Obchody Jubileuszu 10-lecia Podkarpackiego Stowarzyszenia Agroturystycznego

Zarząd Podkarpackiego Stowarzysznia Agroturystycznego „Gospodarstwa Gościnne” informuje, że uroczyste obchody Jubileuszu 10-lecia odbędą się w dniu 14.10.2006 r., o godzinie 15.00 w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojewoda Podkarpacki.
Program uroczystości:
– Otwarcie i powitanie gości
– Referat okolicznościowy
– Wręczenie odznaczeń, wyróżnień i listów gratulacyjnych
– Wystąpienia gości
– Występ kapeli „Bachórzanie”
– Bal Jubileuszowy