Karpackie Klimaty – Prezentacja Winiarstwa Węgierskiego

Szanowni Państwo !
Uprzejmie informujemy, że w Krośnie w dniach 24-26 wrzesień 2004 r. ( piątek, sobota, niedziela) na Rynku miasta odbędzie się w ramach „Karpackich Klimatów” wielka prezentacja winiarstwa węgierskiego. W 25 stylowych domkach winiarskich będą sprzedawane do degustacji wszystkie znane gatunki win z krainy „Bratanków”. Odbędą się koncerty zespołów folkowych, pokazy wyrobów artystycznych oraz inne wielkie atrakcje. „IN VINO VERITAS” – serdecznie zapraszamy !!! ORGANIZATORZY

„ Karpackie Klimaty” w Krośnie Krosno 24 – 26 września 2004
Prezentacja dziedzictwa kulturowego Euroregionu Karpaty
Rok Bálinta Balassiego

ORGANIZATORZY i POMYSŁODAWCY
– Stowarzyszenie „Portius” w Krośnie
– Urząd Miasta Krosna
– Ministerstwo Narodowego Dziedzictwa Kulturowego
Republiki Węgierskiej
– Węgierski Instytut Kultury w Warszawie
– Stowarzyszenie Rozwoju Regionu Zemplen ( Węgry )
– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

PATRONAT HONOROWY:
– Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna
– Mihály Györ Ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce
– Erika Koncz Ministerstwo Narodowego Dziedzictwa Kulturowego Republiki Węgierskiej
– Richărd Hörcsik Poseł do Parlamentu Republiki Węgierskiej

PATRONI MEDIALNI:
-Telewizja Regionalna
– Media regionalne

Cel imprezy kulturalnej
„KARPACKIE KLIMATY” w Krośnie:

Generalnym celem imprezy „Karpackie Klimaty” w Krośnie jest przybliżenie mieszkańcom Podkarpacia, a za pośrednictwem mediów, całej Polsce, dziedzictwa kulturowego partnerów tworzących Euroregion Karpaty.

W związku z obecnie obchodzonym na Węgrzech „ Rokiem Bálinta Balassiego” – narodowego poety węgierskiego, żołnierza i Europejczyka doby renesansu, który mieszkał prawie dwa lata na Ziemi Krośnieńskiej, przedsięwzięcie poświęcone będzie szeroko pojętej Kulturze Węgierskiej.

Zamiarem organizatorów będzie również weryfikacja wzajemnych stereotypów i postaw społecznych zróżnicowanych kulturowo mieszkańców Polski, Węgier i Słowacji w zjednoczonej Europie.

Pragniemy również promować europejską postać mieszczanina krośnieńskiego, Szkota z pochodzenia Roberta Wojciecha Portiusa, który zajmował się międzynarodowym handlem winem węgierskim i był niewątpliwie najwybitniejszą krośnieńską postacią historyczną XVII wieku.

Opis imprezy kulturalnej
„ KARPACKIE KLIMATY” w Krośnie :
„ Karpackie Klimaty” w Krośnie odbędą się w Krośnie, Rymanowie i Nowym Żmigrodzie w dniach 24 – 26 września 2004r. Miejscami wydarzeń związanych z imprezą będą ; Rynek i ośrodki kulturalne miasta Krosna, a także w Rymanowie, Nowym Żmigrodzie i na starym zamku „Kamieniec” gdzie znajdują się tablice poświęcone węgierskiemu poecie Bálintowi Balassiemu , który mieszkał w tych miejscach od 1570 do 1572 roku.

W programie przewidziano :
– prezentacje regionalnych wyrobów artystycznych i kulinarnych
– występy estradowe zespołów muzycznych
– wernisaże i wystawy poświęcone Balintowi Balassiemu
– międzynarodowa parada przez krośnieńską starówkę
– koncert chórów z Polski i Węgier w Bazylice Mniejszej w Krośnie
– sesja naukowa: „ Prekursorzy Integracji Europejskiej
„Bálint Balassi i Robert Wojciech Portius”
– występy i recytacje promujące poezję Bálinta Balassiego
– międzynarodowy bieg przełajowy o „Skarb Portiusa” na trasie: zamek „Kamieniec” – Rynek miasta Krosna
24 września (piątek)

godz.16.oo Rynek miasta Krosna
Miasteczko węgierskie: 25 domków winiarskich, stoiska promocyjne, prezentacja regionalnych rzemiosł , wyrobów artystycznych i kulinarnych (otwarcie stoisk )

godz. 19.oo Sala degustacyjna Rynek 5
Prezentacja twórców win z krainy Tokaju. Omówienie kulturalnych i historycznych tradycji winiarstwa węgierskiego

25 września (sobota)
godz. 10.oo Rynek miasta Krosna
Miasteczko węgierskie: 25 domków winiarskich, stoiska promocyjne, prezentacje regionalnych rzemiosł, wyrobów artystycznych i kulinarnych

Scena koncertowa.
godz. 12.oo Rynek miasta Krosna
Uroczyste otwarcie „ Karpackich Klimatów” w Krośnie
(krośnieński hejnał z wieży Portiusa, bije dzwon Urban)
– wjazd wozu konnego z beczkami wina
– parada krośnieńskiej orkiestry dętej
– parada zespołu Szałamajistek z Rzeszowa ( 40 osób)
– parada husarii węgierskiej na koniach
– parada harcerzy i jednostki Wojska Polskiego
– przemarsz zespołów regionalnych z Euroregionu Karpackiego

godz. 12.30 – 13.oo Płyta Rynku
Występ zespołu Szałamajistek z Rzeszowa
Godz. 13.oo Estrada na Rynku miasta Krosna
Uroczyste powitanie przybyłych gości przez Prezydenta miasta. Wystąpienia powitalne, prezentacja programu, nawiązanie do tradycji.
Koncert zespołu muzycznego z „ Bodrog” z Węgier
Koncert zespołu cyganów węgierskich
godz. 17.oo Sale Wystawowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ul. Kazimierza Wielkiego 4
Wernisaż multimedialnej wystawy poświęconej Bálintowi Balassiemu Prezentacja poezji Bálinta Balassiego. Promocja nowego tomiku poezji Bálinta Balassiego w tłumaczeniu na język polski.

godz. 18.oo Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, ul. Kazimierza Wielkiego 4
Sesja naukowa „ Prekursorzy Integracji Europejskiej”: węgierski poeta i żołnierz Bálint Balassi oraz pochodzący ze Szkocji mieszczanin krośnieński i kupiec Robert Wojciech Portius.
Prezentacja albumu fotografii Zoltána Mósera „ Kamienie, które pamiętają Balassiego”.

godz. 18.oo Muzeum Podkarpackie w Krośnie ul. Piłsudskiego 16.
Recital fortepianowy węgierskiego pianisty Tamása Érdi.
– W programie utwory Fryderyka Chopina
godz. 19.oo Rynek miasta Krosna – scena

Koncerty zespołów muzycznych
– Zespół taneczno-muzyczny „Bodrog”
– Grupa bluesowa OSP Bronx (Krosno)
– Zespół folkowy „Kwartet Jorgi”
– Zespół cyganów węgierskich

godz. 19.oo Sala degustacyjna Rynek 5
Prezentacja twórców win z krainy Egeru. Omówienie kulturalnych i historycznych tradycji winiarstwa węgierskiego.

26 września (niedziela)
godz. 10,oo Rynek miasta Krosna
Miasteczko węgierskie : 25 domków winiarskich, stoiska promocyjne, prezentacje regionalnych rzemiosł, wyrobów artystycznych i kulinarnych
godz. 10.oo – 13.oo Rynek miasta Krosna
Koncert orkiestr dętych z Odrzykonia, Miejsca Piastowego i Krościenka
godz. 12.oo zamek „ Kamieniec” start międzynarodowego biegu przełajowego „O skarb Portiusa” na trasie zamek „Kamieniec” – Rynek miasta Krosna.
godz. 13.oo Rynek miasta Krosna
Zakończenie międzynarodowego biegu przełajowego „O skarb Portiusa”. Dekoracja zwycięzców przez Prezydenta miasta Krosna.

godz. 15.oo – 17.oo Kościół Franciszkański w Krośnie
Koncert chóru węgierskiego z miasta Tiszavasvari i chóru „Echo” z Krosna

godz. 17. oo Rynek miasta Krosna
Koncert zespołu Ferenca Sebő
Koncert zespołu „ Bodrog”
godz. 18.oo Sala degustacyjna Rynek 5
Prezentacja twórców win węgierskich. Omówienie kulturalnej i historycznej tradycji winiarstwa na Węgrzech.
godz. 19.oo Rynek miasta Krosna

Uroczyste zakończenie „ Karpackich Klimatów” w Krośnie”

===
Bálint Balassi ( 1554 – 1594 ) węgierski poeta liryczny, którego wiersze miłosne i żołnierskie były w swoim czasie czymś zupełnie wyjątkowym. Namiętne strofy są odbiciem życia pełnego przygód. Poeta spedził kilka lat w Polsce mieszkając na Ziemi Krośnieńskiej, w Dębnie i w Krakowie, na dworze króla Stefana Batorego. Zginął w bitwie z Turkami, gdy wyjechał z Polski by bronić swoją węgierską ojczyznę.

Robert Wojciech Portius ( zm. 1661 ) mieszczanin krośnieński, Szkot z Pochodzenia. Od 1632 r. faktor i serwitor królewski, Komendant miasta w roku 1657: największy w tym czasie Importer win węgierskich na północ od Karpat. Jego działalność uczyniła Krosno tamtych lat jednym z najbardziej rozwiniętych miast regionu. Jest postacią bardzo zasłużoną dla miasta. Ma w mieście swoją uliczkę, a bicie słynnych dzwonów jego fundacji przypomina mieszkańcom grodu i okolicy o jego zasługach.