Seminarium dla nauczycieli – Szlak Gniazd Rodowych Rodowy Lubomirskich

W ramach projektu „Turystyczny Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich” został opracowany przez stalowowolskie Muzeum Regionalne we współpracy z KUL-em pakiet edukacyjny. Był on prezentowany na tegorocznych Targach Edukacyjnych w Krakowie i spotkał się z zainteresowaniem fachowców.
W dniu 28 .10.2005 r. w godz. 15-19 w siedzibie Muzeum odbędzie się seminarium szkoleniowe dla nauczycieli, wdrażające ten pakiet edukacyjny.
Szkolenie odbędzie się pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Zajęcia prowadzić będą wykładowcy z KUL, UMCS, pracownicy PCEN w Tarnobrzegu i Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Zapraszamy do udziału nauczycieli historii, języka polskiego, geografii, wiedzy o społeczeństwie i plastyki, ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkolenie odbywa się pod patronatem Podkarpackiego Kuratorium Oświaty. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w formie doskonalenia zawodowego wydane przez PCEN w Tarnobrzegu.
Dodatkowym elementem realizacji programu związanego ze Szlakiem Gniazd Rodowych Lubomirskich są dwa konkursy: dla nauczycieli na autorski scenariusz lekcji i dla uczniów na pracę plastyczną. Szczegóły dotyczące obu konkursów zostaną ogłoszone podczas seminarium, a następnie zamieszczone na naszej stronie internetowej.

Zgłoszenia na seminarium przyjmuje mgr Aneta Dominek, tel 0-15 844 85 56, w. 21, do dnia 26 października 2005. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowy program seminarium:

15.00 Otwarcie
Referaty:
Metodyka realizacji ścieżki regionalnej, mgr Ewa Kagan (PCEN w Tarnobrzegu)

Aspekty historyczne Turystycznego Szlaku Gniazd Rodowych Lubomirskich, Marek Wiatrowicz (MR w Stalowej Woli)

Walory geograficzno-przyrodnicze Turystycznego Szlaku Gniazd Rodowych Lubomirskich, dr Krzysztof Kałamucki (UMCS Lublin)

Pałace Lubomirskich, czyli historyk sztuki na Turystycznym Szlaku Gniazd Rodowych Lubomirskich, dr Daniel Próchniak (KUL)

Portrety literackie Lubomirskich, dr Sławomir J. Żurek (KUL)

Przerwa (ok. godz. 17.00), poczęstunek

Na szlaku Lubomirskich,- warsztaty interdyscyplinarne, dr Daniel Próchniak (KUL), dr Jacek Wojtysiak (KUL), dr Sławomir J. Żurek (KUL)

Ogłoszenie konkursu dla nauczycieli na autorski scenariusz lekcji oraz konkursu plastycznego dla uczniów: „Gniazda rodowe Lubomirskich”, mgr Aneta Dominek (MR w Stalowej Woli)
19.00 Zakończenie