Nowy Kwartalnik – Skarby Podkarpacia

Na rynku ukazał sie pilotażowy numer kwartalnika Skarby Podkarpacia. Czasopismo wydawane przez Stowarzyszenie Pro Carpatia w Rzeszowie. Zawierateksty poświęcone historii, sztuce, etnografii i archeologii, jest bogato ilustrowane kolorowymi fotografiami. Ten rodzaj tabloidu kulturalnego okazał sie sukcesem bowiem zerowy numer czasopisma rozszedł sie błyskawicznie. Redakcja przygotowuje już numer pierwszy, który ukaże sie w listopadzie i chce by dalej „Skarby Podkarpacia” ukazywały sie jako dwumiesiecznik. Autorami tekstów w nowym periodyku są zarówno dziennikarze z Polski jak i z Ukrainy. „Skarby Podkarpacia” bowiem swym zasięgiem nie chcą ograniczać sięjedynie do naszego województwa, ale kultury terenów leżących na łuku Karpat. Czasopismo rozprowadzane jest bezpłatnie. Numer pilotażowy wydany został za pieniądze samorządu wojewódzkiego i miasta Rzeszowa. Wydawca liczy, że na kolejne numery dostaną dotację z Euroregionu Karpacckiego. Pierwszy numer nowego czasopisma ukaże się już w listopadzie.