III ZJAZD NA NIEBYLE CZYM

III ZJAZD NA NIEBYLE CZYM 10 lutego 2007 r.
Impreza odbędzie sie od godz. 10 00 na terenie
Ośrodka Szkoleniwowo-Wypoczynkowego PGNiG w Czarnej. Organizatorzy zapewniają:
1. Miłą atmosferę i wspaniałą zabawę.
2. Możlwiość korzystania z bufetu.
3. Dla uczestników zjazdu kiełbaskę i gorący napój.
4. Pokaz akcji ratowniczej GOPRU
5. Loterię fantową
6. Zabawy i konkursy związane ze zjazdem na nartach – chętnych prosimy o zabranie sprzętu narciarskiego.
7. OGNISKO.

OD GODZ.12 00 NA TERENIE OŚRODKA ODBĘDĄ SIĘ RÓWNIEŻ INNE ATRAKCJE:
– TURNIEJ STRZELECKI
– PAINTBALL
– TURNIEJ ROBIN HOODA
– KONKURS DRWALI
– PRZECIĄGANIE LINY

REGULAMIN ZJAZDU.
KATEGORIE WIEKOWE.
I 7 – 16 lat
II powyżej 16 lat
‘’Milusińscy” do 6 lat.
Dzieci do lat 6-ciu zjazd z opiekunem.
Młodzież do lat 18 zobowiązana jest przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów.

OCENIE PODLEGAJĄ:
1.Oryginalność pojazdu.
2.Prezentacja zjazdu.
3.Długość pokonanej trasy.
Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do zjazdu pojazdów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników.

CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W IMPREZIE PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY W CZARNEJ LUB TELEFONICZNIE POD NR TEL.013 461-90-45.

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO ZMIANY TERMINU IMPREZY ZE
WZGLĘDU NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH,KTÓRZY WESOŁO
I AKTYWNIE CHCĄ SPĘDZIĆ CZAS
FERII ZIMOWYCH !!!

Organizatorzy:
KLUB TURYSTYCZNO- ŻEGLARSKI ”MOKLIK” działający przy BSIS, Besida,,
PLACÓWKA STRAZY GRANICZNEJ W CZARNEJ
OŚRODEK „PERŁA BIESZCZADÓW” W CZARNEJ
URZĄD GMINY W CZARNEJ
FENIKS ADVENTURE

Wiadomość została nadesłana przez: Karolina Smoleńska