Rezerwat Przyrody Cisy w Serednicy

Rezerwat „Cisy w Serednicy” położony jest na terenie wsi Wola Romanowa w gminie Ustrzyki Dolne, powiatu bieszczadzkiego. Powierzchnia utworzonego w 2002 roku rezerwatu wynosi 14,48 ha, a jego granice mają długość 1750 m. Ponadto rezerwat w całości położony jest na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Grunty leśne, wchodzące w skład rezerwatu, zarządzane są przez Nadleśnictwo Brzegi Dolne. Głównym przedmiotem ochrony jest naturalne stanowisko cisa pospolitego w ilości ponad 380 sztuk, w tym licznych form piennych. Jest to jedno z najbogatszych stanowisk cisa w Bieszczadach i sąsiednim Beskidzie Niskim. Największy z nich osiągnął 46 cm pierśnicy oraz 10 m wysokości i liczy około 200 lat.
Cis jest rośliną dwupienną, kwiaty rozwijają się w kwietniu i są wiatropylne. Rozmnaża się generatywnie, wytwarzając nasiona okryte soczystą, jadalną osnówką, zjadaną przez ptaki, które przyczyniają się do ich rozsiewania (drozd, kwiczoł, paszkot, kowalik).
Cis spośród wszystkich naszych rodzimych gatunków drewna był i jest ceniony jako najwyższej jakości materiał na różnorodne wyroby. Jego drewno jest bardzo twarde, ciężkie, elastyczne i nie zawiera żywicy. Cis użytkowany już był w czasach starożytnych, a następnie w średniowieczu i w wiekach następnych aż do początku XIX wieku. Używano go do wyrobu broni. Król Władysław Jagiełło w roku 1423 wydał zarządzenie, w którym objął cisa ochroną.
W późniejszych czasach cis był wykorzystywany często do wyrobu ozdobnych mebli. Najbardziej znane były meble kolbuszowskie, zdobione cisowymi wkładkami w formie intransji.
Oprócz cisów w rezerwacie występują także inne gatunki roślin objęte ochroną ścisłą jak: bluszcz pospolity, gnieźnik leśny, lilia złotogłów, omieg górski, parzydło leśne, podkolan biały, pokrzyk wilcza-jagoda,
wawrzynek wilcze łyko, widłak wroniec, zanokcica skalna, oraz gatunki objęte ochroną częściową jak: goryczka trojeściowa, kalina koralowa, kopytnik pospolity, paprotka zwyczajna, pierwiosnek wyniosły, przytulia wonna

Tekst opracował: Roman Glapiak
Gospodarstwo Agroturystyczne „u Flika”
Dźwiniacz Dolny
http://www.uflika.com.pl