20 numer Skarbów po liftingu

Bezpłatny dwumiesięcznik „Skarby Podkarpackie” wszedł w czwarty rok ukazywania się. – Najnowszy 20 już numer jest po poważnym „liftingu”. Doszliśmy do wniosku, że po tylu latach ukazywania się i doświadczeniach potrzebne są zmiany w naszym wydawnictwie. Mam nadzieję, że nowy układ graficzny ułatwi lekturę czasopisma czytelnikom – mówi Krzysztof Zieliński, redaktor naczelny „Skarbów”.

Rozpoczyna je tekst o zaniedbaniach w ochronie i upamiętnieniu miejsc po niezachowanych prawosławnych i greckokatolickich cerkwiach na obszarze Zasania, Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Na szczęście poza morzem złych przykładów jego autor Stanisław Kłos podaje i kilka pozytywnych działań. Kolejny materiał pokazuje, jak Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich z Zagórza do swoich akcji ratowania cmentarzy, dołącza plan wyremontowania murowanej cerkwi w Olchowej.
Po raz pierwszy na łamach zamieszczony został wywiad, z dr Grażyną Stojak, Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przepytana „w temacie zabytków” opowiada o już zakończonych pracach, planach na najbliższą przyszłość oraz filozofii działań i wydawania pieniędzy, aby ocalić to, co najcenniejsze, wiekowe i niepowtarzalne.
Najobszerniejszym tekstem jest materiał ilustrowany 20 zdjęciami o drewnianej, barokowej rezydencji Lubomirskich w Kolbuszowej, rozebranej około 200 lat temu. – Gdyby przetrwała byłaby obiektem porównywalnym do Krasiczyna, Łańcuta czy Baranowa Sandomierskiego Prezentujemy ją tak obszernie, aby z jednej strony uzmysłowić olbrzymią stratę dla kultury materialnej regionu, a z drugiej ocalić pamięć o tym zabytku – mówi Krzysztof Zieliński.
Kontynuowane są także stałe elementy: o żydowskich nekropoliach, o dawnych właścicielach Rzeszowa, opisywane są wodne wyprawy rzekami Podkarpacia (tym razem po rzece Szkło), cenne świątynie w cyklu „Sanktuaria” (kościół w Jaśliskach i cerkiew w Jarosławiu). W „Skarbach Słowacji” prezentowane są dzieła sztuki za południową granicą, a w „Historiach prawdziwych” relacjonowane losy ludzi uwikłanych w „dziejowych młynach”.
– Z większych materiałów polecam dwugłos o losach Galerii Dąmbskich z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie: o jej przeszłości i zawartości oraz kalendarium sporu o prawa własności do niej – zachęca do lektury redaktor Zieliński.

Bezpłatne egzemplarze „Skarbów Podkarpackich” czekają w siedzibie wydawcy Stowarzyszeniu „Pro Carpathia” w Rzeszowie, na ulicy Gałęzowskiego 6/317. Wersja elektroniczna – w postaci pliku PDF – dostępna jest także na stronie internetowej www.skarbypodkarpackie.pl.