Prace renowacyjne w Forcie XV Borek

Od 2005 roku 3 Historyczny Galicyjski Pułk Artylerii Fortecznej im. Księcia Kynskyego za fundusze ze składek członkowskich prowadzi prace renowacyjne w Forcie XV Borek. Jednak aby kontynuować remont i zagospodarować teren fortu, niezbędne są nakłady finansowe, które przekraczają możliwości naszego stowarzyszenia. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o zakup cegiełek na odbudowę fortu. Jedna cegiełka to tylko 10 złotych! Prosimy o wpłaty na konto:
Stowarzyszenie 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej, Przemyśl
Lukas Bank SA 33 1940 1076 3017 2160 0000 0000
Po przesłaniu na adres mailowy: [email protected] skanu dowodu wpłaty prześlemy państwu cegiełki (w ilości równej wpłacie). Można też nabyć cegiełki w recepcji Lecznicy dla Psów i Kotów w Przemyślu przy ul. Dworskiego 74, a także podczas odbywających się w każdą 3-cia niedzielę miesiąca na terenie Klubu Garnizonowego przy ul Grodzkiej „Giełdy staroci”.
Obecnie na terenach wokół fortu Borek trwają prace związane z wykonaniem parkingu, tuż przed odnowioną w poprzednim roku bramą forteczną. Jest już miejsce na ognisko wraz z zapasem drewna, ławy i stoły. Planowane jest również wykonanie boiska do siatkówki plażowej i zamontowanie drewnianych ław na terenie całego fortu. W bieżącym roku zamierzone jest także odtworzenie części okopów wraz z ziemianką z okresu walk o Twierdzę Przemyśl oraz odkopanie studni, niezbędnej do tego, aby przy forcie można było zorganizować pole namiotowe. W następnych latach stowarzyszenie chce odbudować stropy i zamontować okna w koszarach, w których powstanie muzeum pamiątek z czasów I wojny światowej. Eksponaty będą pochodzić ze zbiorów członków organizacji.
Twierdza Przemyśl jest dziedzictwem kulturowym wielu narodów. Ocalmy z niego wspólnie jak najwięcej dla przyszłych pokoleń!
Plan zagospodarowania fortu dostępny na http://festung.org/borek.php

http://www.przemysl24.pl/aktualnosci/ten-fort-ozyje.html
http://www.przemysl24.pl/twierdza_przemysl_opisy/fort-15-borek.html