60 rocznica Bitwy Karpacko – Dukielskiej

Program przebiegu obchodów 60 rocznicy Bitwy Karpacko – Dukielskiej na cmentarzu wojennym w Dukli w dniu 6 października 2004 r. Cmentarz wojenny Dukla. Program uroczystości:
13:00 Rozpoczęcie uroczystości, odegranie hymnów narodowych, Przywitanie przez Burmistrza Gminy zaproszonych gości,
13:15 Wystąpienie okolicznościowe przedstawiciela Rządu Republiki
Słowackiej
13:25 Wystąpienie okolicznościowe przedstawiciela Rządu Republiki
Czeskiej
13:40 Wystąpienie okolicznościowe przedstawiciela Kombatantów RP
13:45 Wystąpienie okolicznościowe Kombatantów Republiki Czeskiej
13:50 Wystąpienie okolicznościowe Kombatantów Republiki Słowackiej
13:45 Wręczenie odznaczeń Kombatantom
14:10 Apel poległych, salwa Honorowa
14:20 Składanie wieńców pod pomnikiem żołnierza

Krzyż Pojednania

14:40 Modlitwa kapelanów i księży
15:00 Przemówienie przedstawicieli Ambasad Czech i Słowacji
15:10 Złożenie wieńców i wiązanek pod krzyżem pojednania
15:15 Podziękowania Wojewody Podkarpackiego
Zakończenie uroczystości