Zaproszenie na Konferencję w Arłamowie

http://myadserwer.com/images/logogora.jpg

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna i Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. oraz Instytut Rozwoju Ekonomicznego Prowincji Ourense z Hiszpanii ZAPRASZAJĄ przedstawicieli samorządów terytorialnych, organizacji i stowarzyszeń turystycznych, przedsiębiorców na konferencję „Proekologiczne zarządzanie przestrzenią turystyczną na terenie województwa podkarpackiego”, która odbędzie się 16 i 17 października 2008 w Arłamowie (Ośrodek Wypoczynkowy „Arłamów S.A.)
Konferencja odbywa się w ramach projektu, który jest finansowany przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (FOP) w komponencie II „Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój” z publicznych środków pomocowych pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Patronat nad konferencją zgodzili się objąć:
Poseł Marek Kuchciński – przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP
Senator Władysław Ortyl – wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP, b. wiceminister Rozwoju Regionalnego
Zygmunt Cholewiński – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Mirosław Karapyta – Wojewoda Podkarpacki
Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Program konferencji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
Pozyskiwanie środków UE na projekty turystyczne i projekty ochrony środowiska
Budowanie produktu turystycznego na obszarach chronionych
Kierunki rozwoju polityki turystycznej województwa podkarpackiego
Wnioski z badania ankietowego na temat percepcji obszarów turystycznych w województwie podkarpackim

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Zgłoszenia proszę przesyłać mailem na adres [email protected] lub zgłaszać telefonicznie 017 867 62 30. Ilość miejsc ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Program konferencji
PROEKOLOGICZNE ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ TURYSTYCZNĄ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Czwartek, 16 październik 2008 r., godz. 1000 – 1600
09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
Prowadzenie: Jan Sołek – prezes PROT, Tomasz Majka – wiceprezes PART S.A.
10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji, przywitanie gości – Zygmunt Cholewiński – Marszałek Województwa Podkarpackiego
10:10 – 10:35 „Największe atrakcje województwa podkarpackiego” – Zygmunt Cholewiński – Marszałek Województwa Podkarpackiego
10:35 – 11:00 „Wkład Polski w rozwój zrównoważonych Karpat” – Marek Kuchciński – przewodniczący komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP
11:00 – 11:15 „Współpraca terytorialna w prowincji Ourense” – Rocio Gomez – ekspert Instytutu Rozwoju Gospodarczego Prowincji Ourense
11:15 – 11:35 Przerwa kawowa
11:35 – 12:05 „Doświadczenia hiszpańskie w rozwoju turystyki w prowincji Ourense”, – Jose Maria Baňos Campo – ekspert Instytutu Rozwoju Gospodarczego Prowincji Ourense
12:05 – 12:40 „Rezerwaty przyrody, jako obiekty turystyczne” – Prof. dr hab. Zygmunt Wnuk – Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
12:40 – 13:10 „Percepcja obszarów przyrodniczych w kontekście turystycznym. Wyniki badań w województwie podkarpackim” – Beata Szcześniak – ekspert współpracujący z PART S.A.
13:10 – 13:40 „Udostępnianie Bieszczadzkiego Parku Narodowego do zwiedzania a ochrona zasobów przyrodniczych” – dr Ryszard Prędki – Bieszczadzki Park Narodowy
13:40 – 14:40 Obiad
14:40 – 15:00 „Produkt turystyczny na obszarach cennych przyrodniczo” – Magdalena Ragus, dyrektor ds. Projektów – Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.
15:00 – 15:25 „Koncepcja Karpacki Horyzont 2013 – efekt doświadczeń współpracy terytorialnej
w Euroregionie Karpackim” – Dawid Lasek – Euroregion Karpacki
15:25 – 16:00 Dyskusja
19:00 Uroczysta kolacja

Piątek 17 październik 2008 r., godz. 900 – 1415
Prowadzenie: Jan Sołek – prezes PROT, Tomasz Majka – wiceprezes PART S.A.
9:00 – 9:30 „Trasy rowerowe w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej – dobre praktyki proekologicznego zarządzania przestrzenią turystyczną ” – Władysław Ortyl – Senator RP, ekspert ds. rozwoju regionalnego
9:30 – 10:00 „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w ekologicznym zarządzaniu przestrzenią turystyczną” – Miguel Reza – ekspert Instytutu Rozwoju Gospodarczego Prowincji Ourense
10:00 – 10:35 „Prawna ochrona środowiska naturalnego a jego stan w świetle wyników Państwowego Monitoringu Środowiska” – Maria Suchy – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ekspert ds. ekologii
10:35 – 10:55 Przerwa kawowa
10:55 – 11:30 „Turystyka aktywna w Magurskim Parku Narodowym – produkt turystyczny województwa podkarpackiego” – Andrzej Czaderna z-ca dyrektora Magurskiego Parku Narodowego
11:30 – 11:50 „Finansowanie projektów proekologicznych ze środków UE” – Sylwia Kalinowicz – Specjalista ds. Pozyskiwania Środków Unijnych – Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.
11:50 – 12:15 „Wpływ instrumentów wsparcia działań proekologicznych w ramach programów współfinansowanych ze środków UE na rozwój turystyki obszarów wiejskich województwa podkarpackiego” – Maria Fajger – dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości -Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
12:15 – 13:30 Dyskusja
13:30 – 14:15 Obiad
14:15 Zakończenie konferencji

http://myadserwer.com/images/logodol.jpg