Międzynarodowy Jarmark Kowalski – Ropczyce 2006

Centrum Kultury w Ropczycach zaprasza na IX Międzynarodowy Jarmark Kowalski – Ropczyce 2006, który odbędzie się w dniach 24-25 czerwca br. w Ropczycach. Jarmarki Kowalskie organizowane są w Ropczycach od 10 lat. Uczestniczą w nich kowale zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Główną częścią Jarmarku są konkursy kowalskie odbywające się na „żywo” przy udziale widowni, podczas których kowale wykonują zadania określone przez organizatorów imprezy. Prace ocenia fachowe jury i przydziela nagrody. Konkursom kowalskim towarzyszą koncerty kapel ludowych, zespołów folklorystycznych i grup folkowych oraz pokazy rękodzieła ludowego, kiermasze wyrobów kowalskich i konkursy dla publiczności. http://ropczyce.info.pl/kowaliada/