Konserwacja witraży w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela

Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w Bazylice Archikatedralnej nie są jedynymi wykonywanymi w tym roku. Rozpoczęły się prace konserwacyjne witraża centralnego w prezbiterium.
Od początku lipca w przemyskiej Archikatedrze trwają prace konserwatorskie przy centralnym witrażu, które mają się zakończyć w październiku. Wybór witraża nie był przypadkowy, gdyż znajduję się za remontowanym ołtarzem, który należałoby zdemontować w przypadku konserwacji wspomnianego witraża w późniejszym terminie.
Prace konserwatorskie obejmują przywrócenie oryginalnej malatury, wymianę popękanych szkieł oraz dodatkowe oszklenie celem zabezpieczenia przed postępującymi procesami korozyjnymi i przed utratą ciepła. Dzięki tym pracom, zostanie przywrócona wartość estetyczna, jak i artystyczna witraży.
Po zakończeniu wspomnianych prac, renowacji zostaną poddane kolejne witraże.
Przypomnijmy, że podczas walk o Przemyśl w 1941 roku od pocisków artylerii zostały zniszczone witraże w prezbiterium projektu Jana Matejki. Tuż po wojnie wstawiono nowe witraże, które zaprojektował genialny polski witrażysta Józef Mehoffer (autor witraży w Katedrze łac. we Lwowie, w katedrze wawelskiej oraz katedrze we Fryburgu).

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Kość