałach Poczty Polskiej.
Narodowy Bank Polski rozpoczął emisję serii monet „Historyczne miasta w Polsce” we wrześniu 2005 r. Serię zainaugurowała moneta poświęcona Gnieznu. Moneta przemyska jest dwudziestą czwartą w tej serii, a do kwietnia 2008 roku zostaną wyemitowane łącznie 32 monety. Seria ma upamiętniać miasta o ponad 500-letniej historii, które wniosły wyjątkowy wkład w rozwój poszczególnych regionów i państwowości Polski.
Wyboru miast dokonał zespół historyków, któremu przewodniczył profesor Henryk Samsonowicz.
Przypomnijmy, w 2005 roku Poczta Polska wprowadziła do biegu znaczki pocztowe przedstawiające prezbiterium Bazyliki Archikatedralnej i Wieżę Katedralną, również o nominale 2 zł.