Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki

W dniu 23 września 2005 roku w Wojskowym Zespole Wypoczynkowym „Jawor” w Solinie, odbędą się wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki.
Światowy Dzień Turystyki organizowany jest co roku jako święto osób działających na rzecz turystyki oraz związanych z branżą turystyczną. Dzień ten obchodzony jest rokrocznie pod innym hasłem ustanawianym przez Światową Organizację Turystyki. Tegoroczne hasło brzmi: „Podróże i transport – od wyobrażeń J. Verne`a do rzeczywistości XX w.”

Podczas obchodów zostaną wręczone odznaczenia państwowe: „Zasłużony dla Turystyki” przyznane przez Ministra Gospodarki i Pracy w 2005 roku oraz nagrody pieniężne i statuetki Marszałka Województwa Podkarpackiego dla działaczy turystyki. Uhonorowani zostaną również zwycięzcy konkursu „Wędrówki Podkarpackie”.