Nowy Ośrodek Edukacji Leśnej w Birczy

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Birczańskie” wzbogacił się o nowy Ośrodek Edukacji Leśnej. Jego uroczyste otwarcie miało miejsce w dniu 23 października.

Uroczystość ta zbiegła się z podsumowaniem wielu imprez organizowanych przez LKP „Lasy Birczańskie” w roku 2008, takich jak: Dzień Drzewa, Sprzątanie Lasu i stanowił jedną z atrakcji Europejskiego Tygodnia Leśnego na terenie Nadleśnictwa Bircza.
Uroczystego otwarcia Ośrodka dokonał Wojciech Szepieciński, pełniący obowiązki dyrektora RDLP w Krośnie, wręczając symboliczny ,,klucz do lasu” Zbigniewowi Kopczakowi, nadleśniczemu Nadleśnictwa Bircza.
– Ten klucz symbolizuje otwarcie lasu, a nie jego zamykanie przed społeczeństwem. – powiedział dyrektor Wojciech Szepieciński. – W nowym ośrodku mamy znakomite warunki to prowadzenia zajęć z młodzieżą, a także do przeprowadzania imprez o charakterze edukacyjnym dla różnych grup wiekowych.
Na spotkanie przybyło wiele znamienitych osób, a uroczystość uświetniła inscenizacja o lesie w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkół w Birczy oraz wystawa fotografii ,,Karpackie klimaty” autorstwa Jacka Szarka.
Aby upamiętnić to wydarzenie na placu przed Ośrodkiem Edukacji Leśnej posadzono pamiątkowego dęba.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie