Akcja Choinka

Jak co roku w nadleśnictwach podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie przeprowadzona zostanie akcja pod kryptonimem „Choinka”. W jej ramach przeprowadzone zostaną wzmożone patrole na terenie kompleksów leśnych, w których potencjalnie może dojść do kradzieży choinek i stroiszu. Ponadto Straż Leśna wspólnie z Policją i Strażą Miejską będzie prowadzić kontrole na targowiskach i bazarach pod kątem legalności sprzedawanych tam choinek i stroiszu.
Legalnie pozyskana choinka powinna mieć na odziomku przybitą cechówkę Lasów Państwowych (symbol: LP) a jej właściciel posiadać ważną asygnatę lub fakturę VAT.
Za kradzież i sprzedaż nielegalnie pozyskanej choinki kierowane są wnioski do sądów grodzkich, które mogą wymierzyć grzywnę do 5000 zł ( Choinka „pokojowa” w nadleśnictwie kosztuje od 19 do 32 zł)
Wojciech Zajdel, specjalista ds. ochrony mienia w RDLP w Krośnie: Ilość kradzieży choinek utrzymuje się na stałym poziomie. W roku ubiegłym stwierdzono na terenie RDLP w Krośnie prawie 100 takich przypadków. Choinki pochodzące z kradzieży w latach ubiegłych przekazywane były nieodpłatnie do szkół, domów dziecka i przedszkoli.
Dodatkowo w grudniu, na mocy porozumienia pomiędzy dyrektorem RDLP w Krośnie a Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Rzeszowie przeprowadzone będą 4 akcje na drogach publicznych pod kątem legalności przewozów drewna, choinek i stroiszu.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie