Seminarium „Czysta turystyka”

W dniu 5 kwietnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Lesku przy ul Parkowej 1 (sala nr 7 – parter) odbędzie się seminarium nt.: „Czysta Turystyka – realizacja zasad zrównoważonej turystyki w MŚP oraz organizacjach turystycznych”. Rozpoczęcie seminarium o godz. 11.00.
Podczas seminarium przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

Idea i założenia turystyki zrównoważonej (sustainable tourism) na przykładzie Programu Greenways i Szlaku Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie.
Zasady udziału w programie branżowym „Czysta Turystyka” i ramowy plan jego realizacji.
Certyfikat „Czystej Turystyki”, kryteria przyznawania certyfikatu.
Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna, zasady systemu HACCP.
Wsparcie przedsięwzięć turystycznych ze środków krajowych i UE.
Seminarium stanowić będzie wstęp do pilotażowej edycji programu „Czysta Turystyka”, realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska i współfinansowanego ze środków programu Phare 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego.
Cele programu „Czysta Turystyka” to:
wdrażanie unijnych standardów ochrony środowiska w instytucjach i firmach z sektora turystycznego;
wspieranie firm i organizacji turystycznych w podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz motywowanie ich do angażowania się w działania na rzecz promocji lokalnej kultury, tradycji i gospodarki;
tworzenie firmom możliwości angażowania się w długofalowe projekty na rzecz ochrony środowiska i społeczności lokalnych, w tym uczestniczenia w tworzeniu produktów turystycznych w oparciu o zielone szlaki – Greenways;
wspieranie firm w działaniach na rzecz podniesienia jakości oferowanych usług, zwiększenia konkurencyjności i wyróżnienia na rynku turystycznym.
W pilotażowej wersji programu weźmie udział 30 firm/instytucji, w których przeprowadzone zostaną przeglądy ekologiczne. Na ich podstawie opracowane zostaną zalecenia i rekomendacje, które posłużą do opracowania konkretnych projektów oraz ustalenia planu działań zmierzających do osiągnięcia przez firmę wszystkich standardów wymaganych do przyznania certyfikatu „Czystej Turystyki”. Powstanie również ekologiczny poradnik dla firm z sektora turystycznego, zawierający przykłady różnego rodzaju działań zmniejszających oddziaływanie firm na środowisko oraz prowadzących do oszczędności finansowych.
Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów: Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz Bieszczadzkiej Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.

Dodatkowe informacje:

Ewa Figórska
Specjalista ds. Programu „Czysta Turystyka”
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
www.epce.org.pl
tel.: +48 12 430 24 43, 430 24 65, fax: +48 12 429 47 25
kom.: +48 600 224 084, e-mail: [email protected]