Bociani rachmistrze pilnie poszukiwani!

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” zaprasza wszystkich chętnych do udziału w VI Międzynarodowym Spisie Bociana Białego. Spis taki, organizowany co 10 lat, służy zebraniu informacji o aktualnej liczbie par bociana białego gnieżdżących się w poszczególnych krajach, poznaniu ich rozmieszczenia oraz zmian zachodzących w populacji. Warto przypomnieć, że Polska jest prawdziwą bocianią potęgą – w żadnym innym kraju nie gnieździ się tyle par tego pięknego ptaka, co u nas. Podczas poprzedniego spisu, w latach 1994/95, liczbę par bociana białego w Polsce oszacowano na ponad 40 tysięcy par, co równa się jednej czwartej całej populacji światowej liczącej około 160 tysięcy par. U naszych zachodnich sąsiadów było ich wówczas dziesięciokrotnie mniej, we Francji nieco ponad 300 par, a w całej Danii zaledwie 6 par. Te liczby ilustrują, jakie znaczenie ma nasz kraj dla ochrony światowej populacji boćka i jak ważne jest zebranie możliwie pełnych informacji na jego temat właśnie u nas.
Jak w praktyce wygląda praca bocianich rachmistrzów? W dniach od 10 lipca do 10 sierpnia br. osoby przeprowadzające spis będą wyszukiwać i kontrolować wszystkie gniazda bociana białego na wybranym przez siebie obszarze (najlepiej na obszarze całej gminy), zapisując wyniki na specjalnych formularzach. Sprawdzanie bocianich gniazd jest akcją społeczną, opartą na bezpłatnej pracy tysięcy wolontariuszy. W chwili obecnej wiemy, że skontrolowanych w całości zostanie około połowa z niespełna 2500 gmin w Polsce. Wciąż jeszcze poszukujemy osób chętnych do sprawdzenia pozostałych gmin, a nawet pojedyn-czych miejscowości. Każda osoba, która chciałaby przyłączyć się do tej akcji powinna nadesłać zgłoszenie do koordynatora krajowego spisu na adres: PTPP „pro Natura” ul. Podwale 75, 50 449 Wrocław lub przez e mail: [email protected], podając następujące dane:
– imię i nazwisko
– adres kontaktowy
– obszar deklarowany do skontrolowania
(gmina wraz z nazwą województwa lub wybrane miejscowości wraz z nazwą gminy i województwa).
Osobom takim wysłana zostanie instrukcja przeprowadzania spisu oraz odpowiednie formularze wraz z instrukcją ich wypełniania. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej spisu: http://www.bociany.pl/spis. A zatem – nie zwlekaj i zgłoś się, następna taka okazja dopiero za 10 lat!