Cerkiew w Bonarówce wpisana do rejestru zabytków

Decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z/s w Przemyślu z dnia 13 lipca 2004 r. wyposażenie i wystrój dawnej cerkwi greko-katolickiej, obecnie kościoła filialnego p.w. Opieki Matki Bożej w
Bonarówce, zostały wpisane do rejestru zabytków ruchomych województwa podkarpackiego.
Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Żyznowie. Uzasadniając swą decyzje Konserwator Zabytków uznał iż wyposażenie i wystrój dawnej cerkwi greko-katolickiej jest ważnym w skali województwa przykładem greckokatolickiej sztuki sakralnej.
Istniejące fragmenty wyposażenia pochodzące z XVII i XVIII wieku posiadają wysoką wartość artystyczną, niektóre z elementów są przykładami regionalnego
rzemiosła i sztuki ludowej. W końcu XIX wieku wyposażenie zostało uzupełnione (elektryczna polichromia ścienna) i częściowo przekształcone
(ołtarze boczne), nie zatracając jednak swych walorów.
Wyposażenie i wystrój objęte wpisem do rejestru zabytków to:
1. Ołtarzyk w sanktuarium (pocz. XX W.),
2. Tabernakulum (kiwot – pocz. XX w.),
3. Ołtarz boczny (pocz. XVIII i XIX w.),
4.Ambona (pocz. XX w.),
5. Konfesjonał (XIX w.),
6. Fotel do celebransa (pocz. XX w.),
7. Komoda zakrystyjna (pocz. XX w.),
8. Belka podciągu (1841 r.),
9. Krzyż w przedsionku (2 poł. XIX w.),
10. Rzeźba Chrystus Zmartwychwstały (2 poł. XVII w.),
11. Polichromia (1898 r.),
12. Ikona „Pokrow Przenajświętrzej Bogarodzicy”(2 poł.XVIII w.),
13. Ikona „Wprowadzenie Marii do świątyni” (pocz. XVII w.),
14. Droga Krzyżowa 14 stacji (pocz. XX w.),
15. Lichtarz mosiężny (k.XIX w.),
16. Lichtarz drewniany (ok. poł. XIX w.),
17. Ornat zielony, stuła (XVI i 2 poł. XVIII w.).