Rośnie zagrożenie pożarowe w podkarpackich lasach

Upały, które nadeszły w ostatnich dniach spowodowały bardzo szybki wzrost zagrożenia pożarowego w lasach. Wielkość dwóch podstawowych czynników zagrożenia spadła poniżej wartości krytycznej: wilgotność ściółki poniżej 15% i wilgotność powietrza poniżej 50 %. W tej sytuacji na północy regionu obowiązuje III (najwyższy) stopień zagrożenia pożarowego. W nadleśnictwach RDLP w Krośnie (Mielec, Głogów, Kolbuszowa, Tuszyma, Leżajsk, Oleszyce, Lubaczów, Narol, Sieniawa, Radymno), położonych na północ od drogi Dębica – Przemyśl wprowadzone zostały stałe dyżury i patrole ppoż.
Leśnicy apelują do osób odwiedzających lasy o zachowanie szczególnej ostrożności. Obowiązuje kategoryczny zakaz używania ognia otwartego. W wypadku zauważenia pożaru należy natychmiast powiadomić Straż Pożarną i miejscowe nadleśnictwo.
W tym roku na terenie lasów RDLP w Krośnie wybuchło 19 pożarów, które łącznie objęły obszar 17,45 ha. Największy pożar miał miejsce w kwietniu w Nadleśnictwie Lubaczów, gdzie spłonęło 8,65 ha drzewostanu.
Pożary lasów powodują zawsze powstanie ogromnych strat finansowych i ekologicznych.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie