50-lecie rezerwatu przyrody Prządki

Jeden z najpiękniejszych rezerwatów przyrody w naszym regionie Prządki obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia. 2 marca br. w miejscowości Czarnorzeki w gminie Korczyna odbyły się uroczystości z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego. Wygłoszono referaty poświęcone geologii i historii rezerwatu, można było również obejrzeć ekspozycję geologiczną i fotograficzną. Prezentowane były także prace uczniów, które zwyciężyły w konkursie plastycznym na temat rezerwatu Prządki.

Organizatorami imprezy byli: Zespół Parków Krajobrazowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dukla, gmina Korczyna, PTTK Krosno oraz Stowarzyszenie Karpackie Krajobrazy.

Więcej zdjęć z Prządek na stronie:
http://epodkarpacie.com/index.php?page=photos&cat_id=11