Wręczono pierwsze certyfikaty PAN Parks

W ostatni dzień listopada br. w Ośrodku Informacyjno- Edukacyjnym BdPN w Lutowiskach wręczono certyfikaty dla pierwszych ośmiu partnerów biznesowych PAN Parks w Bieszczadach. Otrzymało je 8 usługodawców z branży turystycznej działających na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otuliny. Wśród wyróżnionych znaleźli się:
– Pensjonat rodziny Ostrowskich „Leśny Dwór” (Wetlina)
– Noclegi Irmina Sokólska (Wetlina)
– „Domek Myśliwski” – Jan Mazur (Muczne)
– Gospodarstwo agroturystyczne “Wilcza Jama” (Muczne)
– „Chata nad Czarnym” – Wojciech Grzanecki (Polana)
– Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny BdPN (Lutowiska)
– Firma „Dzika Przyroda” – Grzegorz Sitko (Roztoki Dolne)
– Górska turystyka konna – Wołosate, Bieszczadzki Park Narodowy

Podczas spotkania dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego – Jan Komornicki odebrał pełny certyfikat PAN Parks dla BdPN, który w tym roku spełnił wszystkie spośród 5 kryteriów certyfikacji. Uroczystego wręczenia certyfikatów dokonał Dyrektor Fundacji PAN Parks – Zoltán Kun.
W spotkaniu brał udział również dyrektor rumuńskiego Parku Narodowego Retezat – Zoran Acimov oraz dyrektor PAN Parks Accomodation (Holandia) – Gerben Weening – odpowiedzialny za budowę wiosek turystycznych w sąsiedztwie parków narodowych certyfikowanych przez w/w fundację.

Jan Komornicki – dyr. Bieszczadzkiego Parku Narodowego:
– Cieszymy się, że nasz wkład w promowanie turystyki konnej i zimowej na terenie BdPN jest zauważane i doceniane. Obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania Bieszczadami poza głównym sezonem turystycznym. Tu właśnie leży szansa wypromowania szlaków narciarskich, a nasz region do uprawiania tego typu zimowej turystyki jest wręcz idealny.

Zoltán Kun – dyrektor Fundacji PAN Parks:
– Podczas wizytowania miejsc pretendujących do uzyskania naszego certyfikatu byliśmy mile zaskoczeni, jak w ciągu dosłownie kilku ostatnich lat standardy oferowane turystom w Bieszczadach uległy poprawie. Dzisiaj wiele miejsc można określić wręcz luksusowymi. I na szczęście zauważamy, że polepszanie oferty noclegowej i pobytowej idzie w parze ze zwiększaniem u gestorów świadomości o potrzebie ochrony środowiska naturalnego. Tak trzymać!

Jak dowiedzieliśmy się podczas spotkania, aktualnie wznowiono rozmowy pomiędzy Fundacją PAN Parks oraz gminą Lutowiska na temat wyznaczenia nowej lokalizacji budowy wioski turystycznej. Jako potencjalne miejsca jej wybudowania brane są pod uwagę okolice Lutowisk lub Smolnika.

Czym jest certyfikat PAN Parks oraz na czym polegają zasady certyfikacji
Usługodawcy branży turystycznej działającej na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz jego otuliny posiadają możliwość starania się o otrzymanie certyfikatu przyznawanego przez Komisję Zarządzającą Strategią Zrównoważonej Turystyki PAN Parks w Bieszczadach. Jest to rodzaj dokumentu potwierdzającego jakość usług prowadzonych przez daną osobę, firmę lub instytucję przy jednoczesnym zachowaniu obostrzeń i wymogów związanych z ochroną środowiska oraz ze strategią zrównoważonego rozwoju na obszarach chronionych. Jednym z kryteriów certyfikacji jest również określenie potencjału w świadczeniu usług dla turystów zagranicznych. Na przełomie czerwca i lipca br. niezależni weryfikatorzy PAN Parks przeprowadzili okresową ocenę zgodność procesu certyfikacji ze standardami Fundacji PAN Parks w wielu miejscach w regionie. Każdy z usługodawców, który przeszedł pomyślnie proces certyfikacji podpisał z Fundacją PAN Parks 2-letnią umowę, która określa warunki używania logo PAN Parks oraz wzajemne korzyści i zobowiązania. To również rodzaj międzynarodowego wyróżnienia rozpoznawalnego na kontynencie europejskim jako potwierdzenie wysokiego poziomu działalności przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Korzyści z posiadania certyfikatu PAN Parks
W zamian za niewielką opłatę licencyjną (ok. kilkudziesięciu Euro rocznie), Fundacja PAN Parks zobowiązuje się do promowania każdego z posiadaczy certyfikatu na zachodnioeuropejskim rynku ekoturystycznym. W chwili obecnej Fundacja posiada podpisane umowy z kilkoma biurami podróży mocno zainteresowanymi kierowaniem swoich klientów w obszary oznaczone logo PAN Parks. Niektórzy z nich już od przeszło roku zabiegają o możliwość organizacji imprez turystycznych w Bieszczadach – regionie, który zaczyna coraz częściej być postrzegany w krajach Europy Zachodniej jako region o dużym potencjale turystycznym. Warto wspomnieć, że pod pojęciem ofert turystycznych nie rozumie się w tym przypadku imprez o charakterze masowym, lecz turystykę kwalifikowaną skierowaną do mniejszych grup korzystających z pakietu usług.

Czym zajmuje się Fundacja PAN Parks
Fundacja PAN Parks (ang. Protected Area Network – Sieć Obszarów Chronionych) z siedzibą na Węgrzech we współpracy ze światową organizacją WWF http://www.wwf.pl tworzy i rozwija sieć wyróżniających się obszarów europejskiej dzikiej przyrody. Celem stworzonej sieci jest poprawa sposobu zarządzania obszarami chronionymi m.in. poprzez rozwój zrównoważonej turystyki. Ważnym celem strategii działalności fundacji jest wprowadzanie znaku jakości PAN Parks – gwarancji wysokiej jakość ochrony przyrody i zrównoważonego wykorzystywania jej zasobów. Wszystkie obszary włączone do tej sieci muszą spełniać ściśle określone przez fundację kryteria. Ponadto co 5 lat podlegają one ponownej weryfikacji. Korzyści jakie może przynieść włączenie spełniających powyższe kryteria obszarów do sieci PAN Parks to m.in. włączenie do elitarnej europejskiej sieci obszarów chronionych oznaczonych wspólnym logo PAN Parks, pomoc w zdobyciu środków finansowych na ochronę przyrody oraz wsparcie dla idei ochrony przyrody ze strony miejscowej ludności.