Dni Otwartych Drzwi – Boguchwała 2006 – Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale uprzejmie informuje, że w dniach
24 i 25 czerwca br. odbędzie się w naszym Ośrodku wystawa promocyjno-handlowa „Dni Otwartych Drzwi Boguchwała 2006 połączona z VIII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych. Impreza organizowana już ponad 35 lat, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników, hodowców, instytucji około rolniczych i przedsiębiorców. Odwiedza ją około 15 tys. rolników, sympatyków rolnictwa
i mieszkańców miast. Corocznie udział w niej bierze około 200 firm i podmiotów gospodarczych. Towarzyszą jej okolicznościowe wystawy, pokazy i kiermasze (gb).
Tematy wiodące:
• postęp biologiczny w hodowli zwierząt i uprawie roślin oraz popularyzacja osiągnięć w dziedzinie rolnictwa,
• promocja najlepszych wyrobów regionalnych i tradycyjnych,
• prezentacja dorobku PODR w Boguchwale,
• fundusze unijne na rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego na lata 2007-2013.

Celem imprezy jest promocja instytucji i firm działających w sferze otoczenia rolnictwa, pomoc
w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy rolnikami, producentami, handlowcami a nabywcami. Ponadto przekazanie rolnikom, przedsiębiorcom i innym uczestnikom imprezy informacji o funduszach przeznaczonych na rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w latach 2007-2013.
W programie przewidujemy między innymi:
• Prezentację działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
• Promocję i prezentację firm zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym.
• Wystawę maszyn rolniczych i urządzeń z zakresu techniki i energetyki rolniczej.
• Wystawę zwierząt hodowlanych.
• Prezentację 20-hektarowego pola doświadczalnego PODR Boguchwała.
• Wystawy, pokazy, kiermasze oraz promocję firm i instytucji pracujących w sferze rolnictwa.
• Promocję wyrobów rękodzieła ludowego.
• Kiermasze: materiału szkółkarskiego, środków plonotwórczych, sprzętu rolniczego,
ogrodniczego i pszczelarskiego.
• Konkursy dla wystawców i publiczności oraz występy zespołów i kapel ludowych.

Serdecznie zapraszamy Państwa Firmę do uczestnictwa w wystawie, pokazach i kiermaszu,
wyrażając przekonanie, iż uczestnictwo w imprezie przyczyni się do promocji Państwa Firmy.

Szczegółowych informacji dotyczących udziału, organizacji wystaw, rezerwacji miejsca do prezentacji, noclegów i wyżywienia udziela w PODR Boguchwała mgr inż. Jan Serafin tel. (017) 87-01-560 lub mgr inż. Aleksander Roman tel. (017) 87-01-552.