Dukielskie Centrum Ratownictwa

Beskid Niski cieszy się coraz większą popularnością wśród turystów. Dla ich bezpieczeństwa władze gminy utworzyły w Dukli Centrum Ratownictwa. Od dzisiaj będą wspólnie dyżurowali strażacy, pogotowie ratunkowe i GOPR-owcy. Ci ostatni mieli dotychczas w Beskidzie tylko sezonową dyżurkę w Chyrowej.T ymczasem stałej gotowości ratowników będzie między innymi wymagało planowane uruchomienie nowej trasy biegowej dla narciarzy. Powiedzie z Chyrowej do Dukli. Ponadto w tym rejonie rozwija się, oprócz turystyki pobytowej i pieszej, także kwalifikowana. Beskid Dukielski odwiedzają coraz częściej amatorzy jazdy rowerowej i konnej, narciarstwa biegowego oraz pielgrzymi. Miejscem kultu jest pobliska Cergowa.