Program "Edukacja z wojskiem": 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej edukuje młodzież w 144 szkołach

W ramach inicjatywy o nazwie „Edukacja z wojskiem”, 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej zawitała do 144 placówek edukacyjnych na terenie regionu, realizując tam zajęcia z dziedziny wojskowości, obronności, bezpieczeństwa oraz medycyny i obrony cywilnej. Zajęcia miały charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

„Edukacja z wojskiem” to program o charakterze pilotażowym, który realizowany był na terenie całego kraju od 6 maja do 20 czerwca bieżącego roku. Program ten jest wynikiem wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. W sumie w realizację projektu zaangażowano aż 13 brygad Wojsk Obrony Terytorialnej, w tym również 3 Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej.

Porucznik Magdalena Mac, rzeczniczka prasowa brygady, poinformowała w czwartek, że żołnierze pełniący służbę w ramach terytorialnej służby wojskowej przeprowadzili w szkołach Podkarpacia trzygodzinne zajęcia. Program tych zajęć obejmował teorię oraz praktykę z zakresu wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, a także pomocy medycznej i obrony cywilnej.

Na zajęciach prowadzonych przez żołnierzy 3 PBOT, uczniowie szkół podstawowych mieli okazję poznać między innymi zasady alarmowania, techniki poszukiwania pomocy oraz podstawowe zasady ewakuacji i schronienia. Uczestnicy lekcji zostali również zapoznani z procedurami udzielania pierwszej pomocy – wyliczała porucznik Mac.