Cennik opłat w Bieszczadzkim Parku Narodowym w sezonie turystycznym 2005

Przedstawiamy Państwu cennik opłat za udostępnienie dla turystów obszarów i obiektów Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz za świadczenie usług z zakresu edukacji i rekreacji. Cennik poniższy obowiązuje od 29.04.2005 r. Opłaty stanowią integralną część Regulaminu Bieszczadzkiego Parku Narodowego, którego aktualną wersję znajdą Państwo w dziale: http://www.Parki.ePodkarpacie.com. Informujemy, że wpływy z działalności turystycznej przeznaczone są na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody a podane ceny zwierają podatek VAT.

I. Opłaty za wstęp na szlaki turystyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
1. Wstęp na szlaki turystyczne od 29.04.2005r do 31.10.2005r – opłata za 1 dzień:
– normalna – 4,00 zł
– ulgowa – 2,00 zł
Karnety w okresie 29.04.05 – 31.10.05 (karnet ważny 14 dni- na 4 wejścia).
– normalne 4-dniowe – 12,00 zł
– ulgowe 4-dniowe – 6,00 zł
Do opłat i karnetów ulgowych za wstęp na szlaki turystyczne Parku, za okazaniem ważnej legitymacji uprawnieni są:
– uczniowie szkół i studenci (do lat 26), emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, żołnierze służby czynnej;
Z opłat zwolnione są:
– dzieci w wieku do 7 lat;
– osoby, które posiadają zezwolenie Dyrektora Parku Narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
– uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w BdPN w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Parku;
– mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego (Lutowiska, Cisna i Czarna);
– przewodnicy posiadający licencję Bieszczadzkiego Parku Narodowego;
2. Opłaty za fotografowanie i filmowanie przyrody i obiektów Parku w celach komercyjnych i handlowych
– opłata dzienna wynosi – 50,00 zł.
II. Edukacja Ekologiczna.
Ośrodek Naukowo – Dydaktyczny i Muzeum Przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych.
1. Opłata za zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego w Ustrzykach Dolnych:
– osoby dorosłe – 5,00 zł,
– młodzież szkolna, studenci (do lat 26), emeryci i renciści – 3,00 zł
– dzieci do lat 7, uczniowie szkół specjalnych, dzieci z domów dziecka, opiekunowie grup szkolnych, przewodnicy turystyczni, uczestniczący w zajęciach, pracownicy parków narodowych – bezpłatnie,
1 a . Grupy zwiedzają Muzeum pod opieką pracowników edukacyjnych –20,00 zł od grupy do 20 osób (niezależnie od biletów wstępu).
Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny w Lutowiskach:
2. Zwiedzanie Ośrodka Informacyjno – Edukacyjnego – (wystawy czasowe, galeria) – bezpłatnie.
III. Opłaty świadczone na rzecz Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego BdPN w Wołosatem oraz w stanicach: Ustrzyki Górne, Tarnawa, Wetlina, Kamping „Górna Wetlinka” i w Suchych Rzekach.
Wstęp na trasy konne:
1. Nauka jazdy, jazda na krytej ujeżdżalni, na padoku – 25,00 zł/ 1 godz. od osoby.
– przejażdżka konna na krytej ujeżdżalni do 15 minut – 6,00 zł
– jazda w terenie grupami pod opieką instruktora BdPN (grupa 5-10 osób, termin jazdy lub trasa rajdu do uzgodnienia) 25,00 zł/ 1 godz. od osoby,
– przejażdżka bryczką – 75,00 zł/ 1 godz. za bryczkę (każda następna godz. 50,00 zł).
– jazda saniami -75,00zł/1 godz. za sanie (każda następna godz. 50,00 zł).
2. Wstęp na trasy konne Bieszczadzkiego Parku Narodowego końmi nie należącymi do BdPN, oraz wydzierżawionymi z BdPN:
– 10,00 zł/1 dzień za konia oraz opłata za wstęp do Parku od jeźdźca.
– pobyt koni w obiektach turystyki konnej BdPN wraz z paszą (również w czasie rajdu) – 10,00 zł/1 doba

Wysokość opłat może ulec zmianie w drodze zarządzenia Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dodatkowych informacji nt. opłat obowiązujących na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego udziela:
Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego
38-714 Ustrzyki Górne 19, tel/fax. 013 461 06 50, 461 06 10 , e-mail: [email protected]
Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny BdPN w Ustrzykach Dolnych ul. Bełska 7, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. 013 461-10-91, tel./ fax. 461 30 62, e-mail: [email protected]
Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny BdPN w Lutowiskach
38-713 Lutowiska 2, tel. 013 461 03 50, tel./ fax. 013 461 03 51, e-mail: [email protected]