Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 992

30 listopada br. o godz. 12.00 w miejscowości Krempna na drodze wojewódzkiej nr 992 Jasło-Nowy Żmigród-Krempna-Ożenna-granica państwa, odbędzie się uroczysty odbiór nowo wyremontowanego odcinka drogi prowadzącego do granicy ze Słowacją.
Inwestycja jest najważniejszą częścią projektu „Rozwój Turystyki w Beskidzie Niskim”, realizowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Prace rozpoczęły się w sierpniu 2004 r. Ich łączna wartość wyniosła 2,5 mln euro, z czego 1 mln 879 tys. 685 euro pochodziło ze środków unijnych a 600 tys. 882 euro ze środków krajowych. Wykonawcą kontraktu było konsorcjum firm Skanska S.A., RPDiM Krosno oraz PRDM Jasło.
Prace obejmowały przebudowę 14 km drogi na odcinku Krempna–Grab. W ich ramach wzmocniono i poszerzono istniejącą nawierzchnię, a także zmodernizowano 4 mosty żelbetonowe i skrzyżowanie z drogą powiatową.