Odkrycie w kościele w Humniskach

W XV wiecznym drewnianym kościele w Humniskach koło Brzozowa znaleziono tajemnicze kamienne krypty. Cennego odkrycia dokonano podczas prac remontowych i usuwania starej posadzki. Zdaniem archeologów najstarsze krypty mogą pochodzić z XV wieku. Konieczne są jednak dalsze badania, które pozwolą także stwierdzić kto został w nich pochowany. Naukowcy przypuszczają,że spoczywają tam szczątki właściciela Humnisk i fundatora kościoła starosty przemyskiego, sanockiego i halickiego Benka z Żabokruk. Niewykluczone też, że pochowano tam Zyndrama z Maszkowic, jednego z wodzów polskiego rycerstwa w bitwie pod Grunwaldem, który za walkę z Krzyżakami otrzymał dobra na Podkarpaciu.
Kościół w Humniskach jest jedną z najstarszych drewnianych świątyń w kraju. Obecnie jest gruntownie remontowany.Koszt prac, które częściowo pokryje budżet państwa szacowano na 600 tysięcy złotych.