Konkurs Fotograficzny – Wędrówki Podkarpackie

Letnie wakacje to wymarzona pora do wędrówek po pięknym Podkarpaciu i odkrywania jego uroków oraz tajemnic. Jest to także dobra okazja do ich uwiecznienia
i podzielenia się z szerszą publicznością napotkanymi przez nas atrakcyjnymi miejscami i zabytkami.

Na autora najlepszych prac czeka cyfrowa lustrzanka marki SONY ufundowana przez Firmę Fotograficzną „FOTOS” z Łańcuta.

Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie pięć zdjęć na papierze fotograficznym
w formacie 10×15 cm lub na CD (format JPG, rozmiar od 1 – 5 mB) na adres: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 pok. 302 lub na adres e-mail: [email protected]. Nadesłane prace powinny być opisane danymi autora, tytułem, datą i miejscem ich wykonania. Do zdjęć należy dołączyć Kartę Zgłoszenia.

Konkurs trwa do 30 września. Wyniki zostaną ogłoszone m.in. na stronach Organizatorów oraz przez patronujące konkursowi media. Wszystkie prace zostaną umieszczone w Albumie Wędrówki Podkarpackie 2010 na stronie www.podkarpackie.travel.pl.

Organizatorem konkursu jest Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.