Czy będzie spalarnia odpadów w Bieszczadach?

ZAGÓRZ: W niedzielę 23 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie członków „Zagórskiego Towarzystwa Narciarskiego”. Oprócz bieżących spraw organizacyjnych uczestnicy obrad krytycznie odnieśli się do planów utworzenia na terenie Gminy Zagórz zakładu utylizacji odpadów komunalnych. Swe stanowisko zawarli w liście otwartym.

„Zagórskie Towarzystwo Narciarskie” (ZTN) to najstarsza i jedna z dwóch istniejących na terenie Gminy Zagórz organizacji pożytku publicznego. Członkowie powstałego w 2003 roku stowarzyszenia z inicjatywy prezesa ZTN – Jerzego Zuby zainicjowali pierwsze działania na rzecz rewitalizacji ośrodka sportów zimowych „Zakucie” w Zagórzu.

W ogólnopolskim środowisku sportowym organizacja zaistniała jako laureat prestiżowych konkursów i programów. Mowa tu między innymi o: „Lidze inicjatyw powiatowych” (2003) oraz konkursie „Mistrzowie sportu – mistrzowie życia” (2004). W trakcie niedzielnych obrad walne zgromadzenie członków ZTN jednogłośnie udzieliło zarządowi absolutorium za miniony rok działalności. Zgromadzeni zaakceptowali koncepcję przejścia zawodników sekcji skoków narciarskich ZTN do utworzonego przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórzu klubu narciarskiego „Sokół” wraz z całym sprzętem narciarskim zakupionym z funduszy ZTN.

Kolejnym punktem programu obrad było przyjęcie do zagórskiej braci narciarskiej 5 nowych członków. Ponadto uczestnicy walnego zebrania ZTN uznali, iż najważniejszą misją stowarzyszenia na najbliższe miesiące będzie zainicjowanie kampanii przeciw działaniom lub decyzjom, które mogłyby doprowadzić do ekologicznej degradacji gminy.

Proekologiczną kampanię ZTN inauguruje list otwarty w sprawie koncepcji budowy w Średnim Wielkim zakładu utylizacji odpadów komunalnych, który niniejszym publikujemy.

List otwarty uczestników Walnego Zgromadzenia
Zagórskiego Towarzystwa Narciarskiego

Jako osoby zrzeszone w organizacji pożytku publicznego „Zagórskie Towarzystwo Narciarskie” wyrażamy głębokie zaniepokojenie nieoficjalnymi informacjami o planach utworzenia na terenie Gminy Zagórz w miejscowości Średnie Wielkie zakładu utylizacji odpadów komunalnych o ponadlokalnym zasięgu działania. Władze Zagórza oddając do użytku istniejące tam wysypisko zapewniały, iż będzie ono zaspakajać głównie zagórskie potrzeby rozwiązując tym samym nasze problemy śmieciowe na okres najbliższych kilkudziesięciu lat.

Już sama lokalizacja, jak również finansowo – prawne aspekty funkcjonowania wysypiska w obecnej formie budzą szereg wątpliwości. Oprócz kwestii ekologicznych chodzi tu głównie o przedłużającym się od lat spór sądowy z wykonawcą wysypiska – firmą „Rymtar”. Przypomnijmy, iż zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 13.11.2003r zagórska gmina musiała zapłacić „Rymtarowi” prawie 750.000 zł. z czego ponad 460.000 stanowiła należność za niezapłaconą fakturę, a niespełna 250.000 – karne odsetki.

Sąd obciążył również zagórski samorząd kosztami procesu, które przekroczyły 37.000 złotych. Społeczeństwo z niepokojem oczekuje na epilog tych zmagań sądowych, gdyż „Rymtar”, już trzy lata temu wycenił swe roszczenia w stosunku do Zagórza na kwotę ponad 5.800.000zł. (należności wraz z odsetkami i karami umownymi).

Suma ta przekracza 1/3 budżetu gminy. W tym kontekście rodzi się pytanie: czy przyjmowanie śmieci z coraz to nowych gmin wraz z planowaną budową zakładu utylizacji nie jest aby sposobem na pokrycie kosztów ewidentnych uchybień i błędów zagórskich urzędników odpowiedzialnych za inwestycję w Średnim Wielkim? Ta krytyczna ocena bynajmniej nie ma subiektywnego charakteru, ale opiera się na ustaleniach biegłych sądowych podtrzymanych przez sąd na mocy prawomocnego wyroku.

Będąc miłośnikami narciarstwa, upatrujemy źródeł dobrobytu naszej małej ojczyzny w rozwoju infrastruktury sportowo – turystycznej, którego granice wyznacza idea rozwoju zrównoważonego. Za pośrednictwem lokalnych mediów oraz naszej witryny internetowej www.ztn.esanok.pl pragniemy zainicjować publiczną debatę, nad przyszłością Gminy Zagórz stawiając następujące pytania:

1. Czy Gmina Zagórz musi stać się miejscem składowania, segregacji i utylizacji (być może spalania!!?) odpadów komunalnych podczas, gdy jej sąsiedzi inwestują w turystykę narciarską mając analogiczne lub znacznie gorsze warunki klimatyczno – terenowe? (np. Ustrzyki Dolne, Weremień, Puławy, Przemyśl)

2. Dlaczego kolejne ekipy sanockich władz lansując koncepcję międzygminnego zakładu utylizacji odpadów komunalnych nie wybudowały go po prostu na własnym terenie np. zamiast „Areny Sanok”?

3. Planowaną obecnie w Gminie Zagórz inwestycję kilka lat temu chciano zlokalizować na terenie Gminy Zarszyn, na co nie pozwoliła tamtejsza ludność. Dlaczego?

4. Czy budowa zakładu utylizacji (ze spalarnią!?) w Średnim Wielkim nie jest doraźną koniecznością wobec znacznie szybszego niż pierwotnie planowano zapełniania się wysypiska?

5. Jak ewentualna lokalizacja zakładu utylizacji w Średnim Wielkim wpłynie na poziom zdrowia mieszkańców i atrakcyjność turystyczną Zagórza oraz ościennych gmin?

Z upoważnienia Zgromadzenia Walnego ZTN
Jerzy Zuba – Przezes ZTN