Klendarz imprez kulturalnych Przemyśla i okolic

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem imprez organizowanych w okolicach Przemyśla. Każdy kto wybiera się na zwiedzanie tego pięknego miasta, fortów, Krasiczyna może przy okazji wziąć udział w jednej z organizowanych imprez, wystaw bądź koncertach.
Kalendarz na wrzesień:
WYSTAWY STAŁE:
Zamek Kazimierzowski:
– 135 lat Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry „Fredreum” w Przemyślu.
– Dorobek sceniczny Kazimierza Opalińskiego – najwybitniejszego aktora „Fredreum”.
– „Fredreum” w karykaturze.
– Widoki przemyskie z lat 50-tych XX wieku.

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach:
– Kolekcje roślin (dendroflora, rośliny wodne i bagienne – pomologia).
– Wystawa fotograficzna J. Pióreckiego „XXVII lat Arboretum Bolestraszyce”.
– Wiklina w Arboretum – stała ekspozycja rzeźb – obiektów z wikliny.

Muzeum Przyrodnicze:
– Wystawa ornitologiczna „Chrońmy ptaki”.
– Wystawa dendrologiczna: szyszek, przekrojów, skamielin.
– Wystawa motyli nocnych.

WYSTAWY CZASOWE:
Do 6 września, Galeria „Piwnice” CK Ewelina Białych – malarstwo.
Od 1 do 18 września, Przemyska Biblioteka Publiczna
„Pamiątki po Legionach Polskich 1914 – 1918 w zbiorach Kaspra Świerzowskiego i Leszka Włodka.
Od 1 do 30 września, Przemyska Biblioteka Publiczna
„Przedstawiamy książki dla dzieci. Seria Patrzę. Podziwiam. Poznaję”.
Od 2 do 21 września, Zamek Kazimierzowski
„Hotel Lodowy” – wystawa fotografii Ludwika Biernackiego.
Od 3 do 14 września, Galeria Sztuki Współczesnej
Jan Ferenc (Jarosław) – rysunek (wystawa jubileuszowa).
2 września, godz. 18.00, Zamek Kazimierzowski
„Hotel Lodowy” – otwarcie wystawy fotografii Ludwika Biernackiego.
3 – 19 września, Słonne 24 Międzynarodowe Konfrontacje Plastyczne Słonne 2004.
10 września, godz. 18.00, Zamek Kazimierzowski
Otwarcie wystawy rzeźby Waldemara Mazurka.
12 września, godz. 13.00, Zabytkowy Platan w Zarzeczu
„FESTYN POD PLATANEM”
Przegląd Grup Śpiewaczych – Pieśni zwyczajowe i obrzędowe, Org. Dom Kultury w Zarzeczu, współorg. Centrum Kulturalne w Przemyślu.
16 września, godz. 18.00, Klub „Niedźwiadek”
„Pamięci Jacka” – wieczór klubowy.

MIĘDZYNARODOWY MŁODZIEŻOWY PRZEGLĄD KRESOWEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
18 września 2004 r, godz. 11.00 – 16.00 – scena Przemyskiego Rynku, w programie: występy polskich młodzieżowych zespołów śpiewaczych z Ukrainy, Przemyśla i okolic. Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu.
Współorganizatorzy: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oddział w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski
w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Miejski Ośrodek Kultury w Przemyślu, Wydział Edukacji i Sportu UM, Towarzystwo Miłośników Mościsk oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich.

19 września, godz. 15-20, Rynek Starego Miasta
Próba pobicia rekordu Guinnesa w kategorii kulinarnej w Przemyślu.
23 września, godz. 18.00, Zamek Kazimierzowski
„Piąta pora roku” – otwarcie wystawy malarstwa Małgorzaty Pięty.
24 września, Galeria Pałac Lubomirskich
Otwarcie wystawy fotografii Aleksandra Tarana (Aleks, Ukraina) – „Kamczatka”.
29 września, godz. 10.00, Przemyska Biblioteka Publiczna
„Dziesięciolecie współpracy Domu Pomocy Społecznej Braci Albertynów i Przemyskiej Biblioteki”. W programie m.in. spektakl teatralny „Opowiedział dzięcioł sowie” w wykonaniu mieszkańców DPS oraz występ teatrzyku lalkowego z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu.

7 Zjazd Przemyślan
Przemyśl 4-5 września 2004 r.

4.09.2004 (sobota)
godz. 9.00 – 13.30 spotkanie uczestników Zjazdu w siedzibie Towarzystwa.
godz. 14.00 złożenie kwiatów w miejscach pamięci narodowej oraz grobach zmarłych wybitnych działaczy Towarzystwa m.in.: Chabasiewicza Zbigniewa, Bogusława Gębarowicza.
godz. 15.00 otwarcie wystawy pt. „Przemyśl w grafice Bogusława Gębarowicza” w Archiwum Państwowym przy ul. Lelewela z okazji 114 rocznicy utworzenia Towarzystwa Upiększania Miasta i 30-lecie TPPiR.
godz. 17.00 wyjazd autobusem do Arboretum w Bolestraszycach na spotkanie integracyjne.
5.09.2004 (niedziela)
godz. 10.00 msza św. w Kościele Garnizonowym O.O. Karmelitów za obrońców Przemyśla, zmarłych żołnierzy Garnizonu Przemyskiego oraz zmarłych członków TPPiR.
godz. 11.30 I termin: obrady plenarne Zjazdu Walnego Zgromadzenia
godz. 12.00 II termin: w sali Archiwum Państwowego w Przemyślu.
godz. 16.00 przewidywane zakończenie obrad.

DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
23 – 26. WRZEŚNIA 2004

23 września, godz. 18.00, Kościół Św. Trójcy
Msza święta pod przewodnictwem Arcybiskupa Seniora Ignacego Tokarczuka.
25 września, Galeria podziemia kościoła OO. Franciszkanów Otwarcie wystawy – „Musicie być mocni, musicie być wierni”, przyg. Instytut Jana Pawła II, IPN – oddział Kraków. W trakcie trwania Dni Kultury Chrześcijańskiej odbywać się będą prelekcje i
koncerty. Szczegóły na afiszach. Org. Klub Inteligencji Katolickiej, Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, Prezydent Miasta Przemyśla.
Od 5 do 18 września, Dom Ludowy w Słonnem
Tadeusz Błoński (Słowacja) – Rysunek Satyryczny. Od 9 do 30 września, Galeria „Piwnice” CK Henryk Nagraba – rzeźba.
Od 10 do 30 września, Zamek Kazimierzowski
Wystawa rzeźby Waldemara Mazurka.
Od 16 września, BWA – Rzeszów
Artefakty 3, Bez końca o człowieku.

Od 17 września, Galeria Zamku Kazimierzowskiego
Grażyna Niezgoda (Przemyśl) – Portrety Artysty.

Od 17 września, Galeria Sztuki Współczesnej
Słonna 13.

Od 22 do 30 września, Przemyska Biblioteka Publiczna
„Jan Kochanowski – wielki pisarz epoki Renesansu”.

Od 23 września, Zamek Kazimierzowski
„Piąta pora roku” – wystawa malarstwa Małgorzaty Pięty.

Od 24 września, Galeria Pałac Lubomirskich
„Kamczatka” – wystawa fotografii Aleksandra Tarana (Aleks, Ukraina).

Od 25 września, Galeria podziemia kościoła OO. Franciszkanów
„Musicie być mocni, musicie być wierni”, przyg. Instytut Jana Pawła II, IPN – oddział Kraków.

Do 30 października, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach „Drzewa, zabytkowe ogrody i parki” w fotografii J. Pióreckiego.
Do 30 października, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach Wystawa poplenerowa „Obiekty wiklinowe w przestrzeni Arboretum – Bolestraszyce 2004”. Wystawa towarzysząca XI Międzynarodowemu Triennale Tkaniny Unikatowej – Łódź 2004.

Centrum Edukacji Kulturalno-Przyrodniczej
Prowadzi różne formy zajęć edukacyjnych kulturowo-przyrodniczych dla dzieci, młodzieży i studentów oraz nauczycieli. Szczegółowe informacje uzyskać można w

Arboretum. W oparciu o prezentowane wystawy oraz zgromadzone kolekcje roślin, eksponaty muzealne, oraz profesjonalnie wyposażoną salę audiowizualną (filmy
wideo, zdjęcia, przeźrocza) proponujemy następujące tematy zajęć:
1. Dziedzictwo kulturowe Podkarpacia – dwory, parki,
2. Dźwięki w ogrodzie,
3. Międzynarodowy Dzień Ziemi,
4. Budowa roślin nasiennych: kwiat, liść, modyfikacje pędów,
5. Gatunki drzewiaste obcego pochodzenia zadomowione na obszarze Polski,
6. Historia dawnych, zabytkowych założeń dworskich i pałacowych Podkarpacia – Bolestraszyce,
7. Jak przyroda budzi się ze snu zimowego,
8. Jak przyroda przygotowuje się do zimy,
9. Jesienne dary ogrodu: owoce i nasiona,
10. Kolekcja dendrologiczna Arboretum – wybrane gatunki flory amerykańskiej i azjatyckiej,
11. Kolekcja roślin szklarniowych,
12. Krajowe gatunki iglaste,
13. Paprotniki – budowa, gatunki chronione,
14. Pielęgnacja roślin w szklarni,
15. Piknik ekologiczny – jak zostać przyjacielem przyrody,
16. Płazy w Arboretum – gatunki, środowisko życia,
17. Polska Czerwona Księga Roślin – ochrona dziedzictwa kulturowego,
18. Poznajmy rodzinne gatunki drzew liściastych,
19. Przystosowanie roślin do środowiska życia,
20. Rośliny wodne, bagienne i ich środowisko,
21. W jaki sposób zaprojektować własny ogród,
22. Życie płciowe roślin: kwiat, sposoby zapylania,
23. Życie w stawie,
24. Żywe skamieniałości epok minionych: metasekwoja chińska i miłorząb dwuklapowy.
We wrześniu i październiku 2004 roku proponujemy udział w zajęciach, których tematem będzie jesień, zaprezentowane zostaną również wystawy czasowe o owocach i nasionach roślin z kolekcji Arboretum. Zrealizowane zostaną następujące tematy:Pomologia – rola kolekcji drzew owocowych w ochronie dawnego dziedzictwa kulturowego oraz Jesienne dary ogrodu – owoce i nasiona.
Zapraszamy do udziału w plenerze malarskim pt. „Jesienne kosze darów”. W czasie pleneru stosując różnorodne techniki plastyczne i korzystające z bogatych darów jesieni (liście, owoce, nasiona) uczestnicy wykonają różne prace plastyczne.
4 X w ramach Światowego Dnia Zwierząt będziemy realizować temat: Dzikie Zwierzęta Arboretum.