Muzeum przycerkiewne powstaje w Pielgrzymce

Dzwonnica pełna pamiątek tak nazywa się projekt muzeum wiejskiego tworzonego w Pielgrzymce w powiecie jasielskim. Tamtejsza parafia prawosławna otrzymała naten cel dziesięć tysięcy złotych z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie. Muzeum powstanie w cerkiewnej dzwonnicy. Prace przy wymianie gontów i naprawie zniszczonej dziewiętnastowiecznej cerkwi już się rozpoczęły, podobnie jak zbieranie eksponatów. Będą to głównie pamiątki związane z liturgią obrządku wschodniego a także związane z bogatą przeszłością wsi i jej mieszkańcami. Wieś została zasiedlona przez Rusinów jeszcze w piętnastym wieku. Wprawdzie Łemków pozostało w Pielgrzymce niewielu, ale jest po nich wiele cennych pamiątek. Swoje rodzinne „skarby” przesyłają do parafii dawni mieszkańcy, którzy żyją na Ukrainie lub w USA.