Nowa Stacja ratunkowa GOPR w dawnym budynku Nadleśnictwa Cisna

Od 1 lipca bieżącego roku działa w Cisnej nowa rejonowa stacja ratownictwa Grupy Bieszczadzkiej GOPR. Ulokowano ją w dawnym budynku Nadleśnictwa Cisna, który został przekazany przez Lasy Państwowe na rzecz goprowców. Stosowną umowę spisano jeszcze w czerwcu, co pozwoliło początkiem wakacji uruchomić dyżury ratownicze. W dniu 12 lipca w obecności dyrektora RDLP w Krośnie, Stanisława Kowalewskiego podpisany zostanie aneks do umowy dzierżawy, na mocy której GOPR będzie zarządzał całym obiektem.
– Przejęcie w bezterminową dzierżawę dawnego biura nadleśnictwa pozwoliło nam uruchomić stałe dyżury ratownicze w zachodniej części naszych Bieszczadów. – Zaznacza Grzegorz Chudzik, naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR. – Tym samym przywróciliśmy stan sprzed ponad 20 lat, kiedy w motelu w Cisnej działała nasza dyżurka. Z operacyjnego punktu widzenia istotne jest to, że w nowo otwartej stacji znajdą się pomieszczenia na sprzęt transportowy i wyprawowy, który w razie większych wypraw ratunkowych trzeba było wozić z Sanoka. Będzie też większa możliwość wykorzystania mobilności ratowników ochotników mieszkających na terenie Gminy Cisna.
– Z Grupą Bieszczadzką GOPR wiążą nas, leśników liczne związki; wśród jej pionierów byli przecież bieszczadzcy ludzie lasu. – Przypomina dyrektor Stanisław Kowalewski. – Przed kilku laty podpisane zostało formalne porozumienie o współpracy, a wydzierżawienie leśnego obiektu na dyżurkę GOPR traktujemy jako formę pomocy dla tej społecznej organizacji.
Cisna to już piąty punkt, gdzie pełniony jest całodobowy i całoroczny dyżur ratowniczy (Cisna, Dukla Połonina Wetlińska, Sanok i Ustrzyki Górne).
Więcej informacji: http://www.gopr.info/

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie