Nowa Ścieżka przyrodniczo-historyczna Iwla – Chyrowa

W dniu 27.10.2004 r. w Zespole Szkół Publicznych w Iwli miało miejsce uroczyste otwarcie dydaktycznej Ścieżki przyrodniczo-historycznej, którego dokonał Marek Górak Burmistrz Gminy Dukla. W otwrciu udział wzięli również przedstawiciele Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych, Kuratorium Oświaty oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictwa.
Zorganizowana na terenie Iwli i Chyrowej ścieżka służy zarówno młodzieży szkolnej turystom jak i osobom dorosłym, preferujšcym aktywny wypoczynek połączony z obserwacją przyrody i zwiedzaniem interesujšcych obiektów kultury. Trasa, składająca się z 12 przystanków, przebiega na długości 3,5 kilometra. Zlokalizowana została w pobliżu atrakcyjnych obiektów przyrodniczych, historycznych i geomorfologicznych, uznanych za pomniki przyrody i osobliwości flory i fauny.
Trasa ścieżki rozpoczyna się w Iwli sprzed budynku Zespołu Szkół Publicznych, przy którym usytuowano również tablicę informacyjną z zaznaczonymi jej atrakcjami. Na pierwszym przystanku zachwycamy się okazałym wišzem, którego wysokoąć dochodzi do 40 m, dalej ścieżka biegnie nad potokiem Iwełka, mija kapliczkę z figurą św. Jana Nepomucena oraz kapliczkę z rzeźbą Trójcy Świętej. Kolejnymi ciekawymi przystankami na tej trasie są:
okazała, 130 letnia lipa szerokolistna, urokliwy zakštek z 4 metrowym”Wodospadem przy młynie”, skąd wchodzimy do lasu mieszanego, w którym możemy napotkać wiele ciekawostek przyrodniczych. Trasę œcieżki zakończymy w Chyrowej, przy schronisku „Pod Chyrową”, zwiedzając po drodze zabytkową cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Boskiej.
Chociaż trasa stanowi od kilku lat miejsce wycieczek klasowych i zajęć terenowych, opisana została dopiero w roku bieżšcym. Dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Gminy Dukla, pomocy merytorycznej ze strony Nadleśnictwa Dukla oraz Zarządu Zespołu Karpackich Parków Narodowych, wydany został przewodnik, informator pt. „W cieniu Beskidnika”.
Autorki przewodnika składają serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie.
Należy mieć nadzieję, że malownicze zakątki Iwli i Chyrowej opisane w przewodniku stana się bardziej znane i chętniej odwiedzane przez turystów zauroczonych pięknem tej okolicy.

Małgorzata Migacz
Eliza Pańko
Irena Trebunia
/autorki przewodnika/