Dotacja na budowę muzeum w Przemyślu

Ministerstwo Kultury przyznało 3 mln zł dotacji na budowę muzeum – wielokulturowego centrum historii i sztuki w Przemyślu. O tym, że Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej musi zmienić swoją siedzibę, było wiadomo od dawna. Budynek, który obecnie zajmuje muzeum, odzyskała bowiem archidiecezja przemysko-warszawska obrządku greckokatolickiego. A termin zmiany siedziby zbliża się coraz szybciej – muzealnicy będą musieli wyprowadzić się do kwietnia 2005 r.
Tymczasem środków na ten cel – czyli ponad 20 mln zł nie ma. Dotychczas udało się załatwić dwie kwestie: pozyskać teren pod muzeum na placu Berka Joselewicza (o wartości około 2 mln zł) i zorganizować konkurs na projekt (kosztował 25 tys. zł). Urząd marszałkowski starał się pozyskiwać pieniądze z różnych źródeł, m.in. z Ministerstwa Kultury. Odniosło to skutek. – Minister kultury pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący realizacji projektu „Budowa muzeum – wielokulturowe centrum historii i sztuki w Przemyślu” w ramach programu „Promesa Ministra Kultury”. Na budowę przemyskiego muzeum przyznano 3 mln zł – mówi Aleksandra Zioło, rzecznik marszałka województwa. – Pieniądze zostaną wypłacone jeszcze w 2004 r. pod warunkiem, że muzeum przedstawi projekt wykorzystania funduszy unijnych przy okazji tej inwestycji – dodaje Zioło. – Jest to niewielka, zważywszy na skalę przedsięwzięcia, ale bardzo ważna kwota. Jeśli uda się ministerstwu, urzędowi marszałkowskiemu i nam zebrać w sumie 5 mln zł, to będziemy mogli liczyć na dofinansowanie unijne w wysokości nawet 15 mln zł – mówi Jerzy Mariusz Olbromski, dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Czy jest szansa na rozpoczęcie budowy muzeum jeszcze w tym roku? – Najbliższe plany to prace archeologiczne na placu Berka Joselewicza. Później będzie tworzony projekt realizacyjny. Gdy wszystko pójdzie zgodnie z planem – czyli dotrą pieniądze z ministerstwa – to pod koniec roku będzie można rozpocząć prace przy fundamentach – wyjaśnia Olbromski.