VII Jasielski Turystyczno – Nawigacyjny Rajd Samochodowy – Podkarpacie 2004

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
>> P O D K A R P A C I E << oraz JASIELSKI KLUB MOTOROWY i RATOWNICTWA DROGOWEGO w dniu 23 maja 2004r. organizują na zlecenie Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki PZM VII Jasielski Turystyczno - Nawigacyjny Rajd Samochodowy „P O D K A R P A C I E - 2004” II Eliminację Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego . Rajd jest imprezą ogólnodostępną, mogą w nim brać udział wszyscy chętni, zarówno osoby niepełnosprawne, jak i sprawne. W rajdzie obowiązują zasady opisów nawigacyjnych, wykorzystywanych w nawigacyjnych rajdach samochodowych. Zgłoszenie do udziału w imprezie należy nadesłać w terminie do 18 maja 2004r. na adres: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” ul. Konopnickiej 34b, 38-200 Jasło, lub telefonicznie: (0-13) 448-07-73, telefax (0-13) 445-87-17, (0-502)02-77-36, e-mail [email protected] W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko kierowcy i pilota, markę samochodu, ewentualnie grupę inwalidzką kierowcy i/lub pilota, adres zamieszkania, telefon, e-mail i ilość noclegów. Wysokość wpisowego dla załóg wynosi 50 zł - pasażer 30 zł, za kolację i śniadanie 15 zł od osoby. PROGRAM IMPREZY:
22 maja (sobota) – przyjazd uczestników zamiejscowych (powyżej 100 km)
o godz. – 19.00 – kolacja
23 maja (niedziela) – 8.00 – śniadanie dla uczestników jw.

PROGRAM RAJDU:
8.30 – 9.30 – przyjmowanie załóg, badanie techniczne pojazdów, pobranie wpisowego
9.30 – 10.00 – odprawa zawodników
10.00 – 16.00 – próby sprawnościowe, jazda nawigacyjna, testy: BRD, ratownictwo i turystyczny
13.00 – 15.00 – obiad – Zajazd „Pod Goleszem” – Krajowice
około 19.00 – oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – MOSiR – Jasło

START i META: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle, ul. W. Sikorskiego 15

REGULAMIN RAJDU:
Uczestnikiem rajdu jest załoga składająca się z kierowcy i pilota. Dopuszcza się udział pasażerów. Uczestnik musi posiadać ważne dokumenty kierowcy i pojazdu. Kontroli powyższego oraz sprawności pojazdu dokonuje organizator w ramach badania technicznego – (BT).

Impreza odbywa się w normalnym ruchu przy zachowaniu przepisów o ruchu drogowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników, jak
i osoby trzecie w czasie imprezy.

RAJD OBEJMUJE:
– konkursową jazdę nawigacyjną – (2 odcinki o łącznej długości około 70 km)
– pytania ze znajomości przepisów prawa o ruchu drogowym – (BRD)
– test z ratownictwa drogowego – (PPP)
– test turystyczny – (TT)
– próba sprawnościowa kierowania pojazdem – (SZ)
Na trasie rajdu będą znajdować się Punkty Kontroli Czasu – (PKC) i Punkty Kontroli Przejazdu – (PKP)
W rajdzie obowiązują zasady opisów nawigacyjnych oraz punktacji stosowane w Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostwach Polski (wydanie z 2002r.).

W imieniu organizatorów do udziału w rajdzie zaprasza
P R E Z E S
S.O.N. „PODKARPACIE”
Ryszard Dzik