Od ucznia do mistrza – Cykliczne wystawy w Krośnie

Od ucznia do mistrza to cykl wystaw organizowanych przez Muzeum Rzemiosła
w Krośnie, poświęconych historii rzemiosł związanych z funkcjonowaniem miasta Krosna – od czasów średniowiecza po współczesność. To historia korporacji rzemieślniczych oraz ich znaczenia na przestrzeni wieków, ukazanych na przykładzie Krosna. Po zeszłorocznej wystawie poświęconej piekarstwu tematem przewodnim w tym roku będzie cukiernictwo.
Od wieków ludzie nie mogli oprzeć się czarowi słodyczy. Ciastka były cennym rarytasem, który gościł na stołach władców i wielmożnych, podawanym tylko na wyjątkowe okazje. Sztuka cukiernicza oraz pierwsze próby przygotowywania słodkich smakołyków
w Polsce sięgają czasów odległych. O początkach działalności cukierników w Polsce mamy bardzo mało wiadomości. Począwszy od XIII wieku cukiernicy wraz z piekarzami zaczęli skupiać się w cechach rzemieślniczych, które jako pierwsze powstały w Poznaniu i Krakowie.
Ze względu na wysoką cenę cukru, który długo był trudno dostępnym, egzotycznym specjałem, słodycze były w czasach staropolskich smakołykiem dla wybranych. Potrawy słodzono miodem gdyż kilogram cukru kosztował więcej niż dwa woły! Dziejopisarze polscy
w swoich kronikach wspominają, że już w czasach króla Władysława Jagiełły umiano sporządzać „confecti i marcipani”. Wyrobem tych cukierków jednakże nie zajmowali się wówczas cukiernicy, ale aptekarze. Zalecano je na rozmaite schorzenia, zależnie od terapeutycznych właściwości korzeni, dodawanych przy ich wytwarzaniu. Czasem, wierząc w leczniczą moc złota, pozłacano je na sposób arabski. Oprócz królewskiego dworu cukierki kupowała także szlachta i mieszczanie. Ówczesne ciasta – placki przyrządzane z mąki, sera oraz maku lub szafranu, słodzono wyłącznie miodem. Sztukę cukierniczą w Polsce na szerszą skalę wprowadzili tak naprawdę dopiero cukiernicy zagraniczni, zwłaszcza Włosi, Francuzi oraz Niemcy.
Nieodparte zapotrzebowanie na słodkie przysmaki wykazywali zapewne już od początku istnienia miasta mieszkańcy Krosna, lecz pierwsi cukiernicy znani z imienia pochodzą dopiero
z XVI wieku. Wówczas to rozpoczyna działalność niejaki Piotr, funkcjonujący jako cukiernik – ciastkarz. Kolejny cukiernik to Wojciech Białogrocki, syn piekarza występujący w dokumentach archiwalnych w 1628 r. Czasy prawdziwej świetności krośnieńskich cukierników rozpoczyna dopiero okres międzywojenny. Wystawa Od ucznia do mistrza – cukiernictwo to nie tylko prezentacja minionego bogatego dziedzictwa kulturowego w dziedzinie rzemiosła, to także świadectwo jego kontynuacji. Na ekspozycji zostaną zaprezentowane współczesne dokonania krośnieńskich cukierników, których sława sięga niemal całego świata.
Wystawę Od ucznia do Mistrza – cukiernictwo będzie można obejrzeć w salach wystaw czasowych Muzeum Rzemiosła – Piwnica PodCieniami od 19 marca do 17 maja 2009 r. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Przegląd Piekarski i Cukierniczy.
Więcej informacji na stronie internetowej Muzeum Rzemiosła w Krośnie www.muzeumrzemiosla.pl/podcieniami.

Łukasz Stachurski
Muzeum Rzemiosła w Krośnie