Szkoła flisacka w Ulanowie

W Ulanowie, dawnym ośrodku flisackim nad Sanem, od września kształcić sie będą sternicy motorowi dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego na Sanie. Zainteresowanie szkołą jest duże, Przewidziano 20 grup po 12 osób. Chętni pochodzą z Podkarpacia – głównie z miejscowości położonych nad Sanem objętych programem „Błękitny San”. Są też osoby spoza regionu. Absolwenci otrzymają patent stermotorzysty, który upoważnia do kierowania łódkami z silnikiem po rzekach nie tylko Polski ale i Europy. Pomysłodawcy szkolenia – flisacy z Bractwa Miłośników Ziemi Ulanowskiej pod wezwaniem Świętej Barbary chcą zapoznać adeptów ze szlakami wodnymi i trudną sztuką nawigacji rzecznej. Podczas trwającego rok kursu, przyszli stermotorzyści poznają także historie regionu i język angielski. W przyszłosci będą bowiem nie tylko kierować łódkami, ale również przewodnikamidla zwiedzających nasz region,drogą wodną, turystów. Program „Błękitny San” ma na celu ochronę środowiska, walorów przyrodniczych oraz rozwój turystyki w dolinie Sanu. W miejscowosciach położonych nad rzeką ma powstać kilka przystani. Już teraz istnieje oznakowany szlak wodny pod nazwą „Błekitny San”, Teraz spławy Sanem organizują jedynie ulanowscy flisacy z Bractwa Św. Barbary.