Kurs przewodnicki SKPB w Rzeszowie

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Rzeszowie (przy Politechnice Rzeszowskiej) zaprasza wszystkich zainteresowanych na kurs przewodników beskidzkich na obszar Beskidy Wschodnie. Zapisywać się można jeszcze do 4 listopada 2004 (czwartek), podczas spotkania klubowego o godz. 19.00 w budynku „P” Politechniki Rzeszowskiej (sala P-6).
Przewidywane zakończenie kursu: listopad 2005 r. /kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, który uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego przed komisją wojewódzką/. Koszt kursu to 50 zł.
W sprawach organizacyjnych można się kontaktować z kol. Bogdanem 509799602, (017) 856 43 96